Prezidentka hovorila s Robertom Redhammerom o vysokých školách

Prezidentka hovorila s Robertom Redhammerom o vysokých školách

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 9. júla 2021 stretla s predsedom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robertom Redhammerom a odborníčkou na školstvo Renátou Hall.

Podľa prezidentky sú kvalitné a pre mladých ľudí príťažlivé vysoké školy bohatstvom každej spoločnosti. Problém atraktívnosti vysokých škôl je obzvlášť závažný aj v súvislosti s demografickými zmenami našej spoločnosti a početnými odchodmi talentovaných mladých ľudí zo Slovenska. V rámci EÚ máme druhý najvyšší podiel mladých ľudí študujúcich v zahraničí, pričom veľká časť z nich tam ostáva natrvalo. 

Na stretnutí diskutovali aj výsledkoch prvého celoslovenského výskumu vysokoškolákov Akademická štvrťhodinka, do ktorého sa zapojilo takmer 20 tisíc študentov a študentiek a ktorého výsledky nedávno zverejnila Akreditačná agentúra. Ide o anonymný, doteraz najväčší prieskum vnímania vysokých škôl študentmi na Slovensku a agentúra ho plánuje robiť každoročne. "Pozitívnym zistením výskumu je, že 70 % študentov si vybralo odbor, pretože ich zaujíma, a teda sa nepotvrdil rozšírený názor, že študenti študujú len pre diplom. Podľa údajov z výskumu vysoké školy zvládli pandémiu z organizačného hľadiska, ale veľká časť študentov nedosiahla porovnateľné vedomosti ako pri prezenčnej výučbe - až 71 % študentov malo len minimálne nahradenú prax a praktickú výučbu. Zhodli sme sa, že dôležitým aspektom ďalšieho rozvoja vysokých škôl je popri kvalite aj inkluzívnosť voči študentom a študentkám so špecifickým potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia."