Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Vedúci Kancelárie prezidenta
Štefan Rozkopál

Adresa
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1
P. O. Box 128
810 00 Bratislava 1
E-mail: informacie@prezident.sk

Oddelenie pre styk s verejnosťou
Tel: 02/ 57 888 127, 02/ 57 888 155
Fax: 02/ 57 888 103

Podateľňa na Štefánikovej ulici č. 2
Úradné hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00

Pracovisko Banská Bystrica
Lazovná 9
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 41 561 57
Fax: 048/ 41 561 56

Pracovisko Košice
Hviezdoslavova 7/A
040 01 Košice
Tel.: 055/ 62 296 17
Fax: 055/ 62 296 19

Tlačové oddelenie
Tel.: 02/ 59 333 382, 02/ 59 333 334
e-mail: media@prezident.gov.sk

Sekretariát prezidenta republiky
Ivona Podolanová Klementová
riaditeľka sekretariátu
Tel.: 02/ 59 333 374
Fax: 02/ 544 30 683

Sekretariát vedúceho kancelárie
Eva Ivanová
riaditeľka sekretariátu
Tel.: 02/ 59 333 200
Fax: 02/ 54 417 010

Odbor vnútornej politiky
Tel: 02/57 888 335
Fax: 02/ 57 888 101

Odbor zahraničnej politiky
Vít Koziak
riaditeľ odboru zahraničnej politiky
Tel.: 02/ 57 888 165
Fax: 02/ 54 417 028

Odbor protokolu
Tomáš Ferko
riaditeľ odboru protokolu
Tel.: 02/ 59 333 339
Fax: 02/ 54 417 588

Odbor legislatívy a milostí
Stanislav Gaňa
riaditeľ odboru legislatívy a milostí
Tel.: 02/ 57 888 117
Fax: 02/ 57 888 102

Osobný úrad
Zuzana Šimková
riaditeľka osobného úradu
Tel.: 02/ 57 888 173
Fax: 02/ 57 888 105

Odbor ekonomiky a správy
Zdena Miková
riaditeľka odboru ekonomiky a správy
Tel: 02/ 57 888 115
Fax: 02/ 57 888 104

Odbor bezpečnosti a archívu
Ján Maixner
riaditeľ odboru bezpečnosti
Tel.: 02/ 59 333 393
Fax: 02/ 57 888 356

Odbor informačných technológií
Tel.: 02/ 57 888 152

Vojenská kancelária
brigádny generál Ing. Vladimír Šimko
náčelník Vojenskej kancelárie
Tel.: 02/ 54 430 864
Fax : 02/ 54 432 378