Výberové konania

Aktuálne výberové konania nájdete aj na stránke slovensko.sk

Stáže

Chcete byť stážistom či stážistkou v Prezidentskom paláci?

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky hľadá mladých šikovných ľudí, ktorí sa stanú súčasťou nášho tímu v akademickom roku 2023/2024. Vykonávať stáž bude možné na politickom odbore, ktorý pripravuje domáce aj zahraničné podklady, analýzy, výjazdy a rokovania.

Aké sú kritériá, podmienky a termíny stáží?

Hľadáme študentov a študentky všetkých stupňov vysokých škôl, prípadne absolventov a absolventky, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v roku 2023. Stážistky a stážistov vyberáme starostlivo, rozhodujúce pre nás však nie je štúdium na konkrétnej škole či v konkrétnom odbore doma či v zahraničí, ale súbor schopností. Podmienkou stáže je občianstvo SR.

Stáž trvá spravidla 2 mesiace, prebieha osobne a na dennej báze – v individuálnych prípadoch sú možné výnimky. Konkrétny termín aj trvanie stáže bude výsledkom obojstrannej dohody.

Ako sa prihlásiť?

Pošlite najneskôr do 20.8.2023 stručný email na adresu informacie@prezident.gov.sk, predmet začnite slovom „STÁŽ“ a priložte:

(1) aktuálny životopis (v slovenčine),

(2) stručný motivačný list (o tom, čo od stáže reálne očakávate),

(3) svoj text či projekt, ktorým sa chcete prezentovať (prípadne odkaz naň),

(4) vyplnený súbor s osobnými údajmi: ten stiahnete tu.

Vybraných uchádzačov a uchádzačky pozveme koncom augusta alebo začiatkom septembra 2023 na online pohovor. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Tešíme sa na Vaše prihlášky!