Kontakt pre verejnosť

Mobil ikona

Kancelária prezidenta SR
Pracovné dni od 08:00-16:00

ePodateľňa

S Kanceláriou prezidenta SR môžete
komunikovať aj cez elektronickú schránku
na webe Slovensko.sk.


Adresa

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova 2
811 05 Bratislava

Korešpondenčná adresa

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
P. O. Box 128
810 00 Bratislava 1

Podateľňa na Štefánikovej ulici č. 2

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8:00 - 12:00

12.30 -15.00

Pracovisko Košice
Adresa
Hviezdoslavova 7/A, 040 01 Košice
Telefón
055/ 62 296 17
Pracovisko Banská Bystrica
Adresa
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
Telefón
048/ 41 561 57

Kontaktný formulár

Neplatné meno. Meno môže obsahovať len písmená, nie však číslice a znaky ako napr. #, @, $.
Neplatné priezvisko. Priezvisko môže obsahovať len písmená, nie však číslice a znaky ako napr. #, @, $.,
Neplatná e-mailová adresa. E-mailová adresa musí obsahovať meno, zavináč a doménu.
Neplatné mesto. Mesto môže obsahovať len písmená, nie však číslice a znaky ako napr. #, @, $
Neplatná ulica. Ulica môže obsahovať len písmená, číslice a znak /.
Neplatné PSČ. PSČ môže obsahovať len písmená a číslice.
Neplatná správa. Správa nemôže byť prázdna.
Súhlasíte so spracovaním osobných údajov?