Kontakt pre verejnosť

Mobil ikona

Kancelária prezidenta SR
Pracovné dni od 08:00-15:00

ePodateľňa

S Kanceláriou prezidenta SR môžete
komunikovať aj cez elektronickú schránku
na webe Slovensko.sk.


Adresa

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova 2
811 05 Bratislava

Korešpondenčná adresa

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
P. O. Box 128
810 00 Bratislava 1

Emailová adresa

informacie@prezident.gov.sk 

(maximálna kapacita príloh je 5MB)

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Podávanie a vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií pre médiá aj verejnosť sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V súvislosti so žiadosťami o sprístupnenie informácií adresovanými prezidentovi SR v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov si žiadateľov dovoľujeme informovať, že prezident SR nie je osobou povinnou poskytovať informácie v zmysle citovaného zákona.

Žiadosti sa prijímajú:

osobne a telefonicky: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Štefánikova 2, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/ 59 333 117 písomne: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Štefánikova 2, 811 05 Bratislava elektronickou poštou – informacie@prezident.gov.sk iným technicky vykonateľným spôsobom Zákon o slobodnom prístupe k informáciám na stiahnutie.

V prípade, že sa chcete obrátiť na Kanceláriu prezidenta SR s Vaším podnetom a nie ste si istý, či je riešenie podnetu v kompetencii Kancelárie prezidenta SR, prečítajte si prosím nasledovné usmernenie.

Podateľňa na regionálnom pracovisku v Košiciach                        

Úradné hodiny

Pondelok

9:30- 12:00 

13:00 - 15:00

Streda

9:30- 12:00 

13:00 - 15:00Podateľňa na Štefánikovej ulici 

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok

8:00 - 12:00

12:30 - 15:00

Košice
Adresa
Hviezdoslavova 7/A, 040 01 Košice
Telefón
055/ 62 296 17