Prezidentka podpísala 8 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 28. novembra 2022 podpísala 8 zákonov. Ich zoznam a presné znenie je dostupné v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala 10 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 25. novembra 2022 podpísala 10 zákonov. Ich zoznam a presné znenie je dostupné v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala 7 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 24. novembra 2022 podpísala 7 zákonov. Ich zoznam a presné znenie je dostupné v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala 6 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 23. novembra 2022 podpísala 6 zákonov. Ich zoznam a presné znenie je dostupné v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala 4 zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 15. novembra 2022 podpísala 4 zákony. Ich zoznam a presné znenie je dostupné v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala 8 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 2. novembra 2022 podpísala 8 zákonov. Zoznam zákonov s ich presnými názvami je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka zaslala sústrastné telegramy

Prezidentka Zuzana Čaputová v sobotu 29. októbra 2022 zaslala sústrastný telegram prezidentovi Kórejskej republiky Junovi Sok-jolovi v súvislosti s tragickou udalosťou v Soule. V nedeľu 30. októbra 2022 prezidentka zaslala sústrastný telegram prezidentke Indickej republiky Draupadí Murmú v súvislosti s pádom mosta pri meste Morbi. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka vyjadrila v telegrame obom krajinám úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala rýchle uzdravenie. 

Ústavný súd sa bude zaoberať námietkami prezidentky k zákonu o envirozáťažiach

Ústavný súd SR rozhodol, že v plnom rozsahu prijme na ďalšie konanie návrh prezidentky Zuzany Čaputovej v súvislosti so zákonom o environmentálnych záťažiach a jeho súlade s ústavou. Prezidentka sa na súd obrátila v auguste tohto roka a upozornila najmä na to, že zákon môže mať likvidačné dopady na samosprávy.„Verejný záujem na odstránení existujúcich environmentálnych záťaží považujem za jednu z najvyšších priorít. Štát má ústavou zakotvený záväzok chrániť životné prostredie a tam patrí aj odstraňovanie environmentálnych záťaží a ochrana života a zdravia obyvateľov, ktorí sú nimi ohrození. Napadnutým ustanovením však zákonodarca časť záväzku štátu presunul na súkromné osoby, resp. na územnú samosprávu, a tento postup je podľa mňa v rozpore s ústavou.“Problém vidí prezidentka v tom, že vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, je po novom povinný štátu nahradiť finančné prostriedky vynaložené na sanáciu environmentálnej záťaže. Túto povinnosť má navyše aj v prípade, ak nie je za vznik environmentálnej záťaže zodpovedný. Vládny návrh zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže bol schválený v NR SR ešte v novembri 2021 a prezidentka ho vetovala. Už po prelomení jej veta poslancami avizovala, že pokiaľ nepríde k náprave sporných ustanovení v nadväzujúcom zákone o odpadoch, obráti sa na Ústavný súd.

Odpoveď na otvorený list Roberta Fica

Odpoveď prezidentky Zuzany Čaputovej na otvorený list predsedu strany Smer-SD Roberta Fica z 12.10.2022:    "Vážený pán predseda,riadenie Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vrátane ich zabezpečenia vojenskou technikou, zbraňovými systémami, vojenským materiálom a bojovou technikou patrí medzi právomoci exekutívy. Jej rovnako prináleží oboznamovať verejnosť o opatreniach, ktoré v rámci tejto svojej kompetencie realizuje, ako aj o pripravenosti Ozbrojených síl SR splniť úlohy, ktoré im vyplývajú zo zákona.Otázky ohľadom bojaschopnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky z Vášho otvoreného listu už zodpovedali príslušní predstavitelia výkonnej moci - predseda vlády SR Eduard Heger a minister obrany SR Jaroslav Naď. Ako hlavná veliteľka Ozbrojených síl SR sa o stave ozbrojených síl priebežne informujem v príslušných inštitúciách. Takúto možnosť ako poslanec NR SR máte tiež a v prípade pretrvávajúcich otázok ju môžete využiť."

Prezidentka podpísala 8 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 18. októbra 2022 podpísala 8 zákonov. Zoznam zákonov s ich presnými názvami je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony