Vymenovania a odvolania

Dátum Udalosť Meno a pozícia
24. 1. 2017 rektor - vymenovanie György Juhász, Univerzita J. Selyeho v Komárne
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Mária Benková, Okresný súd Košice - okolie
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Daniel Marcián, Okresný súd Liptovský Mikuláš
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Peter Štefčík, Okresný súd Partizánske
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Táňa Šefčíková, Okresný súd Galanta
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Zuzana Albert, Okresný súd Malacky
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Ladislav Blaško, Okresný súd Skalica
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Magdaléna Bošková, Okresný súd Bratislava I.
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Tomáš Brinčík, Okresný súd Bánovce nad Bebravou
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Eva Cvengová, Okresný súd Banská Bystrica
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Monika Czafiková, Okresný súd Komárno
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Ján Evin, Okresný súd Bratislava IV.
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Marianna Hirková, Okresný súd Humenné
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Zuzana Konáriková, Okresný súd Zvolen
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Zuzana Krivdová, Okresný súd Námestovo
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Jozef Pikna, Okresný súd Galanta
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Radoslav Prutkay, Okresný súd Bratislava II.
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Miroslava Saxová, Okresný súd Bratislava I.
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Barbora Sopková, Okresný súd Banská Bystrica
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Vincent Szabó, Okresný súd Trnava
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Erika Tischlerová, Okresný súd Galanta
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Miroslava Vaňová, Okresný súd Brezno
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Gabriela Žabková, Okresný súd Bratislava III.
28. 11. 2016 Súdna rada - vymenovanie Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady SR
27. 11. 2016 Súdna rada - odvolanie Ján Klučka, na vlastnú žiadosť odišiel zo Súdnej rady SR
24. 11. 2016 Štatistický úrad - vymenovanie Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Ján Derco, odbor chemické inžinierstvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Svetlana Ficová, odbor občianske právo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Katarína Fichnová, odbor masmediálne štúdiá
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Ivan Gerát, odbor dejiny a teória umenia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Miroslav Grajcar, odbor fyzika
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Peter Halama, odbor všeobecná a experimentálna psychológia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Eva Hanuláková, odbor obchod a marketing
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Hašto, odbor sociálna práca
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Jana Jurkovičová, odbor verejné zdravotníctvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Branislav Kollár, odbor neurológia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Zuzana Krištúfková, odbor verejné zdravotníctvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Vladimír Oleár, odbor verejné zdravotníctvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Martin Péč, odbor biológia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Jana Plevková, normálna a patologická fyziológia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Hana Pravdová, odbor masmediálne štúdiá
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Roman Rak, ochrana osôb a majetku
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Monika Rychtáriková, odbor pozemné stavby
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Milan Tuček, odbor verejné zdravotníctvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Tibor Uhrín, odbor dizajn
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Paweł Żukowski, odbor elektrotechnológie a materiály
9. 11. 2016 rektor - vymenovanie Jozef Minďaš, rektor Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
9. 11. 2016 Protimonopolný úrad - vymenovanie Tibor Menyhart, predseda Protimonopolného úradu
4. 10. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Piusová
1. 10. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Emília Zimová
30. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Júlia Horská
29. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Peter Pospech
26. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Stanislava Bezáková
14. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Babiaková
12. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Šramková
9. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Krupa
8. 9. 2016 generálporučík - povýšenie genmjr. Pavel Macko, prvý zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
8. 9. 2016 generálmajor - povýšenie brig. gen. Jindřich Joch, druhý zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
8. 9. 2016 generál - vymenovanie plk. Miroslav Lorinc, zástupca veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl SR
31. 8. 2016 minister - vymenovanie
Arpád Érsek, minister dopravy, výtavby a regionálneho rozvoja
31. 8. 2016 minister - demisia Roman Brecely, minister dopravy, výtavby a regionálneho rozvoja
29. 8. 2016 generál - vymenovanie Michal Petro (in memoriam), účastník Slovenského národného povstania
29. 8. 2016 generál - vymenovanie Ľudvik Šesták, účastník Slovenského národného povstania
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Vladimír Gurka, Okresný súd Stará Ľubovňa
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Katarína Muráriková, Okresný súd Martin
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Jana Škrabáková, Okresný súd Piešťany
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Zuzana Straňáková, Okresný súd Piešťany
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Katarína Šubjaková, Okresný súd Malacky
6. 7. 2016 SIS - vymenovanie Anton Šafárik, riaditeľ Slovenskej informačnej služby
6. 7. 2016 SIS - odvolanie Ján Valko, riaditeľ Slovenskej informačnej služby
30. 6. 2016 generál - vymenovanie Jozef Turčák, generálny riaditeľ sekcie colných úradov Finančného riaditeľstva SR
30. 6. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milan Lipovský
20. 6. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Emil Bdžoch
15. 6. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anton Lukáč
31. 5. 2016 rektor - odvolanie Erich Petlák, Dubnický technologický inštitút
27. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Hušeková
25. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Štefan Nagy
23. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Štefan Precechtel
20. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Buchová
16. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Kazimíra Hallová
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Vasil Andruch, odbor analytická chémia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Bátora, odbor politológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Marian Bátovský, odbor vnútorné choroby
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Pavol Božek, odbor výrobná technika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Černecký, odbor energetické stroje a zariadenia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Milan Čistý, odbor vodné stavby
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie René Harťanský, odbor meracia technika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Tomáš Hauer, odbor systematická filozofia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Edgar Hiller, odbor geológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Róbert Hudec, odbor telekomunikácie
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Michal Chabada, odbor filozofia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Michal Javorka, odbor normálna a patologická fyziológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Imrich Jenča, odbor masmediálne štúdiá
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Klembara, odbor zoológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Tatiana Kluvánková, odbor manažment
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jaroslav Kmeť, odbor ochrana rastlín
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jana Kottferová, odbor hygiena chovu zvierat a životné prostredie
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jana Kučerová, odbor cestovný ruch
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Hristo Slavov Kuychukov, odbor všeobecná jazykoveda
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Ladislav Lenvoský, odbor kulturológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Anna Lesňáková, odbor verejné zdravotníctvo
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Lysý, odbor politológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Marian Marschalko, odbor banská geológia a geologický prieskum
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Peter Monka, odbor výrobné technológie
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Miloš Musil, odbor aplikovaná mechanika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Nlažej Pandula, odbor baníctvo
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Ján Pečeňák, odbor psychiatria
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Juraj Pekár, odbor ekonometria a operačný výskum
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Anna Pilková, odbor manažment
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Marián Polóni, odbor dopravné stroje a zariadenia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Miroslav Rimár, odbor energetika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Martin Slobodník, odbor orientálne jazyky a kultúry
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Ján Staško, odbor vnútorné choroby
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Ľubica Stuchlíková, odbor elektronika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Vladimír Šimkovič, odbor architektúra a urbanizmus
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Stanislav Tokár, odbor fyzika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Daniela Uhríková, odbor fyzika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie František Urban, odbor energetika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Peter Valkovič, odbor neurológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Rastislav Varga, odbor fyzika kondenzovaných látok a akustika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Višňovský, odbor gynekológia a pôrodníctvo
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Pavol Žúbor, odbor gynekológia a pôrodníctvo
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Denisa Hiščáková, Okresný súd Spišská Nová Ves
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Dominika Volkaiová, Okresný súd Košice 2
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Ondrej Melišek, Okresný súd Komárno
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Michal Sobolovský, Okresný súd Bratislava 5
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Michal Drimák, Okresný súd Prešov
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Lenka Saksunová, Okresný súd Košice 2
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Silvia Zdráhalová Rúfusová, Krajský súd v Banskej Bystrici
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Radoslava Strhárska, Okresný súd Banská Bystrica
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Simona Lisá, Okresný súd Trebišov
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Ivana Michalíková, Okresný súd Liptovský Mikuláš
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Vladimír Šalamún, Okresný súd Žiar nad Hronom
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Ladislav Réves, Okresný súd Trnava
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Jozef Šulek, Okresný súd Trnava
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Jana Kordošová, Okresný súd Trnava
10. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Július Urban
10. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Elena Tublová
10. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marta Kucbelová
9. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Soňa Kováčová
7. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Bérešová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Oľga Balážová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Benešová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Ďalog
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Margita Fridová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alexander Ivkovič
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alica Lukáčová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Michalová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jaroslav Mikuš
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jaroslava Vráblová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jana Árendašová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Elexová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alžbeta Gnothová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Margita Horná
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Hrnčárová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Katinová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľubica Kulichová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Kutiš
