Prezidentka sa poďakovala občanom za účasť na 1.kole volieb

Prezidentka Zuzana Čaputová sa počas volebnej noci poďakovala občanom za účasť na 1.kole prezidentských volieb. Po zrátaní všetkých hlasov prezidentka vyhlásila, že na osude Slovenska nám záleží. "Ukázalo sa, že nám nie je ľahostajná naša budúcnosť. Chcem sa preto poďakovať občanom za účasť vo voľbách a ich pokojný priebeh. Gratulujem víťazovi a blahoželám obom postupujúcim do druhého kola."  Prezidentka dodala, že si veľmi želá, aby bola kampaň pred ďalším kolom férová, korektná a kultivovaná.

Reakcia prezidentky na plánované zrušenie RTVS

Prezidentka Zuzana Čaputová zareagovala vo štvrtok 14. marca 2024 na pripravované zrušenie RTVS:"Návrh zákona z dielne ministerstva kultúry vyjadruje nepochopenie pojmu verejnoprávnosť. Ide tiež o nepochopenie civilizačného priestoru, v ktorom sme sa po páde totality rozhodli fungovať, a ktorého súčasťou sú aj silné a nezávislé verejnoprávne média. Neexistuje žiaden reálny dôvod na zrušenie RTVS okrem jediného, a to je snaha o jej politické ovládnutie a s tým nemožno súhlasiť."

Prezidentka podpísala 1 zákon

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 12. marca 2024 podpísala zákon z 28. februára 2024, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Kompletný zoznam s úplnými názvami zákonov je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka navštívi 18. marca 2024 Prahu

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívi v pondelok 18. marca 2024 Prahu. Na pozvanie Knižnice Václava Havla sa spoločne s prezidentom ČR Petrom Pavlom na Pražskom hrade zúčastní na slávnostnej premiére filmu Tady Havel, slyšíte mě? a pri tejto príležitosti sa stretne aj s ďalšími osobnosťami českého politického a verejného života.

Prezidentka podpísala novelu stavebného zákona, výhrady považuje za opodstatnené

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 29. februára 2024 zákon, ktorým sa novelizujú viaceré zákony súvisiace s územným plánovaním a stavebnou legislatívou: zákon z 13. februára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.Väčšina ustanovení súvisí s posunutím účinnosti zákona o výstavbe a súvisiacich ustanovení iných zákonov z 1. apríla 2024 na 1. apríl 2025, a to z dôvodu nepripravenosti podmienok na aplikáciu zákona o výstavbe po stránke technickej, organizačnej a legislatívnej a existencie potreby oddialiť nadchádzajúcu účinnosť novej právnej úpravy v oblasti výstavby. Odklad účinnosti nových stavebných predpisov a podpis zákona bol nevyhnutným krokom, keďže v prípade účinnosti nových predpisov by reálne hrozil kolaps celého systému stavebného konania z dôvodu nepripravenosti nového systému. Upozorňovala na to aplikačná prax a najmä samosprávy, ktoré by týmto boli najviac dotknuté.Výhrady k ustanoveniam zákona týkajúcim sa vypustenia záväznosti dokumentácie ochrany prírody a krajiny v procese prípravy územného plánu, na ktoré poukazovali niektoré environmentálne mimovládne organizácie, považuje prezidentka za opodstatnené. V súvislosti s týmto zákonom však samy o sebe nedosahujú intenzitu protiústavnosti a oslabenie ústavnej ochrany životného prostredia by sa prejavilo až v kontexte a v spojitosti s ďalšími pripravovanými zmenami, napr. v oblasti EIA. Preto bude prezidentka v súvislosti s týmito pripravovanými zmenami na ministerstve životného prostredia žiadať najmä o posilnenie ochrany životného prostredia. 

Prezidentka podpísala 2 zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o sociálnom poistení a novelu zákona o štátnej podpore nájomného bývania. Kompletný zoznam s úplnými názvami zákonov je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka podpísala 2 zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 27. februára 2024 dva zákony. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala 3 zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 26. februára 2024 tri zákony. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka zrušila program posledného dňa pracovnej cesty v USA

Prezidentka Zuzana Čaputová mala v nedeľu 4. februára 2024 pozitívny test na covid. Vzhľadom na to zrušila program posledného dňa pracovnej cesty v USA. V Pittsburghu mala okrem iného udeliť štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí Andymu Warholovi in memoriam. Vyznamenanie, ktoré mal prevziať počas slávnostnej ceremónie v Múzeu Andyho Warhola jeho synovec Donald Warhola, odovzdá v zastúpení prezidentky veľvyslanec SR v USA Radovan Javorčík v náhradnom termíne. Vzhľadom na zdravotný stav prezidentka zároveň ruší aj svoj pracovný program na najbližšie dni. 

Prezidentka sa rozhodla nepodpísať kompetenčný zákon

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu 24. januára 2024 rozhodla nepodpísať tzv. kompetenčný zákon, ktorý opätovne schválili poslanci NR SR 16. januára 2024. Ako už skôr avizovala, v krátkom čase sa obráti na Ústavný súd SR. Prezidentka zároveň podpísala zákon zo 16. januára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.