Prezidentka podala žalobu na ochranu osobnosti na Roberta Fica

Prezidentka Zuzana Čaputová podala v stredu 13. septembra 2023 na súd žalobu na Roberta Fica na ochranu osobnosti. Dôvodom sú hrubé klamstvá a vymyslené obvinenia, ktoré o nej neustále šíri. Prezidentka si je vedomá toho, že ako verejne činná osoba je povinná znášať vyššiu mieru kritiky. Nie je však povinná znášať stupňujúce sa verejné šikanovanie a bezdôvodné obviňovanie z porušovania ústavy, zákonov, či služby inej moci. Takúto rétoriku bez faktických základov považuje za vedomé zneužívanie slobody prejavu na vyvolávanie nenávisti voči jej osobe. Je presvedčená, že Robert Fico opakovaným šírením hrubých klamstiev zasahuje do jej osobnostných práv takým spôsobom a v takej intenzite, že jediným naozaj účinným prostriedkom jej ochrany je už len podanie žaloby.Pokiaľ bude spoločnosť aj ďalej tolerovať tento typ nenávistných prejavov a vymyslených obvinení, je podľa prezidentky namieste obava, že medzi sledovateľmi Roberta Fica a jemu podobných politikov sa nájdu aj jedinci, ktorí vyhrotia takéto verbálne ataky do fyzického násilia. Že nejde len o hypotézu, ale o reálnu hrozbu, svedčia opakované vyhrážky adresované priamo prezidentke a jej najbližším.Naše súdy už rozhodli, že nároky na primeranosť prezentovaných tvrdení a ich pravdivosť by mali byť u verejne činných osôb vyššie, ako sú u bežných občanov. Jednak z dôvodu ich spoločenského postavenia, tak aj z dôvodu značného vplyvu na široké masy prostredníctvom sociálnych sietí. Podaním žaloby na ochranu osobnosti prezidentka nechráni primárne seba, ale predovšetkým inštitúciu, ktorú zastupuje a tým aj celú spoločnosť. Výsledné súdne rozhodnutie môže byť prínosom pre ochranu demokratických hodnôt a inštitúcií pred verbálnymi prejavmi, ktorých hlavným cieľom je rozosievanie negatívnych emócií a podnecovanie nenávisti voči komukoľvek.Prezidentka je presvedčená, že každá spoločnosť, v ktorej víťazia lží a nenávisť, je ohrozenou spoločnosťou.

Prezidentka rozhodla o odvolaní riaditeľa SIS

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 23. augusta 2023 na návrh vlády rozhodla o odvolaní riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča s účinnosťou od ďalšieho dňa. Právomoci riaditeľa bude v súlade so štatútom SIS v plnom rozsahu vykonávať jej námestník Tomáš Rulíšek, ktorý je dlhoročným príslušníkom SIS a v ktorého pôsobnosti boli aj medzinárodné vzťahy SIS.

Prezidentka podpísala 4 zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 18. júla 2023 štyri zákony. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala 5 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 17. júla 2023 päť zákonov. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala 4 zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v piatok 14. júla 2023 štyri zákony. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala šesť zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 6. júla 2023 šesť zákonov. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala ďalšie štyri zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala ďalšie štyri zákony. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala štyri zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 3. júla 2023 štyri zákony. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala zákon o úveroch na bývanie

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon z 28. júna 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.