Prezident vymenoval rektorku VŠMU v Bratislave

Prezident vymenoval rektorku VŠMU v Bratislave

Prezident Andrej Kiska vymenoval doc. Máriu Heinzovú, ArtD. za rektorku Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Mária Heinzová doteraz pôsobila ako prodekanka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU pre rozvoj fakulty a umeleckú činnosť.