Úvod Oficiálny program Krátke správy
20.09.2021

Sústrastný telegram v súvislosti so streľbou na univerzite v Rusku

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram prezidentovi Ruskej federácie Vladimírovi Putinovi v súvislosti so streľbou na Permskej štátnej univerzite v meste Perm, ktorá si vyžiadala niekoľko obetí. V mene občanov SR prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala skoré uzdravenie. 
15.09.2021

Vo veku 79 rokov zomrel otec prezidentky p. Štefan Strapák

Kancelária prezidenta SR s hlbokým zármutkom oznamuje, že v stredu 15. septembra 2021 po dlhej a ťažkej chorobe zomrel vo veku 79 rokov otec prezidentky SR Zuzany Čaputovej p. Štefan Strapák. Prezidentka z tohto dôvodu upravila svoj pracovný program na najbližšie dni. V tejto súvislosti prosíme médiá a verejnosť, aby v tejto ťažkej chvíli rešpektovali súkromie prezidentky, jej najbližšej rodiny a ostatných pozostalých.
10.09.2021

Prezidentka odpustila trest odňatia slobody matke ťažko chorej dcéry

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila 10. septembra 2021 milosť 31-ročnej žene Ž. B., ktorá bola súdom odsúdená na trest odňatia slobody v trvaní 1 rok, pre spáchanie prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pretože jej deti mali v škole vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny. Odsúdená Ž. B. je matkou 7 maloletých detí, pričom jedna z jej dcér je ťažko zdravotne postihnutá a jej vážny zdravotný stav si vyžaduje zvýšený dohľad a celodennú starostlivosť. Odsúdená sa podľa zistených informácií o všetky svoje deti riadne stará, a to vo veľmi skromných podmienkach. Otec detí bol za uvedený skutok odsúdený na rovnaký trest odňatia slobody, pričom trest si už vykonal. V prípade, ak by odsúdená nastúpila na výkon trestu odňatia slobody, otec by len veľmi ťažko vedel zabezpečiť adekvátnu celodennú starostlivosť o ťažko zdravotne postihnuté dieťa a tiež o tri deti, ktoré sú ešte v útlom veku a nenavštevujú školské zariadenia. Okrem prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pre vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny detí, nebola Ž. B. v minulosti odsúdená pre spáchanie iného trestného činu. Obec, v ktorej rodina žije, neeviduje na rodinu žiadne sťažnosti. V záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o ťažko chorú dcéru a tiež ostatné maloleté deti odpustila prezidentka odsúdenej trest odňatia slobody vo výmere 1 rok.  Prezidentka Slovenskej republiky pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä ťažkú sociálnu situáciu v rodine odsúdenej ako aj skutočnosť, že matka preukázala, že sa o deti vie a chce postarať. Prezidentka Slovenskej republiky pri udeľovaní milosti postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 Trestného poriadku.      
31.08.2021

Reakcia prezidentky na zrušenie obvinenia V. Pčolinského

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 31. augusta 2021 reagovala na zrušenie obvinenia bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Podľa nej je zrušenie obvinenia bývalého riaditeľa SIS námestníkom generálneho prokurátora prekvapujúce o to viac, že len minulý týždeň senát Najvyššieho súdu SR, a pred tým ďalšie dva jeho senáty, nevideli dôvody na zrušenie väzby, a teda potvrdili dôvodnosť trestného stíhania. Očakávam teraz, že v rámci zákonných možností prokuratúra objasní tie skutočnosti, na základe ktorých k zrušeniu obvinenia došlo a odpovie na otázky, ktoré to vyvolalo.
31.08.2021

Reakcia prezidentky na odstúpenie policajného prezidenta

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 31. augusta 2021 reagovala na odstúpenie prezidenta Policajného zboru SR Petra Kovaříka. "Odstúpenie policajného prezidenta Petra Kovaříka je očakávanou reakciou na jeho predchádzajúce obvinenie krajským prokurátorom. Bolo by ťažko obhájiteľné vykonávať takúto funkciu so statusom obvineného z úmyselného trestného činu a rešpektujem, že aj pán Kovařík si to takto vyhodnotil.Dôvody jeho obvinenia však zo strany prokuratúry stále neboli vysvetlené. Dôvera verejnosti v inštitúcie na ochranu práva a v proces vyšetrovania je v demokratickej spoločnosti kľúčová,  a preto od najvyšších predstaviteľov týchto inštitúcií očakávam, že budú konať spôsobom, ktorý dôveru verejnosti posilní a nie naopak. Zdôvodňovanie citlivých rozhodnutí pred verejnosťou patrí k budovaniu dôvery a patrí aj k étosu zmeny, ku ktorej sa všetci hlásili." 
30.08.2021