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Markéta Laceková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Markovičová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Vladimír Martuš
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Oslej
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Palenčárová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Petruľáková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Janka Prístavková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Račeková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Šipošová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Magdaléna Škorpilová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľudmila Tuková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jana Víznerová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Božeková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Elena Ďuranová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Tatiana Hanečková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Valéria Hercegová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Danica Horváthová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Hudobová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Zita Ilčíková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Mateja
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Repková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Božena Richtáriková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Slezáková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľudmila Šamková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Želmíra Šebová
4. 5. 2016 rektor - vymenovanie Egon Krák, rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
19. 4. 2016 generál - vymenovanie plk. Csaba Fargó, riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave
19. 4. 2016 generál - vymenovanie plk. Vladimír Šramko, riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne
19. 4. 2016 generál - vymenovanie plk. Marian Slobodník, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici
19. 4. 2016 generál - vymenovanie plk. Juraj Bukuš, policajný pridelenec v činnej zálohe s výkonom funkcie na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Budapešti
19. 4. 2016 generálmajor - povýšenie brig. gen. Ondřej Novosad, veliteľ pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
19. 4. 2016 generálmajor - povýšenie brig. gen. Miroslav Korba, veliteľ vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
19. 4. 2016 generálmajor - povýšenie brig. gen. Ján Balciar, riaditeľ vojenského spravodajstva
19. 4. 2016 brigádny generál - vymenovanie
plk. Ivan Pach, náčelník štábu strategického plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
19. 4. 2016 brigádny generál - vymenovanie plk. Vladimír Šimko, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Tomáš Drucker, minister zdravotníctva
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Marek Maďarič, minister kultúry
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu
23. 3. 2016 minister - vymenovanie László Solymos, minister životného prostredia
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Peter Gajdoš, minister obrany
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Gabriela Matečná, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Roman Brecely, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Peter Kažimír, minister financií
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Peter Žiga, minister hospodárstva
23. 3. 2016 minister - vymenovanie
Lucia Žitňanská, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
23. 3. 2016 podpredseda vlády - vymenovanie Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície
23. 3. 2016 predseda vlády - vymenovanie Robert Fico, predseda vlády
22. 3. 2016 minister - poverenie Robert Fico, ministerstvo obrany
22. 3. 2016 minister - demisia Martin Glváč, ministerstvo obrany
16. 3.
2016
sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Peter Šamko
15. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Zuzana Bálintová
14. 3.
2016
sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Balážová
14. 3.
2016
sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Hozáková
14. 3.
2016
sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ján Škvarka
11. 3.
2016
sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Tomáš Valovič
3. 3.
2016
sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Agneša Čierna
1. 3.
2016
sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Katarína Potocká
29. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Benková
29. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Laufová
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Botka
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Oľga Greššová
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Hedviga Grošaftová
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marta Nevřelová
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marcela Řepková
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Vašková
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marián Vladovič
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milan Benovič
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Štefan Cesnak
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Otto Gáťa
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Andrej Golema
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Hrabovský
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Elena Jakubcová
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ján Kišš
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anton Kudič
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ružena Márkušová
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Marošová
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Močková
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marta Pačinová
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alžbeta Pasteráková
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľubomír Samuel
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Pavol Svetík
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milan Šebeň
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Magdaléna Tirpáková
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľuboslav Zoľák
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Zugová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alžbeta Černičková
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ida Gregorovičová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Vojtech Kántor
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Karkušová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Otília Krajčová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Margita Králiková
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Stanislav Lehoťák
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Peter Pacalaj
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Pohančeníková
