Prezidentka ocenila prácu detských hematológov a onkológov

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v sobotu 16. októbra 2021 zúčastnila na 30. Konferencii detských hematológov a onkológov, ktorá sa koná v Bratislave. Vo svojom príhovore na úvod večera ocenila prácu prítomných odborníčok a odborníkov, ktorí sa starajú o detských onkologických pacientov. "Fakt, že sa u nás darí úspešne vyliečiť vyše 80 % týchto detí dodáva nádej všetkým rodičom. Znamená to, že detským pacientom poskytujete kvalitnú zdravotnú starostlivosť a za to vám všetkým patrí moje úprimné poďakovanie a uznanie." Prezidentka zároveň s poľutovaním skonštatovala, že mnohí lekári, sestry, záchranári a vedci sa v súčasnosti stretávajú s nenávisťou a vyhrážkami, a to len za to, že obhajujú vedecké poznanie a overené skúsenosti, aby ich pacienti dostali to najlepšie, čo momentálne máme k dispozícii. "Vašou vizitkou je vaša práca – správna diagnostika, výsledky liečby, zachránené životy pacientov. Našou snahou musí byť, aby ste pre svoju prácu mali najlepšie možné podmienky a priaznivú spoločenskú atmosféru. Nedostáva sa vám v dostatočnej miere ani jedného, ani druhého. O to cennejšie je, že aj v týchto podmienkach dosahujete skvelé výsledky a patríte k špičke v liečbe detských onkologických pacientov."

​Prezidentka podpísala zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v piatok 15. októbra 2021 zákon z 24. septembra 2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sústrastný telegram v súvislosti s útokom v Nórsku

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala vo štvrto 14. októbra 2021 sústrastný telegram nórskemu kráľovi Haraldovi V. v súvislosti so šokujúcim tragickým útokom v meste Kongsberg, ktorý si vyžiadal obete na životoch. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala skoré uzdravenie. 

Prezidentka podpísala šesticu zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 11. októbra 2021 šesť zákonov. Ich presný zoznam je k dsipozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.   

Prezidentka oceňuje vysokú volebnú účasť v ČR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v nedeľu 10. októbra 2021 v súvislosti s voľbami do Poslaneckej snemovne v Českej republike ocenila vysokú volebnú účasť. "Blahoželám občanom Českej republiky k vysokej účasti na parlamentných voľbách. Demokracia potrebuje našu aktívnu účasť." Prezidentka zároveň popriala zdarný a nekonfliktný proces formovania vládnej koalície.

Prezidentka podpísala atómový zákon

Prezidentka podpísala v piatok 8. októbra 2021 zákon z 21. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

K 77. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie

Prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti 77. výročia Karpatsko-duklianskej operácie vyzdvihla odhodlanie a neskutočné nasadenie tých, ktorí sa ocitli v ťažkom boji. "Všetci Slováci, Česi, Rusíni a príslušníci ďalších národností, ktorí v septembri a októbri roku 1944 bojovali po boku sovietskej armády v priesmyku na Dukle, sa na tomto mieste neocitli náhodne. Počas veľmi dôležitej vojenskej operácie priniesli pre našu vlasť obeť, ktorá z nich navždy spravila hrdinov. Nikdy na ich odhodlanie nezabudneme, práve vďaka týmto mužom a ženám mohla byť oslobodená a obnovená predvojnová republika."

Prezidentka podpísala 5 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 5. októbra podpísala 5 zákonov vrátane zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, o civilnom letectve, o sociálnom poistení a zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve.Ich zoznam je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Sústrastný telegram v súvislosti s požiarom v nemocnici v Rumunsku

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala v piatok 1. októbra 2021 sústrastný telegram prezidentovi Rumunska Klausovi Iohannisovi v súvislosti s požiarom v nemocnici v Konstanca, ktorý si vyžiadal obete na životoch. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala skoré uzdravenie. 

Prezidentka podpísala tri zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 30. septembra 2021 tri zákony. Ich zoznam a presné názvy sú uvedené v sekcii Podpísané a vrátené zákony