Čestná stráž prezidentky Slovenskej republiky

Čestná stráž je útvarom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý stráži sídlo prezidentky SR a jej hostí. V prípade vojny, výnimočného a núdzového stavu plní obrannú funkciu. Zabezpečuje tiež organizovanie výkonu vojenských pôct a plní ústavné, protokolárne a reprezentačné úlohy prezidentky ako veliteľa ozbrojených síl. Okrem toho sa podieľa aj na riešení medzinárodného krízového manažmentu a zapája sa do dobročinných aktivít.

Stráž tvoria muži aj ženy. Je podriadená náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta, ktorým je brigádny generál Ing. Vladimír Šimko. Vnútorné organizačné členenie, rozmiestnenie a početné stavy vojakov a zamestnancov Čestnej stráže určuje prezidentka.

Čestné stráženie sa vykonáva počas prítomnosti prezidentky v Prezidentskom paláci, spravidla v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 18.00 hod. Striedanie strážnych sa koná každých 60 minút, každú celú hodinu. Striedanie stráží sa koná cez pracovné dni o 12.00 h.

Uniforma Čestnej stráže prezidentky SR vychádza z klasického vojenského strihu zavedeného v bývalej Československej armáde. Jej farebné vyhotovenie je šedo-modré, košeľa je biela. Základom uniformy je sako s dvojradovým zapínaním, ktoré sa zapína vyššie pri krku. Na opasku sú upevnené závesníky na zbraň. Nohavice majú strihový základ civilných spoločenských nohavíc s lampasom a odev dopĺňajú biele rukavice a lakové poltopánky.

Druhá, historická uniforma čestnej stráže sa používa pri vnútorných protokolárnych aktoch. Je na motív rovnošaty slovenských dobrovoľníkov z roku 1848, konkrétne uniformy Janka Francisciho. Má bohaté zlatenie a hnedú kožušinu na zimných čiapkach a lemoch vrchného kabátca. Národné prvky zvýrazňuje klobúk s perom a zdobné čamarovanie – ornamenty vytvorené šnúrou, ktoré vychádzajú z motívov ľudového slovenského kroja.

Oficiálna webstránka Čestnej stráže