Pracovné stretnutie prezidentky s generálnym prokurátorom

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 30. augusta 2021 stretla s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Na pracovné stretnutie ho pozvala ešte minulý týždeň v súvislosti s viditeľne napätými vzťahmi medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom. Prezidentka zdôraznila, že verejný obraz sporov oslabuje dôveru verejnosti vo fungovanie prokuratúry ako celku. Konštatovala, že za celkový obraz a dôveru v túto inštitúciu zodpovedá primárne hlava generálnej prokuratúry. 
26.08.2021

Na oficiálnu návštevu SR pricestuje nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier

Na pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej pricestuje na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska vo štvrtok 2. septembra 2021 prezident Nemeckej spolkovej republiky Frank-Walter Steinmeier. Návšteva, ktorá sa uskutoční krátko pred parlamentnými voľbami v Nemecku, odzrkadľuje nielen nadštandardné vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom, ale aj osobné vzťahy medzi hlavami štátov. Témami ich spoločných rokovaní v Prezidentskom paláci budú najmä súčasné výzvy, ktoré stoja pred Slovenskom, Nemeckom a Európskou úniou. Diskutovať budú aj o dopadoch pandémie, či otázkach právneho štátu. Nemecký prezident sa s prezidentkou SR zúčastní aj na diskusii o súčasných výzvach pre demokracie, ktorú organizuje organizácia Globsec a večer spolu navštívia jazzový koncert. Frank-Walter Steinmeier si okrem toho uctí pamiatku obetí totality pri pamätníku Brána slobody v Devíne a stretne sa aj s premiérom SR Eduardom Hegerom.  
25.08.2021

Prípad Hedvigy Malinovej je symbolom zlyhania právneho štátu

Útok na Hedvigu Malinovú Žákovú, od ktorého uplynulo práve dnes presne 15 rokov, je dodnes podľa prezidentky Zuzany Čaputovej jedným zo symbolov zlyhania právneho štátu. Prezidentka v deň výročia pripomína, že útok s národnostným rozmerom sa odohral na pozadí zhoršujúcich sa slovensko-maďarských vzťahov a namiesto spravodlivosti a jeho riadneho prešetrenia sa Hedviga Malinová Žáková stala svojho času terčom ďalšieho zastrašovania. „Štátny aparát sa postavil proti nej – bežnej občianke. Nositelia štátnej moci prekrútili právo tak, že pred súd chceli postaviť ju a nie tých, ktorí ju napadli. Páchatelia nikdy neboli vzatí na zodpovednosť, no Hedviga Malinová Žáková si pod tlakom udalostí a spoločenskej atmosféry bola nútená nájsť domov mimo Slovenska. Ospravedlnenie, ktoré sa jej neskôr dostalo, je len časťou satisfakcie za príkoria, ktorým musela dlhé roky čeliť." Na nespravodlivosť voči Hedvige Malinovej Žákovej nesmieme podľa prezidentky nikdy zabudnúť.
16.08.2021

Prezidentka zaslala sústrastný telegram v súvislosti so zemetrasením na Haiti

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram predsedovi vlády Haitskej republiky Arielovi Henrymu v súvislosti s následkami zemetrasenia na Haiti, ktoré si vyžiadalo množstvo obetí a zranených a spôsobilo masívne materiálne škody. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí úprimnú sústrasť a zraneným zaželala skoré uzdravenie. Prezidentka vyjadrila nádej v skorú nápravu škôd spôsobených týmto zemetrasením. 
15.08.2021

Prezidentka zaslala sústrastný telegram v súvislosti s nehodou v Maďarsku

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram prezidentovi Maďarska Jánosovi Áderovi v súvislosti s nehodou autobusu pri obci Szabadbattyán v Stoličnobelehradskej župe, ktorá si vyžiadala obete na životoch a mnohých zranených. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí úprimnú sústrasť a zraneným zaželala skoré uzdravenie.