Kontaktujte nás

Kancelária prezidenta SR - 02/ 593 33 395

(Všetky položky formuláru sú povinné)
Neplatné meno. Meno môže obsahovať len písmená, nie však číslice a znaky ako napr. #, @, $.
Neplatné priezvisko. Priezvisko môže obsahovať len písmená, nie však číslice a znaky ako napr. #, @, $.,
Neplatná e-mailová adresa. E-mailová adresa musí obsahovať meno, zavináč a doménu.
Neplatné mesto. Mesto môže obsahovať len písmená, nie však číslice a znaky ako napr. #, @, $
Neplatná ulica. Ulica môže obsahovať len písmená, číslice a znak /.
Neplatné PSČ. PSČ môže obsahovať len písmená a číslice.
Neplatný predmet správy. Predmet správy nemôže byť prázdny.
Neplatná správa. Správa nemôže byť prázdna.

Korešpondenčná adresa:

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
P. O. Box 128
810 00 Bratislava 1

Adresa:

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova 2
811 05 Bratislava

Podateľňa na Štefánikovej ulici č. 2
Úradné hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00

Pracovisko Banská Bystrica
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 41 561 57

Pracovisko Košice
Hviezdoslavova 7/A, 040 01 Košice
Tel.: 055/ 62 296 17

ePodateľňa:

S Kanceláriou prezidenta SR môžete komunikovať aj cez elektronickú schránku na webe Slovensko.sk.