Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom funkcie prezidentky ako hlavnej veliteľky ozbrojených síl a podieľa sa na zabezpečovaní úloh súvisiacich s výkonom ústavných právomocí prezidentky. Velí Čestnej stráži prezidenta SR. 

Prezidentka podľa zákona o ozbrojených silách SR vydáva vojenské rozkazy ozbrojeným silám, schvaľuje a vydáva základné vojenské poriadky, schvaľuje a vydáva organizačný poriadok Vojenskej kancelárie prezidenta SR, zapožičiava čestné alebo historické názvy vojenským útvarom a vojenským zväzkom a zapožičiava vojenským útvarom a vojenským zväzkom bojové zástavy a na návrh ministra obrany vymenúva a odvoláva náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR, ktorý je jej podriadený a zodpovedá jej za výkon svojej funkcie.

Náčelníkom Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky je generálmajor Vladimír Šimko. 

Kontakt
E-mail: vladimir.simko@prezident.gov.sk
Telefón: 02/ 5443 0864
Fax: 02/ 5443 2378

Poštová adresa
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova č. 2
810 05 Bratislava 1

Dátum Aktivity prezidenta SR voči ozbrojeným silám SR
11. 4. 2019 Rozkaz č. 5 k 74. výročiu víťazstva nad fašizmom
19. 2. 2019 Rozkaz č. 4 o zapožičaní bojovej zástavy Vojenskému útvaru 6335 – Vrtuľníkovému krídlu Prešov
19. 2. 2019 Rozkaz č. 3 o zapožičaní bojovej zástavy Vojenskému útvaru 8009 – Opravárenskému práporu Martin
19. 2. 2019 Rozkaz č. 2 o zapožičaní bojovej zástavy Vojenskému útvaru 1101 - 21. zmiešanému mechanizovanému práporu Trebišov
19. 2. 2019 Rozkaz č. 1 o zapožičaní bojovej zástavy Vojenskému útvaru 1046 - 12. mechanizovanému práporu Nitra
12. 12. 2018 Rozkaz č.11 k 26. výročiu vzniku Slovenskej republiky
6. 11. 2018 Rozkaz č. 10 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
9. 10. 2018 Rozkaz č. 9 k 100. výročiu vzniku Československa a 100. výročiu skončenia prvej svetovej vojny
4. 9. 2018 Rozkaz č. 8 ku Dňu ozbrojených síl slovenskej republiky
30. 7. 2018 Rozkaz č. 6 k 74. výročiu Slovenského národného povstania
30. 7. 2018 Rozkaz č. 7 k 26. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky– Prezidentský palác
30. 5. 2018 Povýšenie plukovníka Ing. Milana Ivana do vojenskej hodnosti generál
15. 5. 2018 Rozkaz č. 5 o zrušení interných predpisov
7. 5. 2018 Vymenovanie generálmajora Ing. Daniela Zmeka na návrh vlády Slovenskej republiky do funkcie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
26. 4. 2018 Povýšenie generálporučíka Ing. Jána Balciara do vojenskej hodnosti generál
26. 4. 2018 Povýšenie generálmajora Ing. Daniela Zmeka do vojenskej hodnosti generálporučíka
26. 4. 2018 Povýšenie brigádneho generála Ing. Vladimíra Šimka do vojenskej hodnosti generálmajora
26. 4. 2018 Povýšenie brigádneho generála Ing. Josefa Pokorného, PhD. do vojenskej hodnosti generálmajora
26. 4. 2018 Vymenovanie brigádneho generála: plukovníka Ing. Juraja Štefanku do vojenskej hodnosti brigádneho generála
17. 4. 2018 Rozkaz č. 4 k 73. výročiu víťazstva nad fašizmom
17. 4. 2018 Rozkaz č.3 o zapožičaní čestného názvu Vojenskému zväzku 1. mechanizovaná brigáda TOPOLČANY – čestný názov MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA GENERÁLA JÁNA GOLIANA
