Na návrh vlády prezident menoval generálov

Na návrh vlády prezident Andrej Kiska vo štvrtok menoval a povýšil príslušníkov Ozbrojených síl a Policajného zboru do hodností generál a brigádny generál. V príhovore ich vyzval, aby sa zasadzovali o bezpečnostné opatrenia, ale na základe uvážlivej a expertnej diskusie, a nie na základe politickej objednávky.

„Dnešné povýšenie sa uskutočňuje na základe návrhu vlády, ktorá týmto spôsobom vyhodnotila a ocenila vaše doterajšiu prácu v ozbrojených zboroch Slovenskej republiky.

Som toho názoru, že spoľahlivý výkon služby v našich ozbrojených silách a v našom policajnom zbore by mal byť samozrejmým nárokom na všetkých ich príslušníkov. A tak ako spoľahlivý, tak rovnako aj vzorný výkon služby by mal byť samozrejmosťou vo vysokých zodpovedných funkciách, ktoré dnes zastávate.

Myslím, že za obdobie od môjho nástupu do funkcie ste od žiadneho vysokého predstaviteľa štátu nepočuli toľkokrát prízvukovať – a to aj verejne - že základnou úlohou štátu je ochrana a bezpečnosť. Počnúc mojou inauguráciou a odvtedy pri mnohých príležitostiach. Práve v tom spočíva unikátne poslanie vášho povolania: Podieľate sa na plnení úlohy štátu, ktorú považujeme za základnú a existenčnú. V ozbrojených zboroch v akejkoľvek pozícii, funkcii alebo hodnosti.

Vysoké, ba až výnimočné hodnosti, do ktorých ste boli teraz povýšení, by ste preto mali spájať aj s výnimočnou osobnou zodpovednosťou. Osobnou zodpovednosťou, ktorá presahuje rámec vašich služobných povinností, ktoré plníte dnes alebo budete plniť v budúcnosti. Generálska hodnosť je spájaná s autoritou dovnútra aj navonok. Dovnútra ozbrojených zborov, ale aj autoritou navonok, voči verejnosti. A aj vás chcem vyzvať, aby ste túto autoritu používali spôsobom, ktorý by k nej mala patriť.

Na vás, páni generáli našich ozbrojených síl, chcem v tomto čase apelovať, aby ste stáli za našimi spojeneckými záväzkami aj verejne. Armáda patrí dlhodobo medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku. Preto vás chcem požiadať, aby ste aj vy, ako autority ozbrojených síl prispeli k tomu, že verejnosť bude rozumieť otázkam našej obrany, ochrany a bezpečnosti. Aby bolo počuť hlas vojenských autorít, vojenských profesionálov aj vo verejnej diskusii. Aby naši občania lepšie rozumeli aj našim záväzkom, aj vašim povinnostiam - voči vlastnému štátu a občanom, ako aj voči všetkým aliančným partnerom.

Ide o záväzky, ku ktorým sa mnohí verejní činitelia ako keby hanbili prihlásiť a hovoria o našej povinnosti zabezpečiť ochranu štátu pred verejnosťou príliš váhavo, vyhýbavo alebo dokonca neopatrne. Aj dnes to poviem: Naša obrana, ochrana a bezpečnosť, naše aliančné záväzky a spojenectvo, ktorého sme súčasťou, nesmie byť chápané ako zimný kabát, ktorý sa dá zvesiť len vtedy, keď príde zima.

Chcem vyzvať a apelovať aj na vás, nových generálov v Policajnom zbore. S prácou polície sa, na rozdiel od armády, sa naši občania stretávajú skoro každodenne. Je to práca ťažká, náročná a často nebezpečná. Polícia má stále v rukách veľké kauzy, ktoré traumatizujú našu spoločnosť a občania právom od polície očakávajú ich vyšetrenie. Zároveň obdobie, ktoré teraz prežívame, je veľmi komplikované. Osobitné časy si vyžadujú chladnú hlavu a profesionalitu. Bezpečnostné opatrenia, o ktorých sa dnes hovorí a ktoré sa robia, majú byť efektívne a majú slúžiť predovšetkým na to, aby sa ľudia na Slovensku cítili bezpečne. Aby efektívne ľudí chránili a aby prípadným rizikám predchádzali pokiaľ možno na minimum.

To, čím dnes žije Európa aj z hľadiska posilnenia bezpečnosti o ochrany pred terorizmom, je však beh na dlhú trať. A považoval by som za nešťastné, ak by vedľajším efektom bezpečnostných opatrení bolo vyvolávanie vlny strachu. Vlny nedôvery a podozrievania, ktoré ľahko skĺzavajú k prejavom nenávisti a neznášanlivosti. Vyvolávanie strachu je totiž prvým a hlavným zámerom zo strany tých, ktorí dnes zabíjajú a terorizmom ohrozujú životy ľudí v Európe a vo svete.

Preto od vás, generálov v policajnom zbore očakávam, že budete príkladom a so cťou, ktorá k tejto hodnosti prináleží, sa budete zasadzovať a verejne obhajovať také bezpečnostné opatrenia, ktoré prinesú našim ľuďom dostatočnú ochranu pred rizikami a pocit skutočnej istoty. A že to budú také opatrenia, ktoré vzniknú na základe uvážlivej a expertnej diskusie, a nie na základe politickej objednávky. Používajte preto, prosím, svoju autoritu a dôveru, ktorú dnes s hodnosťou generála získavate s týmto vedomím a apelujte v tomto zmysle na aj na svojich kolegov.

Dovoľte mi na záver všetkým pogratulovať k povýšeniu a zaželať vám veľa úspechov. Buďte vzorom a buďte príkladom. Profesionálnym aj osobným.“

OSOBA HODNOSŤ PÔSOBISKO
genpor. Milan Maxim povýšený do hodnosti generála náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
plk. Ľubomír Gacko menovaný do hodnosti brigádneho generála zástupca veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl SR
plk. Vladimír Kubáň menovaný do hodnosti brigádneho generála veliteľ 1. mechanizovanej brigády pozemných síl Ozbrojených síl SR
plk. Martin Stoklasa menovaný do hodnosti brigádneho generála veliteľ 2. mechanizovanej brigády pozemných síl Ozbrojených síl SR
plk. Ľubomír Ábel menovaný do hodnosti generála viceprezident Policajného zboru SR
plk. Milan Lučanský menovaný do hodnosti generála 1. viceprezident Policajného zboru SR
plk. Ivan Ševčík menovaný do hodnosti generála generálny riaditeľ sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR

Viac k téme: