Reakcia prezidentky na rozhodnutie NR SR

Prezidentka Zuzana Čaputová rešpektuje, že ústavná väčšina sa zhodla na termíne predčasných volieb. Dnešné rozhodnutie parlamentu je podľa nej nevyhnutným vyústením toho, že v decembri došlo k odvolaniu vlády a tá stratila legitimitu dovládnuť do konca riadneho volebného obdobia. "Vzhľadom na to, že k rozhodnutiu parlamentu došlo do konca januára, hoci opäť na poslednú chvíľu, nateraz nepristúpim k vymenovaniu úradníckej vlády. Pripomínam však, že v prípade zásadných zlyhaní dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera, som pripravená kedykoľvek na zostávajúci čas do volieb vymenovať úradnícku vládu."

Prezidentka podpísala zákon, ktorý umožní skrátiť volebné obdobie

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v stredu 25. januára 2023 ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe ktorého bude možné skrátiť volebné obdobie NR SR. 

Prezidentka zaslala sústrastný telegram V. Zelenskému

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala vo štvrtok 18. januára 2023 sústrastný telegram ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému v súvislosti s nehodou helikoptéry pri meste Brovary, ktorá si vyžiadala obete na životoch a zranených, a pri ktorej zahynul aj ukrajinský minister vnútra Denys Anatolijovyč Monastyrskyj. Prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť v mene občanov Slovenskej republiky rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala skoré uzdravenie."V tejto tragickej chvíli by som Vás chcela uistiť, že Slovensko naďalej ostáva priateľom a podporovateľom Ukrajiny v jej spravodlivom boji pri obrane svojej vlasti."

Stanovisko prezidentky k aktuálnej politickej situácii

"Po dnešku je zrejmé, že snaha Eduarda Hegera o novú väčšinu v parlamente definitívne nenašla podporu. Všetko úsilie by teda malo smerovať k jedinému rozumnému riešeniu v tejto situácii. Preto trvám na tom, aby parlament do konca januára prijal rozhodnutia smerujúce k predčasným parlamentným voľbám. Ak sa tak nestane, som pripravená postupovať podľa svojich ústavných kompetencií."

Novým náčelníkom Vojenskej kancelárie je Ladislav Dovhun

Novým náčelníkom Vojenskej kancelárie prezidenta SR je od 1. januára 2023 brigádny generál Ladislav Dovhun. Vo funkcii vystriedal generálporučíka Vladimíra Šimka, ktorý koncom vlaňajška odišiel do výslužby. Ladislav Dovhun vstúpil do Ozbrojených síl v roku 1987. Vyštudoval odbor protivzdušná obrana pozemných vojsk na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši. Študoval aj na Vyššej veliteľskej a štábnej škole spojených druhov vojsk (JSCSC) v Shrivenhame vo Veľkej Británii a King´s College v Londýne. Okrem toho absolvoval aj kurz národnej bezpečnosti na Baltic Defence College v estónskom Tartu. V minulosti zastával rad náčelníckych  a veliteľských funkcií v rámci Generálneho štábu Ozbrojených síl a pôsobil aj vo viacerých vojenských zahraničných misiách – UNFICYP na Cypre, KFOR v Kosove, na medzinárodnom veliteľstve STRED v Lipljane a tiež v štruktúrach medzinárodného veliteľstva ISAF v Afganistane.

Reakcia prezidentky na výroky Roberta Fica

Reakcia prezidentky Zuzany Čaputovej na výroky Roberta Fica v súvislosti s referendom, ktoré sa uskutoční 21. januára 2023:"Chápem, že Robert Fico sa obáva toho, že referendum, ktoré inicioval, dopadne fiaskom. Namiesto toho, aby tomu chlapsky čelil, slabošsky útočí. Znova mu teda pripomínam, že stačilo napísať otázku, ktorá by bola v súlade s ústavou a ktorú by ústavný súd nemal dôvod spochybniť. Tento fakt by mal konečne akceptovať."

Prezidentka vetovala cestný zákon

Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 22.12.2022 po dôkladnom zvážení rozhodla vrátiť zákon zo 6. decembra 2022, ktorým sa dopĺňa zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.  Pri schválenom zákone nebola ani po podaní stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky dodatočne vykonaná kvantifikácia vplyvu na verejné financie a ani nebola vedená diskusia o tomto vplyve tak, ako to požaduje ústavný súd pre naplnenie požiadaviek súladu s ústavnou hodnotou rozpočtovej zodpovednosti. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky pritom následne vyčíslilo, že dopad zákona na verejné financie by bol minimálne v sume 2,6 mld. eur, pričom tento dopad nie je v návrhu štátneho rozpočtu žiadnym spôsobom krytý. "Nespochybňujem legitimitu všeobecného cieľa systémovo vysporiadať vlastnícke a užívacie vzťahy k pozemkom pod líniovými stavbami. Podľa môjho názoru však schválený zákon jednak neprináša systémové riešenia, napríklad ohľadom pozemkov pod inými stavbami vo verejnom záujme, ale najmä neprešiel posúdením dopadov na verené financie, porušuje ústavnú hodnotu rozpočtovej zodpovednosti a dostáva sa tak podľa mojej mienky do rozporu s Ústavou. Na tomto základe som sa rozhodla schválený zákon vetovať."

Prezidentka: Vyšší daňový bonus nepomôže všetkým

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 20. decembra 2022 štyri zákony, medzi nimi aj novelu zákona o dani z príjmov, na základe ktorej sa zvyšuje daňový bonus, keďže nenašla nesúlad zákona s ústavou. Prezidentka však zároveň upozorňuje, že viacerým najviac zraniteľným skupinám obyvateľov vyšší daňový bonus nepomôže. Ide najmä o rodiny v riziku príjmovej chudoby či sociálneho vylúčenia, ktoré sú odkázané na rôzne dávky - napríklad na náhradné výživné, opatrovateľský príspevok, invalidný či starobný dôchodok alebo dávky v hmotnej núdzi. Z týchto dávok si totiž daňový bonus jednoducho nedokážu uplatniť. Prezidentka tiež pripomína, že aj podľa odborníkov je nastavenie daňového bonusu výrazne štedrejšie voči rodinám s vyššími príjmami zo zamestnania v porovnaní s ľuďmi pracujúcimi sa nízke mzdy alebo živnostníkmi s nižšími príjmami. Z týchto dôvodov nepovažuje toto riešenie za dostatočnú odpoveď na situáciu rodín v riziku chudoby a znova vyzýva na prijatie adresnej a opakovanej pomoci najohrozenejším skupinám obyvateľov. Zoznam podpísaných zákonov je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.