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Janka Posluchová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Vladimír Pravda
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jana Ružičková
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Škrinárová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Etela Várošová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alexander Vietor
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľubomíra Zlochová
11. 2. 2016 rektor - vymenovanie Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene
11. 2. 2016 rektor - vymenovanie Vojtech Didi, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Milan Majerník, sudca Okresného súdu Bardejov
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Jozef Jaselský, sudca Okresného súdu Prešov
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Peter Kubej, sudca Okresného súdu Košice II
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Petra Štefanko, sudca Okresného súdu Košice II
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Natália Štrkolcová, sudkyňa Okresného súdu Košice-okolie
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Júlia Prikrylová, sudkyňa Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Martin Bauer, sudca Okresného súdu Martin
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Lenka Kostolanská, sudca Okresného súdu Levice
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Radka Laceková, sudkyňa Okresného súdu Levice
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Marián Dunčko, sudca Okresného súdu Trnava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Michal Pollák, sudca Okresného súdu Trnava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Pavol Macháč, sudca Okresného súdu Piešťany
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Lucia Leňová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Ľubica Mojžišová, sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Adriana Mazúchová, sudkyňa Okresného súdu Žiar nad Hronom
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Monika Vozárová, sudkyňa Okresného súdu Trnava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Dušan Szabó, sudca Okresného súdu Trnava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Michaela Králiková, sudkyňa Okresného súdu Revúca
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Mária Ďuricová, sudkyňa Okresného súdu Trenčín
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Jana Tomášová, sudkyňa Okresného súdu Humenné
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Peter Vrbjar, sudca Okresného súdu Rožňava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Lýdia Stehurová, sudca Okresného súdu Čadca
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Martin Kurečko, sudca Okresného súdu Trebišov
12. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Klepancová
8. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Gabriela Gerdová
7. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Pavlína Krajčírová
4. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Čechovičová
2. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ida Takáčová
28. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľudmila Hatalová
22. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marián Jarábek
22. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Natália Čekanová
21. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Szárazová
21. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Silavecká
21. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Stanislav Hájiček
18. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Dušan Harbuta
18. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eduard Heinrich
18. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Blažena Hirnerová
26. 11. 2015 generál - povýšenie genpor. Milan Maxim, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
26. 11. 2015 brigádny generál - vymenovanie plk. Ľubomír Gacko, zástupca veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl SR
26. 11. 2015 brigádny generál - vymenovanie plk. Vladimír Kubáň, veliteľ 1. mechanizovanej brigády pozemných síl Ozbrojených síl SR
26. 11. 2015 brigádny generál - vymenovanie plk. Martin Stoklasa, veliteľ 2. mechanizovanej brigády pozemných síl Ozbrojených síl SR
26. 11. 2015 generál - vymenovanie plk. Ľubomír Ábel, viceprezident Policajného zboru SR
26. 11. 2015 generál - vymenovanie plk. Milan Lučanský, 1. viceprezident Policajného zboru SR
26. 11. 2015 generál - vymenovanie plk. Ivan Ševčík, generálny riaditeľ sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Lenka Augustínová, sudkyňa Okresného súdu Žilina
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Ladislav Burda, sudca Okresného súdu Trebišov
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Robert Droppa, sudca Okresného súdu Liptovský Mikuláš
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Ján Golian, sudca Okresného súdu Bratislava I
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Imrich Hlavička, sudca Okresného súdu Komárno
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Zuzana Hlistová, sudca Okresného súdu Bratislava I
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Anna Holeščáková, sudkyňa Okresného súdu Čadca
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Peter Kalata, sudca Okresného súdu Bratislava IV
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Eva Kráľová, sudca Okresného súdu Žilina
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Jana Matayová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Lívia Mikulášová, sudkyňa Okresného súdu Revúca
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Zoltán Orlai, sudca Okresného súdu Veľký Krtíš
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Anna Přikrylová, sudkyňa Okresného súdu Malacky
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Mária Szabóová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Renáta Šišková, sudkyňa Okresného súdu Nitra
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Erik Tomus, sudca Okresného súdu Malacky
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Boris Vittek, sudca Okresného súdu Trenčín
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Eugen Andreanský, odbor dejiny filozofie
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Miroslava Bartoňová, odbor špeciálna pedagogika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Jozef Bieľak, odbor katolícka teológia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Igor Bodík, odbor chemické technológie
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Martin Boltižiar, odbor geografia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Anton Eliaš, odbor slovanské jazyky a literatúra
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Roman Gálik, odbor poľnohospodárska a lesnícka technika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Martin Golema, odbor literárna veda