17. 4. 2018 Rozkaz č. 2 o zapožičaní bojovej zástavy Vojenskému útvaru 4977- Taktické krídlo SLIAČ
20. 2. 2018 Rozkaz č. 1 o zrušení interných predpisov
9. 1. 2018 Vymenovanie Ivana Čierneho do vojenskej hodnosti brigádneho generála vo výslužbe
9. 1. 2018 Povýšenie Ľubomíra Svobodu do vojenskej hodnosti generálmajora
9. 1. 2018 Povýšenie Slavomíra Staviarskeho do vojenskej hodnosti brigádneho generála
7. 12. 2017 Rozkaz č.14 k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky
2. 11. 2017 Rozkaz č.13 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
5. 9. 2017 Rozkaz č.12 o zapožičaní bojovej zástavy Vojenskému zväzku – Protilietadlovej raketovej brigáde - Nitra
5. 9. 2017 Rozkaz č.11 o zapožičaní bojovej zástavy Vojenskému útvaru 1049 - Ženijnému práporu Sereď
5. 9. 2017 Rozkaz č.10 ku Dňu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
10. 8. 2017 Rozkaz č. 9 k 25. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky
10. 8. 2017 Rozkaz č. 8 k 73. výročiu Slovenského národného povstania
2. 5. 2017
Vymenovanie plukovníka Ing. Karola Navrátila do vojenskej hodnosti brigádneho generála
2. 5. 2017 Povýšenie generálmajora Ing. Jána Balciara do vojenskej hodnosti generálporučíka
2. 5. 2017 Povýšenie brigádneho generála Ing. Daniela Zmekado vojenskej hodnosti brigádneho generála
19. 4. 2017 Rozkaz č. 7 k 72. výročiu víťazstva nad fašizmom
10. 1. 2017 Rozkaz č. 6 ktorým sa mení rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2008 o zapožičaní čestného názvu DOPRAVNÉ LETECKÉ KRÍDLO sa nahrádza slovami DOPRAVNÉ KRÍDLO
10. 1. 2017 Rozkaz č. 5 o zapožičaní čestného názvu Vojenskému útvaru 1037 - Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin čestný názov ZÁKLADŇA VÝCVIKU A MOBILIZAČNÉHO DOPLŇOVANIA JURAJA LANGSFELDA
10. 1. 2017 Rozkaz č. 4 o zapožičaní čestného názvu Vojenskému útvaru 5728 - Zásobovacej základni II. Martin čestný názov ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA GENERÁLMAJORA VILIAMA ŽINGORA
10. 1. 2017 Rozkaz č. 3 o zapožičaní čestného názvu Vojenskému útvaru 9994 - zásobovacej základni I. Nemšová čestný názov ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA BRIGÁDNEHO GENERÁLA JOZEFA MARTINA KRISTÍNA
10. 1. 2017 Rozkaz č. 2 o zapožičaní čestného názvu Vojenskému útvaru 6335 - Vrtuľníkovému krídlu Prešov čestný názov VRTUĽNÍKOVÉ KRÍDLO GENERÁLPLUKOVNÍKA JÁNA AMBRUŠA
10. 1. 2017 Rozkaz č. 1 o zapožičaní čestného názvu Vojenskému útvaru 4997 - Taktickému krídlu Sliač čestný názov TAKTICKÉ KRÍDLO GENERÁLMAJORA OTTA SMIKA
14. 12. 2016 Rozkaz č. 7 k 24. výročiu vzniku Slovenskej republiky
7. 11. 2016 Rozkaz č. 6 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
8. 9. 2016 Vymenovanie plukovníka Ing. Miroslava Lorinca do vojenskej hodnosti brigádneho generála
8. 9. 2016 Povýšenie brigádneho generála Ing. Jindřicha Jocha do vojenskej hodnosti generálmajora
8. 9. 2016 Povýšenie generálmajora Ing. Pavla Macka do vojenskej hodnosti generálporučíka
7. 9. 2016 Rozkaz č. 5 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
29. 8. 2016 Vymenovanie plukovníka Ľudvíka Šestáka a nadporučíka Michala Petra (in memoriam) do generálskej hodnosti brigádneho generála
