Úvod Oficiálny program Krátke správy
22.01.2021

Prezidentka zaslala sústrastný telegram prezidentovi Ukrajiny

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému v súvislosti s tragickým požiarom v Charkove (21.1.20221) Prezidentka prijala správu o tragickom nešťastí v Charkove, ktoré si v dôsledku požiaru vyžiadalo obete na životoch, s veľkým zármutkom. V mene občanov SR v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a skoré uzdravenie zraneným.
18.01.2021

Prezidentka podpísala zákon schválený v súvislosti s druhou vlnou pandémie

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 18. januára 2021 podpísala zákon zo 14. januára 2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.
15.01.2021

Prezidentka zaslala sústrastný telegram prezidentovi Indonézskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram prezidentovi Indonézskej republiky Jokovi Widodovi v súvislosti s následkami zemetrasenia na ostrove Sulawesi. Správu o následkoch zemetrasenia prijala prezidentka s hlbokým zármutkom. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť všetkým, ktorí boli týmto nešťastím zasiahnutí. Zraneným zapriala rýchle uzdravenie a verí v skorú nápravu škôd spôsobených zemetrasením a návrat do bežného života.
12.01.2021

UPOZORNENIE: Upravené úradné hodiny podateľne KP SR

Podateľňa Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky na Štefánikovej ulici č. 2 je pre verejnosť otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 h. 
01.01.2021

Zatvorenie regionálneho pracoviska KP SR v Banskej Bystrici

Kancelária prezidentka SR si dovoľuje informovať verejnosť, že na základe zmien v organizačnej štruktúre je regionálne pracovisko KP SR v Banskej Bystrici od 1. januára 2021 zrušené. Občania môžu svoje podnety adresovať priamo na adresu KP SR v Bratislave. 
31.12.2020

Sprísnenie opatrení považuje prezidentka za potrebné

Prezidentka Zuzana Čaputová považuje sprísnenenie opatrení, ktoré dnes prijala vláda, za potrebné a majú jej podporu. Ďalšie obmedzenia podľa nej prišli v hodine dvanástej. "O čo nepopulárnejšie je výrazné obmedzenie pohybu počas vrcholiacich sviatočných dní a rozbehnutých dovoleniek, o to je dnes potrebnejšie. Volajú po ňom lekári, ktorí si zo všetkých najviac uvedomujú mieru problému, ktorému čelíme. Nemajú miesto pre nových pacientov, nevládzu, musia obmedzovať inú ako neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Volajú po ňom epidemiológovia, vedci, volá po ňom každý, kto vidí počty nových infikovaných, hospitalizovaných a mŕtvych. Prispieť k zlepšeniu situácie môžeme aj tým, že nebudeme hľadať ich slabé miesta, ale z vlastného rozhodnutia sa na nevyhnutný čas dobrovoľne izolujeme a obmedzíme všetky svoje kontakty na minimum. Každý jeden kontakt dnes môže byť rizikový. Je treba si priznať pravdu – situácia je mimoriadne vážna, nevieme, ako dlho potrvá a jej zlepšenie nám ukáže až stav v našich nemocniciach v nasledujúcom období. Pripravme sa na náročné dni a držme spolu! Ochrana zdravia a životov musí byť na prvom mieste.” 
30.12.2020

Úmrtie M. Lučanského je ľudská tragédia, ktorej okolnosti treba vyšetriť

Prezidentka Zuzana Čaputová považuje úmrtie bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského za ľudskú tragédiu. "Všetky okolnosti tohto skutku treba rýchlo a do dôsledkov vyšetriť. Zároveň však jeho čin nesmie slúžiť politickému nátlaku na ukončenie vyšetrovania káuz, ktoré súvisia s ohýbaním spravodlivosti z minulosti. Žiadny politik neurčuje vinu a nevinu obvinených a nie je ani tým, ktorý by mal hodnotiť dôkaznú situáciu a vyvolávať vášne." Podľa prezidentky je dobré, že vyšetrovatelia aj prokurátori dnes cítia slobodu konať a vyšetrujú aj kauzy, ktoré boli roky zakrývané a prehliadané, pretože to je nevyhnutný krok k obnoveniu dôvery v spravodlivosť. O vine a nevine obvinených rozhodne podľa prezidentky na základe dôkazov súd v spravodlivom procese a s plným rešpektom k právam obvinených osôb.
30.12.2020

Prezidentka sa zaujíma o aktuálnu situáciu, je v kontakte s odborníkmi aj ministrom

Prezidentka Zuzana Čaputová je vzhľadom na vážnosť epidemickej situácie pripravená podporiť vládu v sprísnení opatrení. Informovala o tom aj ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Prezidentka sa intenzívne o situáciu zaujíma a na dennej báze vje  kontakte s odborníkmi, hlavným hygienikom, lekármi a vedcami.
28.12.2020

Prezidentka podpísala zákony, ktoré upravujú núdzový stav

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákony, ktoré schválila NR SR v súvislosti s núdzovým stavom. Ide o ústavný zákon z 28. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a zákon z 28. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  413/2019 Z. z.
23.12.2020

Prezidentka podpísala zákon o sociálnom poistení, upozorňuje na potrebu rovnosti poskytovania novej dávky

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala zákon z 10. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa prezidentky novela zákona o sociálnom poistení prináša pozitívnu úpravu, a to poskytovanie tehotenského ako dávky nemocenského poistenia alebo dávky nemocenského zabezpečenia v prípade policajtiek a vojačiek, respektíve v podobe tehotenského štipendia v prípade študentiek.  V prípade splnenia podmienok podľa zákona o sociálnom poistení bude mať poistenkyňa nárok na poskytnutie dávky, ktorej výška sa vypočíta podľa osobitného vzorca, pričom minimálne by malo ísť o sumu 215,50 € (pri 30-dňovom mesiaci v roku 2021 podľa dôvodovej správy k zánonu). V prípade policajtiek a profesionálnych vojačiek sa však podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov určuje fixná výška dávky na 200 € mesačne.Prezidentka teda zároveň upozorňuje na potrebu rovnosti poskytovania dávky bez ohľadu na to, či sa jedná o poistenkyne podľa zákona o sociálnom poistení alebo o policajtky alebo profesionálne vojačky. Považuje preto za potrebné, aby ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra a obrany uskutočnili nápravu spôsobu výpočtu tejto dávky tak, aby mali policajtky a profesionálne vojačky rovnaké podmienky.Schválený zákon prezidentka vníma ako pozitívum pre tehotné ženy, očakáva však odstránenie spomínaného nedostatku. Ak takýto stav bude pretrvávať aj po nadobudnutí účinnosti zákona, prezidentka sa obráti na Ústavný súd SR s návrhom na posúdenie súladu zákona s ústavou.