Prezidentská kvapka krvi sa tento rok uskutoční už po tretí raz

Prezidentská kvapka krvi sa tento rok uskutoční už po tretí raz

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa v utorok 14. júna 2022 uskutoční už tretí ročník Prezidentskej kvapky krvi. 

Dobrovoľní darcovia krvi tak budú môcť po roku znova darovať krv v priestoroch Prezidentského paláca. Prezidentskú kvapku krvi organizuje Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, ktorá zabezpečuje tzv. mobilnú odberovú jednotku. Prvýkrát sa podujatie konalo v júni 2020.

Svetový deň darcov krvi si každoročne pripomíname práve 14.júna. Motto tohtoročnej kampane pripomína, že darovanie krvi je aktom solidarity. Kampaň chce zároveň upriamiť pozornosť na to, akú dôležitú úlohu zohrávajú dobrovoľní darcovia krvi pri záchrane ľudských životov, šírení solidarity a vzájomnej spolupatričnosti.  

Prezidentská kvapka krvi sa uskutoční v utorok 14. júna 2022 v čase od 8.00 do 13.00 h. Keďže počet osôb bude limitovaný na 100, záujemcovia o darovanie krvi v Prezidentskom paláci sa musia vopred registrovať prostredníctvom odberového pracoviska NTS SR v bratislavskom Ružinove na telefónnom čísle 0911 326 011.

Na transfuziologických pracoviskách stále platia protiepidemické opatrenia, ktoré sa vzťahujú aj na mobilné výjazdy (prekrytie dýchacích ciest, meranie teploty, dezinfekcia rúk, preverovanie cestovateľskej anamnézy).
Presné inštrukcie pre darcov krvi sú zverejnené na stránke NTS SR: 

https://www.ntssr.sk/653/usmernenie-pre-darcov-krvi-v-svislosti-s-pandmiou-aktnych-ochoren-dchacch-ciest-a-zpalov-pc-covid-19-spsobench-novm-koronavrusom-sars-cov2
https://www.ntssr.sk/660/usmernenie-nrodnej-transfznej-sluby-sr-pre-darcov-krvi-v-svislosti-s-vskytom-novho-infeknho-ochorenia-opich-kiahn