Aktuality
   

Správy tlačového oddelenia

Úvod | Aktuality | Správy tlačového oddelenia | Správy tlačového oddelenia

Prezident SR podpísal medzinárodné zmluvy

Prezident SR podpísal medzinárodné zmluvy

9. júl 2012

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal nasledovné medzinárodné zmluvy:

ratifikačnú listinu k Rozhodnutiu Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro,

ratifikačnú listinu k Zmluve o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou,

vyhlásenie o prijatí (Declaration of Acceptance) Dodatku k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]