Prezidentka vyznamenala storočného Štefana Štefloviča

Prezidentka vyznamenala storočného Štefana Štefloviča

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v piatok 12. novembra 2021 štátne vyznamenanie kpt. v. v. Štefanovi Šteflovičovi pri príležitosti jeho významného životného jubilea 100 rokov. 

Štefan Šteflovič sa narodil 12. novembra 1921 v Kochanovciach. Narukoval v Banskej Bystrici, v Odese na Ukrajine začal spolupracovať s miestnymi partizánmi. Ako poddôstojník 1. československého armádneho zboru prevzal velenie roty v bojoch pri Dukle, kde bol vážne ranený. Neskôr slúžil v trofejnej jednotke v Dobšinej. Po vojne vyštudoval Vysokú školu strojársku a pôsobil ako učiteľ na Strednej strojárenskej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom. Je dlhoročným aktívnym členom Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov generála Goliana pôsobiacej v Posádkovom klube Trenčín ako Klub Vojenskej histórie protifašistického odboja.  Minister obrany ho tento rok  povýšil do vojenskej hodnosti kapitána vo výslužbe. O svojom živote napísal autobiografiu „Únik z moci šelmy“ aj zbierku básní, ktorú v roku 2015 vydalo  Múzeum SNP.

Prezidentka mu udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, vojenský druh, za mimoriadne zásluhy o obranu a bezpečnosť SR a o ochranu ľudských práv a slobôd. "Vlastenectvo a spolupatričnosť, k akému sa dnes mnohí slovami hlásia, naplnil kapitán Štefan Šteflovič svojim životom. Veľmi si preto želám, aby sme na príbehy, akým je ten jeho, nikdy nezabudli." Vyznamenanie si prevzal v Zariadení pre seniorov v Trenčíne, kde v súčasnosti žije.