Prezident podpísal ratifikačné listiny

Andrej Kiska podpísal ratifikačné listiny zmluvných dokumentov:

1. Protokol o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu 3.   

2. Protokol o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1990) a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1991)