Prezident Andrej Kiska k štátnemu sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda

Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda je prvý štátny sviatok počas môjho výkonu funkcie prezidenta. Zdá sa mi, že niekedy viac, inokedy menej, máme na Slovensku tendenciu vnímať štátne sviatky iba cez oficiálne podujatia, alebo dokonca len ako voľné dni. Chcel by som nabádať spoluobčanov, aby sme pri takýchto príležitostiach hľadali inšpiráciu sami pre seba, pre našu prítomnosť. O pôsobení výnimočných bratov, ktorých hodnoty a životné postoje boli formované kresťanstvom, sa už povedalo a napísalo veľmi veľa. Ich práca bola často zaslúžene ocenená, ale neraz aj zneužitá v prospech rôznych ideológií. Ich osobný príbeh vnímam ako inšpiráciu. Je zrejmé, že starší Metod i mladší Konštantín boli veľmi pracovití, vzdelaní a rozhľadení ľudia. Vďaka svojim schopnostiam a energii sa uplatnili v mnohých oblastiach – v teológii, filozofii, práve, diplomacii či v rétorike. Solúnski bratia sú skvelým príkladom toho, že rozvíjať svoj talent, vzdelávať sa, pracovať na sebe má zmysel. Konštantín a Metod zažili aj príkoria, krivdy či podrazy, opakovane však dokázali vstať a obhajovať svoje názory. Toto môže byť inšpiratívne aj pre nás. Život bežne prináša aj prekážky či osobné prehry, mali by sme sa však pokúsiť aj napriek nim kráčať za svojimi cieľmi. Aj za cieľmi, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať nedostižné. Odvaha, nepoddajnosť a húževnatosť sú dobré vlastnosti pre každého človeka. Byzantskí súrodenci boli otvorení svetu, prijímaniu nových myšlienok. Aj preto, že ovládali viacero jazykov. Pokojne mohli zostať pôsobiť iba vo svojom rodisku. Výzvy, ktoré im priniesol osud, však prijali, neboli alibistickí a nepovedali si, že nech to urobí niekto iný. Metod a Konštantín, ktorý na sklonku života prijal meno Cyril, žili v 9. storočí. Ich obdivuhodná pracovitosť, vzdelanie, odvaha či vytrvalosť však môžu byť veľkou inšpiráciou aj pre nás, súčasných občanov Slovenska.