Prezident hovoril v Leviciach o práci a potravinách

Prezident hovoril v Leviciach o práci a potravinách

Prezident Andrej Kiska navštívil vo štvrtok v rámci pracovného výjazdu mesto Levice. S vedením mesta diskutoval o téme zamestnanosti, problémoch v školstve, zdravotníctve, ale aj problémoch s parkovaním v okresnom meste.

„V roku 2003 tu bola 24-percentná nezamestnanosť, dnes tvorí len 7 percent. A moderný priemyselný park, ktorý zamestnáva viac ako 3000 ľudí, je veľmi diverzifikovaný,“ povedal prezident po stretnutí.

V diskusii o školstve sa s primátorom zhodli, že jedným z dôvodov nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily sú aj chýbajúce učňovky, ktoré niekedy tvorili základ pracovnej sily pre dnešok. „Duálne vzdelávanie sa rozbieha, ale zatiaľ je jeho efekt dosť malý.“

Prezident Kiska navštívil najväčšieho miestneho zamestnávateľa - nemeckú spoločnosť ZF Slovakia, jedného z najväčších svetových subdodávateľov pre automobilový priemysel. Spoločnosť má na Slovenku tri závody, zamestnáva viac ako 2000 ľudí, no plánuje rozšíriť svoju výrobu a prijať ďalších ľudí. Ako informovali prezidenta na stretnutí, momentálne pripravujú prevádzku v Šahách.

Andrej Kiska ocenil stratégiu tohto podniku: „Nechcú, aby ľudia chodili po cestách za prácou, oni radšej prevezú oceľ za ľuďmi. Snažia sa teda vybudovať viacero podnikov vo viacerých mestách, čo je z pohľadu našej krajiny veľmi dobré riešenie, pretože podnik otvára svoje závody v miestach, kde je nezamestnanosť vyššia.“

Podľa prezidenta veľa závisí od aktivity primátorov, ako dokážu svoju lokalitu predať, ponúknuť potenciálnemu investorovi. „Pokiaľ mu dokážu vytvoriť dobré podmienky a ukážu, že tam je dostatok pracovnej sily, tak investor má ochotu prísť aj do lokalít s vyššou nezamestnanosťou.“

Súčasťou pracovného programu prezidenta bola aj diskusia so študentmi Strednej odbornej školy pedagogickej o aktuálnych výzvach, ktoré pred budúcimi učiteľmi stoja. Výchova mladých pedagógov má v Leviciach dlhú tradíciu a podľa prezidenta si zaslúži  väčšiu pozornosť.

Na záver svojho pracovného programu sa Andrej Kiska v neďalekej Sikenici stretol s predstaviteľmi Vidieckej platformy, s ktorými diskutoval o aktuálnom stave v poľnohospodárstve.

„Z pohľadu štatistík Slovensko v oblasti pôdohospodárstva zlyháva,“ povedal  po stretnutí prezident. Spolu s Írskom máme najväčší počet ľudí žijúci na vidieku, no paradoxne zamestnanosť v pôdohospodárstve je u nás jedna z najnižších v Európskej únii, pripomenul. „V EÚ je priemer skoro 5 percent, u nás 2,8 percenta, v Poľsku je to skoro 10 percent.“

Podľa Andreja Kisku by pre oblasti, kde je pôdohospodárstvo také dôležité, malo byť štátom postavené ako priorita. „Mali by na to byť vyčlenené prostriedky, špičkoví ľudia a legislatíva. Potrebujeme si postaviť zodpovedných ľudí, povedať si, že toto chceme zmeniť, a  stanoviť reálny čas, kedy tieto zmeny presadíme.“