15. 8. 2016 Rozkaz č. 4 k 24. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky – Prezidentský palác
15. 8. 2016 Rozkaz č. 3 k 72. výročiu Slovenského národného povstania
29. 4. 2016 Rozkaz č. 2 o zapožičaní čestného názvu vojenskému zväzku Brigáde bojového zabezpečenia Trenčín; čestný názov - BRIGÁDA BOJOVÉHO ZABEZPEČENIA KRAGUJEVSKÝCH HRDINOV
19. 4. 2016 Rozkaz č. 1 k 71. výročiu víťazstva nad fašizmom
19. 4. 2016 Povýšenie brigádneho generála Ing. Ondřeja Novosada do vojenskej hodnosti generálmajora
19. 4. 2016 Povýšenie brigádneho generála Ing. Miroslava Korbu do vojenskej hodnosti generálmajora
19. 4. 2016 Povýšenie brigádneho generála Ing. Jána Balciara do vojenskej hodnosti generálmajora
19. 4. 2016 Vymenovanie plukovníka Ing. Ivana Pacha do vojenskej hodnosti brigádneho generála
19. 4. 2016 Vymenovanie plukovníka Ing. Vladimíra Šimka do vojenskej hodnosti brigádneho generála
17. 12. 2015 Rozkaz č. 8 k 23. výročiu vzniku Slovenskej republiky
17. 12. 2015 Vojenská medaila Za statočnosť rtn. Mgr. Andrejovi Adamkovi
26. 11. 2015 Na návrh vlády povýšil prezident generálporučíka Ing. Milana Maxima do hodnosti generála a plukovníkov Ľubomíra Gacka, Vladimíra Kubáňa a Martina Stoklasu do hodnosti brigádneho generála
3. 11. 2015 Rozkaz č. 6 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
10. 9. 2015 Prijatie generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga
9. 9. 2015 Rozkaz č. 5 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
19. 8. 2015 Rozkaz č. 4 k 23. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky
19. 8. 2015 Rozkaz č. 3 k 71. výročiu Slovenského národného povstania
26. 5. 2015 Prezident navštívil sídlo Čestnej stráže
7. 5. 2015 Povýšenie Jozefa Gabčíka do vojenskej hodnosti brigádny generál in memoriam
7. 5. 2015 Povýšenie Jána Kubíka do vojenskej hodnosti brigádny generál
7. 5. 2015 Povýšenie Ľudevíta Sozanského do vojenskej hodnosti brigádny generál in memoriam
27. 4. 2015 Rozkaz prezidenta č. 2 k 70. výročiu víťazstva nad fašizmom
20. 4. 2015 Prijatie ministra obrany Martina Glváča v Prezidentskom paláci
31. 3. 2015 Rozkaz prezidenta č. 1 o zapožičaní čestného názvu Prápor výcviku Juraja Langesfelda Vojenskému útvaru 1037 - Práporu výcviku Martin
11. 2. 2015 Účasť prezidenta na Veliteľskom zhromaždení NGŠ a vyhodnotení výcvikového roka 2014 na Ministerstve obrany
4. 2. 2015 Prijatie ministra obrany Martina Glváča v Prezidentskom paláci
18. 12. 2014 Rozkaz prezidenta č. 14 k 22. výročiu vzniku Slovenskej republiky
4. 12. 2014 Pracovná návšteva krídla generálmajora Otta Smika v Sliači
22. 10. 2014 Rozkaz prezidenta č. 13 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
21. 10. 2014 Účasť na vojenskom cvičení Ground Pepper na cvičisku v Lešti
6. 10. 2014 Oslavy 70. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly
11. 9. 2014 Rozkaz prezidenta č. 12 ku dňu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
8. 8. 2014 Rozkaz prezidenta č. 10 k 70. výročiu Slovenského národného povstania
8. 8. 2014 Rozkaz prezidenta č.11 k 22. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky
7. 7. 2014 Stretnutie s hlavnými funkcionármi MOSR a GŠ OSSR