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Sergej Hloch, odbor výrobné technológie
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Ladislav Janoušek, odbor teoretická elektrotechnika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Peter Káša, odbor literárna veda
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Ján Koller, odbor chirurgia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Ján Koščo, odbor všeobecná ekológia jedinca a populácií
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Roman Králik, odbor filozofia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Silvester Krčméry, odbor vnútorné choroby
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Štefan Lenčiš, odbor katolícka teológia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Tomáš Loveček, odbor ochrana osôb a majetku
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Maroš Martinkovič, odbor strojárske technológie a materiály
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Vieroslav Molnár, odbor logistika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Jana Müllerová, odbor ochrana osôb a majetku
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Michal Oláh, odbor sociálna práca
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Jarmila Pavlovičová, odbor kybernetika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Jana Pohaničová , odbor architektúra a urbanizmus
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Štefan Polák, odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Anna Polednáková, finančný manažment
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Janka Poráčová, odbor biológia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Radovan Šebesta, odbor organická chémia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Pavol Tišliar, odbor slovneské dejiny
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Viktor Tittel, odbor strojárske technológie a materiály
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Elena Zaitseva, odbor aplikovaná informatika
13. 10. 2015 rektor - vymenovanie
Jozef Puttera, novovymenovaný rektor Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
13. 10. 2015 rektor - odvolanie Boriš Ďurkech, končiaci rektor Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
23. 7. 2015 ÚPN - vymenovanie Slavomír Michálek, člen Správnej rady Ústavu pamäti národa
14. 7. 2015 rektor - vymenovanie Stanislav Kmeť, Technická univerzita v Košiciach
14. 7. 2015 rektor - vymenovanie Peter Kónya,, Prešovská univerzita v Prešova
14. 7. 2015 rektor - vymenovanie Pavol Sovák, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. 7. 2015 rektor - vymenovanie Marek Šmid, Trnavská univerzita v Trnave
25. 6. 2015 rektor - vymenovanie Mária Heinzová, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
17. 6. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Kožíková
16. 6. 2015 minister - vymenovanie Vazil Hudák, minister hospodárstva
16. 6. 2015 minister - zrušenie poverenia Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií už nie je poverený riadením Ministerstva hospodárstva SR
11. 6. 2015 Regulačná rada - vymenovanie Milan Krajčovič, člen Regulačnej rady
11. 6. 2015 Regulačná rada - vymenovanie Ján Hijj, člen Regulačnej rady
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Alexander Cap, odbor pravoslávna teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Monika Čambáliková, odbor teória politiky
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Pavel Čičák, odbor aplikovaná informatika
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Adriana Eštoková, odbor enviromentálne inžinierstvo
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Danica Fazekašová, odbor enviromentálne inžinierstvo
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Miroslav Hutňan, odbor chemické technológie
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Ján Kraic, odbor biológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Milada Krejčí, odbor športová humanistika
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Pavol Lizák, odbor materiály
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Monika Mačkinová, odbor sociálna práca
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Iveta Marková, odbor záchranné služby
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Boris Mravec, odbor normálna a patologická fyziológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Daniela Nováčková, odbor manažment
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Marek Petro, odbor katolícka teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Beatrice Plešingerová, odbor anorganické technológie a materiály
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie
Radim Pulec-Kryštof, odbor pravoslávna teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Peter Račay, odbor lekárska, klinická a farmaceutická biológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Andrey Rikhter, odbor masmediálne štúdiá
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Vladimír Szaniszlóv, odbor katolícka teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Alexandra Šimonovičová, odbor pedológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Peter Štarchoň, odbor manažment
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Martin Štrbák, odbor katolícka teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie František Trnstenský, odbor katolícka teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Miloš Tupach, odbor účtovníctvo
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Radka Wildová, odbor predškolská a elementárna pedagogika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Janette Brezinová, odbor výrobné technológie
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Wojciech Czarny, odbor športová edukológia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Andrej Démuth, odbor systematická filozofia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Štefan Faix, odbor veterinárna morfológia a fyziológia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie František Gahér, odbor filozofia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Ladislav Hofreiter, odbor národná a medzinárodná bezpečnosť
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Ľudmila Jánošíková, odbor aplikovaná informatika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Michal Kelemen, odbor mechatronika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Jana Kesselová, odbor slovenský jazyk a literatúra
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Cyril Klement, odbor verejné zdravotníctvo
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Silvia Kohnová, odbor vodné hospodárstvo
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Roman Koleňák, odbor strojárske technológie a materiály
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Mária Machalová, odbor sociálna práca
