Mysli s hlavou štátu

Séria vzdelávacích videí o sociálnych sieťach a kritickom myslení, ktoré vám pomôžu spoznať fungovanie sociálnych sietí, lepšie porozumieť práci novinárov či vedcov alebo vnímať chyby v našom myslení. 


1. diel: Čím nás kŕmia sociálne siete? 

Moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová a riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš vám ukážu, ako sociálne siete vyberajú obsah, ktorý na nich vidíte. Viac poznania o prostredí, v ktorom dnes diskusie najčastejšie prebiehajú, môže byť cestou k tomu, aby v nich bolo menej kriku a viac porozumenia.


2.diel: Facebookoví verzus skutoční novinári

Investigatívna novinárka Zuzana Petková v tomto dieli ukazuje, ako preniesť základné novinárske návyky do bežného používania sociálnych sietí. Zorientovať sa v dnešnom svete informácií nemusí byť jednoduché. Verím, že toto video v tom bude nápomocné.