Public contact

Mobil ikona

Kancelária prezidenta SR
Pracovné dni od 09:00-18:00

ePodateľňa

S Kanceláriou prezidenta SR môžete
komunikovať aj cez elektronickú schránku
na webe Slovensko.sk.


Adresa

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova 2
811 05 Bratislava

Korešpondenčná adresa

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
P. O. Box 128
810 00 Bratislava 1

Podateľňa na Štefánikovej ulici č. 2

Úradné hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00

Pracovisko Košice
Adresa
Hviezdoslavova 7/A, 040 01 Košice
Telefón
055/ 62 296 17
Pracovisko Banská Bystrica
Adresa
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
Telefón
048/ 41 561 57

Contact form

Invalid name. Name can contain only letters, not numbers or characters like #, @, $.
Invalid surname. Surname can contain only letters, not numbers or characters like #, @, $.
Invalid e-mail. E-Mail must contain @ and domain.
Invalid city. City can contain only letters, not numbers or characters like #, @, $.
Invalid street and number. Street can contain only letters, numbers and character /.
Invalid postal code. Postal code can contain only letters and numbers.
Invalid message. Message is required.