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Viktor Matejčík, odbor chirurgia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Jozef Meteňko, odbor ochrana osôb a majetku
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Jacek Neumann, odbor katolícka teológia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Robert Pokluda, odbor záhradníctvo
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Pavol Rafajdus, odbor silnoprúdová elektrotechnika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Dagmar Samešová, odbor enviromentálne inžinierstvo
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Karol Sorby, odbor medzinárodné vzťahy
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Vladimír Šály, odbor elektroenergetika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Markéta Štefková, odbor hudobné umenie
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Pavel Važan, odbor automatizácia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Stanislav Žiaran, odbor aplikovaná mechanika
11. 3. 2015 rektor - vymenovanie Robert Redhammer, Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Ferdinand Daňo, Ekonomická univerzita v Bratislave
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Karol Mičieta, Univerzita Komenského v Bratislave
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Jana Mojžišová, Univerzita veterinárskeho lekárstvaa farmácie v Košiciach
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Stanislav Stankoci, Vysoká škola výtvarných umení
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Marek Storoška, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
15. 1. 2015 SAV - vymenovanie Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied
13. 1. 2015 NBS - vymenovanie Jozef Makúch, guvernér Národnej banky Slovenska
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Stanislava Padúchová, Okresný súd Brezno
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Ľuboš Murgaš, Okresný súd Veľký Krtíš
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Juraj Fujerik, Okresný súd Kežmarok
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Tomáš Saraka, Okresný súd Kežmarok
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Jana Smereková, Okresný súd Michalovce
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Andrej Radomský, Okresný súd Michalovce
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Judita Gabonaiová Hrenčuková, Okresný súd Rožňava
25. 11. 2014 minister - poverenie Juraj Draxler, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Boris Bielek, odbor pozemné stavby
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Ľubomír Čaplovič, odbor materiály
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Štefan Durdík, odbor chirurgia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Gabriel Fedorko, odbor logistika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Július Fuják, odbor estetika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Michal Hnatič, odbor fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Jaroslav Holomek, odbor ochrana osôb a majetku
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Ján Husár, odbor obchodné a finančné právo
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Peter Chrastina, odbor história
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Michal Jaščur, odbor fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Danica Kačíková, odbor bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Tomáš Klieštik, odbor ekonomika a manažment podniku
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Blanka Kudláčová, odbor pedagogika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Pavol Mach, odbor fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Monika Martiniaková, odbor biológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Roman Martoňák, odbor fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Milan Mazúr, odbor chemická fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Martina Mojtová, odbor sociálna práca
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Peter Mojžiš, odbor filmové umenie a multimédiá
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Ilona Németh, odbor výtvarné umenie
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie František Novotný, odbor veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Radoslav Omelka, odbor biológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Peter Pavlac, odbor divadelné umenie
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Silvia Pokrivčáková, odbor odborová didaktika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Vladimír Rábik, odbor slovenské dejiny
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Gregor Rozinaj, odbor telekomunikácie
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Darina Smržová, odbor filmové umenie a multimédiá
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Martin Šmatlák, odbor filmové umenie a multimédiá
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Danka Švecová, odbor dermatovenerológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Alexandra Trbolová, odbor veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Mária Vondráková, odbor biológia
18. 11. 2014 rektor - vymenovanie Vladimír Hiadlovský, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18. 11. 2014 rektor - vymenovanie Miroslav Kelemen, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2. 10. 2014 Najvyšší súd - vymenovanie Daniela Švecová, predsedníčka Najvyššieho súdu SR
27. 8. 2014 rektor - vymenovanie Samuel Abrahám, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdi
27. 8. 2014 rektor - vymenovanie Jozef Jarab, Katolícka univerzita v Ružomberku
27. 8. 2014 rektor - vymenovanie Lucia Kurilovská, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Zuzana Slušná, Okresný súd Trenčín
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Monika Kráľová, Okresný súd Spišská Nová Ves
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Matúš Tarcala, Okresný súd Svidník
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Radoslav Smatana, Okresný súd Partizánske
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Zuzana Gašpírová, Okresný súd Bratislava II
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Zuzana Dojčánová, Okresný súd Galanta
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Michal Novotný, Okresný súd Dunajská Streda
10. 7. 2014 Ústavný súd - vymenovanie
Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu SR
3. 7. 2014 minister - vymenovanie Pavol Pavlis, minister hospodárstva
3. 7. 2014 minister - vymenovanie Peter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu
18. 6. 2014 Súdna rada - vymenovanie Ján Klučka, člen Súdnej rady SR
18. 6. 2014 Súdna rada - vymenovanie Jozef Vozár, člen Súdnej rady SR
18. 6. 2014 Súdna rada - vymenovanie Elena Berthotyová, členka Súdnej rady SR