Zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine

Každý štvrtok (okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja) budú realizované 3 bezplatné hromadné prehliadky so sprievodcom - o 11:00 hod., 12:30 hod. a 14:00 hod. - pre max. 20 osôb/1 prehliadka.

30.11.2023 nebudú realizované prehliadky pre verejnosť.

28.12.2023 nebudú realizované prehliadky pre verejnosť. 

Uprednostnení budú vopred objednaní záujemcovia.

Rezervácia prehliadky

javorina@prezident.gov.sk (hlavný kontakt)
0905 243 618 (v pracovných dňoch 08:00 – 16:00)

Odporúčame rezervovať si prehliadku 7 dní pred príchodom, keďže maximálny počet návštevníkov pri jednom vstupe je 20. Prehliadka trvá približne 30 - 45 minút, prísť na ňu je vhodné 10 minút pred začiatkom. Parkovanie pri zámočku je bezplatné a je povolené vždy vo štvrtok v čase prehliadok.

Fotografovanie na súkromné účely je počas prehliadky zámočku v priestoroch sprístupnených verejnosti možné bezplatne. Na vedecké, dokumentačné, propagačné, komerčné a iné účely je potrebný písomný súhlas Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. So žiadosťou o povolenie je možné sa obrátiť na odbor komunikácie.

Objekt pozostáva z hlavnej a hospodárskej budovy. Navzájom sú prepojené chodbou.

Informácie o zámočku

Drevený zámoček dal v rokoch 1883-85 postaviť vtedajší vlastník javorinského panstva, pruské knieža Christian Craft Hohenlohe-Öhringen. Na mieste, z ktorého vidno Belianske aj Vysoké Tatry, ho navrhol architekt Jean Leindecker.

Jednu z najvzácnejších častí Vysokých Tatier s rozlohou vyše 10-tisíc hektárov kúpil knieža Hohenlohe v roku 1879 za pol milióna zlatých. Stala sa sídlom správy jeho tatranských a maďarských majetkov. Presídlil
sem početný štajerský lesnícky personál aj s rodinami a žil tu spolu so svojou družkou, poľskou umelkyňou Otíliou Lubraniec-Dambskou.

Pruský magnát zamestnával v Tatranskej Javorine desiatky ľudí. Hoci bol evanjelik, postavil tu aj katolícky drevený kostolík v štýle ľudovej architektúry. Vybudoval tiež vodnú elektráreň, zriadil pekáreň, do jeho majetku patrili bane a ďalšie podniky.

Najprv zakázal vstup turistov na svoje územie, neskôr však vytýčil tri turistické trasy a stanovil návštevné termíny. Tieto turistické trasy – Poľský hrebeň, Sedielko a Kopské sedlo – sa využívajú dodnes. Pri vzniku Tatranského národného parku predstavovalo javorinské panstvo jedno z prírodne najzachovanejších území. Viaceré opatrenia na ochranu prírody z obdobia kniežaťa Hohenloheho plynule prešli do zásad ochrany národného parku.

Hlavnou záľubou kniežaťa bolo poľovníctvo. Na poľovačkách v Tatranskej Javorine sa zúčastňovala aristokracia z celej Európy. Hohenlohe zriadil v lesoch rozsiahlu zvernicu, kam dovážal bizóny, kozorožce, kaukazské či americké jelene.

Knieža Hohenlohe zomrel v roku 1926. Pochovaný je na javorinskom cintoríne, vedľa svojej družky Ottílie. Majetok zdedil jeho synovec, knieža August Kraft von Hohenlohe, ktorý však trvalo žil v Maďarsku. Keďže mu spôsoboval čoraz väčšie dlhy najmä neplatením daní, v roku 1935 ho predal Československej republike. Bola zriadená Správa štátnych lesov Javorina a po ustanovení Tatranského národného parku prešlo niekdajšie panstvo do správy parku.

Pôvodná podoba loveckého zámočku sa zachovala dodnes. Čiastočnou prestavbou prešiel v rokoch 1975-77, kedy bol prevedený na Stranícky podnik služieb Praha. Vymenili sa poškodené podlahy, spodné trámy a obnovený bol aj nábytok. Priestory roky využívali najvyšší predstavitelia komunistického režimu.

V zámočku Hohenlohe sa zachovala značná časť pôvodného vybavenia, vrátane ďalekohľadu od mníchovského optika Jacoba Merza, loveckých trofejí, zbraní, fotografií, obrazov a gongu na zvolávanie spoločenských udalostí. Viaceré predmety skončili v nemeckom sídle rodiny Hohenlohe, na zámku Neuenstein, kam boli prevezené po svetovej poľovníckej výstave vo Viedni v roku 1910. Veľa artefaktov však zo zámočku „zmizlo“ v období pred rokom 1989.

Zámoček pruského kniežaťa je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 2009. Od roku 2004 sa využíva na reprezentačné účely pod správou Kancelárie prezidenta SR, kam prešiel zo správy Národnej rady SR a z užívania Tatranským národným parkom. V období rokov 1990 až 1993 bol zámoček v pôsobnosti vedľajšieho hotela a nevyužíval sa.


Drevený kostolík v Tatranskej Javorine v štýle ľudovej architektúry dal postaviť knieža Hohenlohe v rokoch 1902-03 a je zasvätený sv. Anne. V interiéri kostolíka sa nachádza napríklad neskorobarokový reliéf z konca 18. storočia Ukrižovanie s baldachýnmi, doplnený rokajovou výzdobou. Z polovice 18. storočia pochádza klasicistický strieborný a pozlátený pacifikál. Formulár pre rezerváciu prehliadky je k dispozícii na stránke farského úradu v Ždiari www.zdiar.fara.sk/kostol-sv-anny.

Adresa zámočku: Tatranská Javorina 28, GPS 49.274318, 20.141086

Adresa kostolíka: Tatranská Javorina 96, GPS 49.265589, 20.140759

Chronológia:

1883 - 1885: výstavba loveckého zámočku a jeho slávnostné otvorenie
1926: zomrel knieža Hohenlohe, majetok zdedil jeho synovec
1935: javorinské panstvo získala Československá republika, vznikla Správa štátnych lesov Javorina
1951: po vzniku Tatranského národného parku prešlo javorinské panstvo do správy parku
1975 - 1977: po rekonštrukcii bol zámoček prevedený pod Stranícky podnik služieb Praha
1990: lovecký zámoček sa ocitol v pôsobnosti vedľajšieho hotela, nevyužíval sa
1993: zámoček získala do správy Národná rada SR, v užívaní ho mal Tatranský národný park
2004: zámoček prešiel do správy Kancelárie prezidenta SR
2009: vyhlásenie zámočku za národnú kultúrnu pamiatku
2015: sprístupnenie zámočku verejnosti

Prevádzkový a návštevný poriadok