Prezidentka podpísala 3 zákony

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok 24. mája 2022 podpísala 3 zákony. Ich zoznam je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka podpísala 2 zákony

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 19. mája 2022 podpísala 2 zákony. Ich zoznam je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka podpísala 5 zákonov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu 18. mája 2022 podpísala 5 zákonov. Ich zoznam je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka podpísala 6 zákonov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok 17. mája 2022 podpísala 6 zákonov. Ich zoznam je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka podpísala novelu vysokoškolského zákona

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 12. apríla 2022 zákon z 23. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prezidentka podpísala ďalšie zákony z marcovej schôdze NR SR

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 7. apríla 2022 ďalších 5 zákonov, ktoré poslanci NR SR schválili na marcovej schôdzi. Ide o zákony o sociálnom poistení, o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zákon o Hasičskom a záchrannom zbore.   

Prezidentka podpísala 5 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 4. apríla 2022 podpísala 5 zákonov. Ich zoznam je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka podpísala 13 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 29. marca 2022 podpísala 13 zákonov. Ich zoznam je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka podpísala Lex Ukrajina

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 28. marca 2022 zákon z 22. marca 2022 o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine tzv. Lex Ukrajina II. Urobila tak po prísľube zo strany vlády, že pripraví nariadenie, ktorým ochráni nájomníkov pred špekulatívnym ukončením nájmu v súvislosti s pomocou ukrajinským občanom a ľudia zo Slovenska, ktorí čelia chudobe tak budú lepšie chránení pred náhlym vypovedaním nájmu.

Prezidentka podpísala dva zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 24. marca 2022 zákon z 22. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon z 23. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.