Prezidentka diskutovala s expertmi o pandémii a plošnom testovaní

Prezidentka diskutovala s expertmi o pandémii a plošnom testovaní

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 27. októbra 2020 vystúpila na spoločnej tlačovej konferencii s expertmi, s ktorými diskutovala o aktuálnej epidemickej situácii a plošnom testovaní. 

Na rokovaní s prezidentkou sa zúčastnili Pavol Čekan (chemik, MultiplexDX), Peter Vislojaský (lekár FN Nitra, predseda LOZ), Vladimír Krčméry (onkológ, infektológ a tropický lekár, prednosta Mikrobiologického ústavu LF UK a rektor VŠ sv. Alžbety), Boris Klempa (virológ, Biomedicínske centrum SAV) a Silvia Pastoreková (riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV), Richard Kollár (matematik, FMFI UK), Alexandra Bražinová (Ústav epidemiológie LF UK) a Peter Celec (vedúci Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK).  

Prezidentka apelovala, aby sme počúvali vedcov a lekárov. "Cením si ich vedomosti, ich záujem o to, aby sme čo najviac uchránili našu spoločnosť pre dopadmi vírusu a želám si, aby stáli nielen pri vzniku vakcín, testov, lekárskych prístrojov a matematických modelov ale aj pri vzniku dôležitých rozhodnutí v našom spoločnom boji s vírusom."

V súvislosti s pilotným testovaním na Orave a v okrese Bardejov ocenila prístup armády, samospráv, zdravotníkov a dobrovoľníkov a tiež prístup občanov.  Plánované celoplošné testovanie bude podľa nej ďaleko náročnejšia úloha, lebo prípadné chýbajúce ľudské kapacity a ani hygienický materiál už nebudeme mať odkiaľ na mieste nahradiť. 

Podľa prezidentky v súvislosti s plošným testovaním najviac záleží na tom, aby neklesli bezpečnostné a hygienické štandardy testovania pod potrebnú úroveň, aby zdravotnícky materiál použitý na testovanie nechýbal v nemocniciach, do ktorých prichádza stále viac a viac infikovaných, aby testovanie neohrozilo výkon zdravotnej starostlivosti v nemocniciach a aby nám energia a kapacity venované na zabezpečenie testovania nebránili v tomto čase realizovať aj ďalšie potrebné opatrenia.

"Viacerí odborníci, s ktorými som sa stretla, upozorňujú na to, že plošné testovanie nemá samo o sebe vyslobodzujúci efekt, a z toho dôvodu nesmieme zostať iba pri ňom. Ak sa nám vďaka prijatým opatreniam podarí znížiť nárast infikovaných, musíme byť dobre pripravení na to, ako využijeme získaný čas."

Prezidentka po stretnutí s expertami označila za takéto opatrenia dostupnosť testovania, zníženie mobility, kontroly na hraniciach, posilnenie kapacít na vyhľadávanie kontaktov a napokon zabezpečenie nemocníc pred možným kolapsom hlavne posilnením kapacít zdravotníkov a zabezpečením dostatku zdravotného a hygienického materiálu, ktorého spotreba stúpa omnoho rýchlejším tempom, ako sa predpokladalo. "Aj keď je pochopiteľné, že sa teraz pozornosť a energia sústreďuje na zabezpečenie plošného testovania, súhlasím s názorom prítomných odborníkov, že rovnakú pozornosť si vyžadujú aj spomenuté kroky a opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, ak má byť naše úsilie o potlačenie pandémie úspešné."

Za najdôležitejšie opatrenie proti pandémii prezidentka označila dôveru ľudí v zavádzané opatrenia. A práve na vybudovanie takejto dôvery je podľa nej dôležité počúvať hlas vedcov a hlas odborníkov. 

Prítomní vedci vydali spoločné vyhlásenie k aktuálnej epidemickej situácii, ktoré na tlačovej konferencii predniesla riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV Silvia Pastoreková.