Prezidentka po stretnutí s ministrom Sólymosom: Máme ambiciózne klimatické ciele

Prezidentka po stretnutí s ministrom Sólymosom: Máme ambiciózne klimatické ciele

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dnes v Grasalkovičovom paláci v Bratislave prijala ministra životného prostredia László Sólymosa.  Témou rokovaní bola klimatická kríza, ochrana ovzdušia, ako aj aktuálne otázky týkajúce sa legislatívy v oblasti ochrany prírody.

"Na stretnutí s ministrom životného prostredia Lászlom Solymosom som ocenila, že v tomto volebnom období sa jeho rezortu podarilo prijať novú Stratégiu environmentálnej politiky SR do roku 2030, ale dôležité zákony, ako napríklad zákon, vďaka ktorému lepšie chránime naše zdroje pitnej vody, alebo zákon o zálohovaní PET fliaš.

Hovorili sme aj o oblastiach kde sa nám zatiaľ nedarí tak, ako by sme chceli.  Potrebujeme zlepšiť vymožiteľnosť práva v oblasti životného prostredia, doriešiť ochranu lesov a jednotnú správu národných parkov. Mali by sme viac zamerať na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia. 

Som rada, že po rokoch váhania a nejasných stanovísk budem môcť na klimatickom summite OSN v New Yorku reprezentovať Slovensko, ktoré sa jasne hlási k útlmu ťažby uhlia, transformácií nášho najväčšieho uholného regiónu, ako aj k postupnému vyradeniu hnedého uhlia z nášho energetického mixu. Prijali sme Parížsku globálnu klimatickú dohodu a prihlásili sa k cieľu uhlíkovej neutrality do roku 2050.  Som hrdá, že dnes Slovensko patrí do skupiny krajín, ktoré majú ambiciózne klimatické ciele, uvedomujú si vážnosť klimatickej krízy a dôležitosť konkrétnych krokov na domácej aj medzinárodnej úrovni. Aj o tomto som dnes hovorila s ministrom životného prostredia Lászlom Solymosom."