Vybraná korešpondencia po 15.6.2024

Prečítajte si o otvorených listoch prezidenta členom vlády Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady SR a o blahoprajných a kondolenčných listoch zahraničným hlavám štátov.

Dátum Vybraná korešpondencia prezidenta


Zobraziť Vybranú korešpondenciu do 15.6.2024