Prezidentka podpísala ďalšie štyri zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala ďalšie štyri zákony. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala štyri zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 3. júla 2023 štyri zákony. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala zákon o úveroch na bývanie

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon z 28. júna 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prezidentka podpísala novelu zákona o RTVS

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v stredu 28. júna 2023 zákon z 20. júna 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prezidentka podpísala 2 zákony, 5 zákonov nepodpísala

Kompletný zoznam zákonov s ich presnými názvami je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka telefonovala s A. Dudom, hovorili o situácii v Rusku

Prezidentka Zuzana Čaputová telefonovala v nedeľu 25. júna 2023 s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.Diskutovali spolu o vývoji situácie v Rusku, ale aj v Bielorusku, a možných dopadoch na východnú hranicu Severoatlantickej aliancie. Aj keď Poľsku ani Slovensku žiadne bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí, hlavy štátov sa zhodli, že dianie treba naďalej veľmi pozorne sledovať. Posledné dni totiž dokazujú, že politika súčasného ruského vedenia nie je len ohrozením bezpečnosti v Európe, ale už zasahuje aj stabilitu samotného Ruska.Partneri budú pokračovať v komunikácii a koordinácii, ako aj v koordinácii s ďalšími spojencami.

Prezidentka nepodpísala zákon o štátnej podpore nájomného bývania

Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 22. júna 2023 rozhodla nepodpísať zákon o štátnej podpore nájomného bývania. Kompletný zoznam zákonov s ich presnými názvami je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka podpísala jeden zákon, ďalší vetovala

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 5. júna 2023 zákon z 18. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Prezidentka zároveň Národnej rade Slovenskej republiky vrátila na opätovné prerokovanie zákon z 18. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Navrhuje, aby zákon nebol prijatý ako celok.

Sústrastný telegram indickej prezidentke D. Murmúovej

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala v sobotu 3. júna 2023 sústrastný telegram prezidentke Indickej republiky Droupadí Murmúovej v súvislosti so včerajším železničným nešťastím v štáte Urísa, ktoré si vyžiadalo značné obete na životoch a množstvo zranených. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala rýchle uzdravenie.

Ďakovný list maďarskej prezidentky Katalin Novákovej

Maďarská prezidentka Katalin Nováková zaslala ďakovný list prezidentke SR Zuzane Čaputovej v súvislosti s nedávnou tragickou nehodou maďarského autobusu na diaľnici D2, ktorá si vyžiadala jednu obeť a desiatky zranených. Prezidentka Maďarska sa v liste poďakovala štátnym orgánom Slovenskej republiky a osobitne občanom Slovenskej republiky, ktorí pomáhali pri záchrane cestujúcich, poskytli im zdravotnú starostlivosť alebo iným spôsobom prispeli pri vybavovaní záležitostí v súvislosti s nehodou.