Oficiálny program prezidenta

Utorok, 24.01.
11:00

Menovanie Györgya Juhásza za rektora Univerzity J. Selyeho v Komárne

Prezidentský palác

- fototermín