Ďakovný list maďarskej prezidentky Katalin Novákovej

Maďarská prezidentka Katalin Nováková zaslala ďakovný list prezidentke SR Zuzane Čaputovej v súvislosti s nedávnou tragickou nehodou maďarského autobusu na diaľnici D2, ktorá si vyžiadala jednu obeť a desiatky zranených. Prezidentka Maďarska sa v liste poďakovala štátnym orgánom Slovenskej republiky a osobitne občanom Slovenskej republiky, ktorí pomáhali pri záchrane cestujúcich, poskytli im zdravotnú starostlivosť alebo iným spôsobom prispeli pri vybavovaní záležitostí v súvislosti s nehodou. 

Prezidentka odvolala Luciu Kurilovskú

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 21. apríla 2023 vyhovela návrhu ministra vnútra Romana Mikulca a odvolala Luciu Kurilovskú z funkcie rektorky Akadémie Policajného zboru.Pri menovacích právomociach rektorov a vysokoškolských profesorov prezidentka podľa ústavy posudzuje iba formálne naplnenie návrhov na ich vymenovanie alebo odvolanie. Rozhodujúci je vždy postoj toho, kto predkladá návrh, pričom na odvolanie rektora Akadémie Policajného zboru je potrebný návrh ministra vnútra. Akademický senát v tomto pripade nerozhoduje, iba poskytuje stanovisko. Pokiaľ ide o pozíciu hlavy štátu, menovanie a odvolanie rektorov je aj podľa komentára k Ústave oblasťou, kde miera uváženia prezidenta prakticky môže len ťažko presiahnuť posudzovanie formálnych predpokladov.Prezidentka teda nemala v zmysle ústavy inú možnosť, ako návrh ministra akceptovať, o čom Luciu Kurilovskú počas týždňa informovala aj na osobnom stretnutí.

Prezidentka podpísala dva zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala dva zákony - novelu zákona o regionálnej investičnej pomoci a novelu zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Kompletný zoznam zákonov s ich presnými názvami je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony. 

Ďalšie podpísané zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala ďalšie zákony, ktoré poslanci NR SR schválili na marcovej schôdzi. Ide o novely zákonov o sociálnej práci, meste Košice, novelu Trestného zákona ako aj o novelu zákona o radiačnej ochrane. Kompletný zoznam s presnými názvami zákonov je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka podpísala zákon o správnych poplatkoch

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v piatok 31. marca 1023 počas svojho úradovania z Košíc zákon z 15. marca 2023, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prezidentka v Košiciach podpísala dva zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala počas svojho úradovania z Košíc dva zákony - novelu zákona o verejnom ochrancovi práv a novelu Trestného poriadku. Presné názvy zákonov a kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka podpísala štyri zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v piatok 24. marca 2023 štyri zákony. Novelu zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru, zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákon o preverovaní zahraničných investícií a zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Presné názvy zákonov a ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka požiadala premiéra stiahnuť kandidatúru Martina Klusa

Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala vo štvrtok 23. marca 2023 premiéra Eduarda Hegera, aby vláda stiahla nomináciu poslanca Martina Klusa na kandidáta za člena Európskeho dvora audítorov. Na možné reputačné riziká pre Slovensko prezidentka upozornila premiéra vopred, hoci vláda pre schválenie nominácie nepotrebovala prezidentkin súhlas.

Prezidentka zrušila svoj program zo zdravotných dôvodov

Prezidentka Zuzana Čaputová zrušila zo zdravotných dôvodov svoj pracovný program na utorok 21.3.2023 a stredu 22.3.2023.