Úvod Oficiálny program Krátke správy
11.05.2021

Prezidentka zaslala sústrastný telegram ruskému prezidentovi

09.05.2021

Prezidentka zaslala sústrastný telegram afganskému prezidentovi

04.05.2021

Prezidentka zaslala sústrastný telegram prezidentovi Spojených štátov mexických Andrésovi Manuelovi

03.05.2021

Prezidentka podpísala ratifikačné listiny k dvom medzinárodným dohodám

Prezidentka Zuzana Čaputová 30. apríla 2021 podpísala ratifikačnú listinu k medzinárodnej dohode, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu a ratifikačnú listinu k medzinárodnej dohode o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií.Celý názov ratifikovaných zmlúv a ich zoznam je dostupný v sekcii Ratifikované zmluvy.
30.04.2021

Prezidentka zaslala sústrastný telegram izraelskému prezidentovi

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram izraelskému prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi v súvislosti s obeťami počas náboženského zhromaždenia na hore Meron. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala rýchle uzdravenie. 
30.04.2021

Prezidentka vymenovala nového člena Regulačnej rady

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala na návrh vlády SR s účinnosťou od 1. mája 2021 Andreja Ochotnického za člena Regulačnej rady.   
22.04.2021

Prezidentka odvolala Miroslava Fikara z funkcie rektora STU

Prezidentka Zuzana Čaputová odvolala vo štvrtok 22. apríla 2021 z funkcie rektora STU Miroslava Fikara. Prezidentskej kancelárii bolo totiž doručené rozhodnutie okresného súdu, ktorým zamietol návrh na predbežné opatrenie vo veci jeho odvolania z funkcie rektora STU akademickým senátom školy. Týmto rozhodnutím súdu bola zároveň odstránená okolnosť, ktorá mohla spôsobovať právnu neistotu pre naplnenie vôle akademického senátu. Prezidentka sa Miroslavovi Fikarovi poďakovala za jeho úsilie pri ochrane akademických slobôd a dobrého mena STU.
15.04.2021

Prezidentka podpísala viacero zákonov schválených v NR SR

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 15. apríla 2021 deväť zákonov, ktoré schválila NR SR. Ich presný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.           
09.04.2021

Prezidentka podpísala dva zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v piatok 9.apríla 2021 dva zákony, ktoré schválila NR SR 30. marca 2021. Ide o zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva a zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave.
08.04.2021

Prezidentka podpísala zákon o sociálnom poistení

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala zákon z 30. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.