Úvod Oficiálny program Krátke správy
15.10.2020

Prezidentka podpísala dva zákony, aj zákon o hazardných hrách

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 15. októbra 2020 dva zákony, ktoré NR SR schválila ešte na septembrovej schôdzi. Je medzi nimi aj zákon o hazardných hrách. 
13.10.2020

Prezidentka pre Vasárnap: Aktuálne výzvy prekonáme len vďaka spolupráci

Prezidentka Zuzana Čaputová poskytla rozhovor týždenníku pre obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku Vasárnap. Hovorila v ňom o dopadoch pandémie, spravodlivosti na Slovensku a o spolužití Maďarov a Slovákov. 
12.10.2020

Funkcia zanikla 27 sudcom, ktorí si prevzali odvolací dekrét

V súvislosti s rozhodnutím prezidentky Zuzany Čaputovej z 5. októbra 2020 o odvolaní 63 sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, zanikla doteraz funkcia 27 sudcom, ktorí si v uplynulých dňoch prevzali odvolací dekrét. Ich menný zoznam je dostupný v sekcii Vymenovania a odvolania.
12.10.2020

Prezidentka podpísala novelu zákona o odpadoch

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v piatok 9. októbra 2020 novelu zákona o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú NR SR schválila v skrátenom legislatívnom konaní. Prezidentka registrovala viacero výhrad k zákonu, posudzovala jeho súlad s ústavou ako aj opodstatnenosť použitia režimu skráteného legislatívneho konania. V samotnej novele nevidí kolíziu s ústavou, hoci si uvedomuje, že mechanizmus cenovej regulácie nákladov na triedený zber odpadu môže oprávnene vyvolať otázniky o hrozbe neprimeraného zásahu do hospodárskej súťaže. Preto považuje za nevyhnutné, aby novelou predpokladaný proces stanovenia minimálnej výšky nákladov na zabezpečenie triedeného zberu prebehol konsenzuálne, so silnou participáciou a po dôkladnom vypočutí hlasov všetkých účastníkov systému, vrátane výrobcov, a aby nebol preferovaný len záujem niektorých aktérov. Prezidentka vníma, že systém triedeného zberu komunálneho odpadu dlhodobo vykazuje systémové nedostatky, ktoré bránia dosiahnutiu takého stabilného prostredia, ktoré by účinne zabezpečilo práve uvedený spoločný záujem a zabránilo nekalým a netransparentným praktikám. Preto prijatú novelu považuje skôr za prechodné a rýchle opatrenie k dosiahnutiu vyšších recyklačných cieľov, ktoré predchádza nevyhnutnej koncepčnej reforme odpadového hospodárstva a systému triedeného zberu. 
11.10.2020

Prezidentka pre Financial Times: Európa musí byť prísnejšia v otázke právneho štátu

Prezidentka Zuzana Čaputová poskytla rozhovor britskému denníku The Financial Times. Hovorila v ňom predovšetkým o dodržiavaní zásad právneho štátu. EÚ podľa nej riskuje, že bude „rukojemníkom“ autoritárskych členských štátov, ak sa jej nepodarí dohodnúť tvrdý systém na ochranu právneho štátu v rámci jej vlastných hraníc.
10.10.2020

Prezidentka pripomína v aktuálnej situácii význam duševného zdravia

Prezidentka Zuzana Čaputová pripomenula počas Svetového dňa duševného zdravia jeho význam. Verí, že na Slovensku budeme do tejto oblasti investovať viac, aby každý kto potrebuje pomoc, ju dostal včas a odborne. Podľa prezidentky žijeme v mimoriadne náročnej dobe a ľudia sa obávajú o zdravie a životy svojich najbližších, ale aj o ekonomickú situáciu a budúcnosť. "Viem, že je to náročné a trvá to už veľmi dlho, ale o to dôležitejšie je dbať o svoje vnútro a pripomínať si, že nič netrvá večne a všetko je len dočasné. Starajme sa oň aspoň tak, ako sa staráme o svoje fyzické zdravie. Každý má svoje vlastné zdroje. Pre mňa je pohladením na duši prechádzka v prírode, pre niekoho iného je to samota, či rozhovor s priateľmi. Ak však narážame na svoje limity, nebojme sa požiadať o pomoc odborníkov." Starostlivosťou o duševné zdravie pomáhame podľa prezidentky nielen sebe, ale aj našim blízkym, rodine a komunite. 
09.10.2020

Prezidentka upozorňuje na problém s podporou pre firmy s pečaťou výnimočnosti

Prezidentka Zuzana Čaputová sa listom obrátila na ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka a ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veroniku Remišovú, aby ich upozornila na problém zastavenej podpory z eurofondov pre slovenské vysoko inovatívne firmy, ktorých inovácie majú globálny rozmer. Tým najlepším Európska komisia udeľuje tzv. pečať výnimočnosti - certifikát Seal of Excellence. "Na Slovensku máme 15 takýchto inovatívnych spoločností, ktoré obstáli v silnej medzinárodnej konkurencii. V zahraničí je bežné, že práve takéto firmy získajú od štátu podporu na to, aby svoje inovácie úspešne uviedli na trh."Prezidentka obe ministerstvá požiadala, aby našli spôsoby, ako efektívne a včasne podporiť tieto projekty, ako aj ďalšie inovácie, ktoré chcú na Slovensku vzniknúť a pôsobiť. "Ak nechceme zaostávať za členskými štátmi Európskej únie, ktoré plánujú uskutočniť zelenú, digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva po pandémii, musí aj Slovensko rozvíjať domáce podnikateľské prostredie ako miesto pre inovácie a modernizáciu", tvrdí prezidentka.Prezidentku na problém upozornili samotní predstavitelia firiem s pečaťou výnimočnosti na spoločnom stretnutí počas jej nedávneho regionálneho výjazdu. 
09.10.2020

UPOZORNENIE: Zmena stránkových hodín regionálnych pracovísk KP SR

Kancelária prezidenta SR si dovoľuje informovať verejnosť, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu upravuje stránkové hodiny regionálnych pracovísk v Banskej Bystrici a Košiciach. Obe regionálne pracoviská budú mať stránkové hodiny len jeden deň v týždni - v stredu od 9.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 15.00 h. 
07.10.2020

UPOZORNENIE: Prehliadky Loveckého zámočku Hohenlohe sú zrušené

Kancelária prezidenta SR upozorňuje verejnosť, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sú prehliadky Loveckého zámočku Hohenlohe v Tatranskej Javorine od 9. októbra 2020 zrušené až do odvolania. 
06.10.2020

Dukla nám pripomína, ako ľahko je možné slobodu stratiť a aké ťažké je vybojovať ju späť

Prezidentka Zuzana Čaputová v Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie vyhlásila, že je dôležité mať na pamäti, ako ľahko je možné štátnu a národnú slobodu stratiť a aké ťažké je vybojovať ju späť.  Podľa prezidentky by sme nemali zabudnúť na hrdinstvo tých, ktorí nám v sychravej jeseni roku 1944 dali nedostižný príklad skutočného patriotizmu a obetavého vlastenectva., na tých, ktorí za cenu nesmiernych obetí, utrpenia a námahy prenášali cez Karpaty slobodu pre ďalšie generácie. "Sovietski a naši vojaci, Slováci, Česi a Rusíni, ktorí 6. októbra 1944 vstúpili ako osloboditelia na územie Slovenska, za to zaplatili najvyššiu cenu a vďaka ich sebaobetovaniu bola oslobodená a obnovená predvojnová republika. Hlboko sa skláňam pred tým, ako statočne a odvážne prijali a niesli svoj údel."