Prezident sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším stretol so seniormi

Prezident sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším stretol so seniormi

Prezident Andrej Kiska v pondelok diskutoval so seniormi z rôznych oblastí spoločenského života, ktorých pozval do jednej z bratislavských kaviarní pri pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

„Október je mesiac úcty k starším. Dnes som mal veľmi príjemné stretnutie so seniormi – ľuďmi, ktorí v živote veľa dokázali. A ktorí stále veľa premýšľajú o tom, ako tento vek strieborných vlasov správne prežiť.

Často si kladieme otázku, čo spraviť pre to, aby naši rodičia – naši starí rodičia mali nielen dôstojnú starobu, ale aj šťastnú starobu. A preto som s veľkým záujmom počúval aj túto diskusiu, ktorú sme viedli.

O čom by mala byť diskusia, keď diskutujeme o senioroch. Či je to skutočne len o veku odchodu do dôchodku, alebo či tých ľudí bytostne trápi aj niečo iné.

Ukazuje sa, že najviac ich trápi zdravotníctvo. S úsmevom podotkli, že keby ich ráno niečo nebolelo, asi by už neboli na tomto svete. Každý jeden z nich prežíva dlhé čakacie doby u lekára, často sú aj nespokojní s úrovňou, na akej sa zdravotná starostlivosť starším poskytuje.

Najčastejšie opakovaným problémom bolo práve zdravotníctvo.

Ďalšími témami boli témy osamelosti. Aby sa vytvárali kluby. Mnohí sú ešte plní energie. Zmysel života nachádzajú v tom, keď sú ešte pre niečo v živote dôležití. Keď ešte niečo môžu urobiť.

Diskutovali sme aj o univerzite tretieho veku. Kde sa ukázalo, že pre týchto ľudí by sme mali vytvárať možnosti, kde by sa mohli navzájom stretávať. Ako im zabezpečiť šťastnú starobu.

Diskutovali sme aj o tom, že nemáme opatrovateľov. Že nám do zahraničia odchádzajú tisíce a tisíce ľudí a doma sa nám nemá kto postarať o rodičov a starých rodičov. Mnohokrát si rodiny, ktoré majú starších rodičov, kladú otázky, čo budeme robiť, ak môj otec alebo mama budú nevládni, ako im dokážeme pomôcť. A to sú práve témy, o ktorých musíme rozprávať, aby naši rodičia a starí rodičia mali šťastnú starobu.“