Vymenovania a odvolania

Medzi významné právomoci prezidenta Slovenskej republiky patrí aj vymenúvanie a odvolávanie vysokých štátnych funkcionárov. Hlava štátu disponuje personálnou právomocou vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky (vymenúvanie a odvolávanie predsedu vlády a ďalších členov vlády), vo vzťahu k súdnej moci (vymenúvanie a odvolávanie sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu, podpredsedu a sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky), vo vzťahu k vrcholným predstaviteľom vysokých škôl (vymenúvanie a odvolávanie rektorov vysokých škôl) a vymenúvanie vysokoškolských profesorov, vo vzťahu k ozbrojeným silám Slovenskej republiky (vymenúvanie a povyšovanie generálov), ako aj v prípade ďalších vysokých štátnych funkcionárov (napríklad generálny prokurátor Slovenskej republiky, guvernér Národnej banky Slovenska) alebo iných funkcionárov, ak tak ustanovuje zákon (napríklad predseda Slovenskej akadémie vied, člen Správnej rady Ústavu pamäti národa, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Dátum Udalosť Meno a pozícia
13. 9. 2017 minister - vymenovanie Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
13. 9. 2017 minister - zrušenie poverenia Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva dočasne poverená riadením rezortu školstva
31. 8. 2017 minister - poverenie Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva dočasne poverená riadením rezortu školstva
15. 8. 2017 Regulačná rada - vymenovanie Radoslav Naništa, predseda
3. 8. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľubomír Dobrík
1. 8. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Seman
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Linda Anovčinová, Okresný súd Trnava
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Jaroslava Gederová, Okresný súd Lučenec
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Ivana Hauerlandová, Okresný súd Trnava
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Marian Hoffmann, Krajský súd Prešov
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Miroslava Hudecová, Okresný súd Banská Bystrica
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Vladimír Hudzík, Okresný súd Banská Bystrica
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Eva Kresl, Okresný súd Bratislava I.
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Júlia Malegová, Okresný súd Košice II.
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Katarína Maniačková, Okresný súd Galanta
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Martina Mochnáčová, Okresný súd Liptovský Mikuláš
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Kamila Nagyová, Okresný súd Trnava
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Stanislava Nosková, Okresný súd Rimavská Sobota
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Martin Rusnáková, Okresný súd Banská Bystrica
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Katarína Švecová, Okresný súd Banská Bystrica
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Zuzana Tomašovičová, Okresný súd Banská Bystrica
17. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Florovič
12. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jarmila Jurkovičová
10. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Mészáros
10. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Lýdia Mendelová
7. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Zdenka Zamecová
7. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Božena Sukupčáková
7. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Schubertová
7. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Martina Mišovičová
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Dana Bartová, Okresný súd Nitra
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Antónia Bednarčík, Okresný súd Bratislava I.
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Zuzana Belanová, Okresný súd Bratislava I.
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Eva Bomborová, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Antónia Ďuranová, Okresný súd Žilina
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Andrea Fraňová, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Martin Kostúr, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Roman Lajoš, Okresný súd Bardejov
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Martin Ľupták, Krajský súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Miroslav Majerník, Okresný súd Rožňava
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Jana Mičeková, Okresný súd Galanta
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Katarína Morová, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Lucia Novysedláková, Okresný súd Žilina
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Svetlana Novysedláková, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Tomáš Paranič, Okresný súd Košice II.
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Tomáš Rudáš, Okresný súd Prievidza
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Stanislava Salajová, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Eva Segečová, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Katarína Skubáková, Okresný súd Trnava
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Eliška Šnajderová, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Dorota Topoľančíková, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Dominika Vavreková, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Veronika Vnuková, Okresný súd Nitra
7. 6. 2017 profesor - vymenovanie Ivan Špánik, odbor analytická chémia
7. 6. 2017 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva - vymenovanie Zuzana Števulová, členka Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva
1. 6. 2017 SAV - vymenovanie Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied
26. 5. 2017 generálmajor - povýšenie Jozef Gabčík [in memoriam], slovenský vojak pôsobiaci v exilovej československej armáde, ktorý bol účastníkom operácie Antropoid – atentátu na Ríšskeho protektora Reinharda Heydricha
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Mária Bačová, Okresný súd Trenčín
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Martin Bekeš, Okresný súd Martin
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Miroslava Belašičová, Okresný súd Pezinok
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Lenka Benčová, Okresný súd Prešov  
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Martina Bollová, Okresný súd Bratislava II.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Nina Dubovská, Okresný súd Bratislava III.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Renata Ďurková, Okresný súd Trebišov
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Michal Eliaš, Okresný súd Trnava
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Marek Filo, Okresný súd Trnava
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Ľudmila Hricková, Okresný súd Piešťany
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Ľudmila Jančovičová, Okresný súd Bratislava III.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Juraj Kapinaj, Okresný súd Bratislava III.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Alžbeta Marková, Okresný súd Bratislava IV.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Barbara Michalková, Okresný súd Bardejov
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Mária Moskvičová, Okresný súd Bratislava V.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Katarína Mužilová, Okresný súd Bratislava II.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Katarína Petráň Vinczeová, Okresný súd Rimavská Sobota
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Miroslava Šibíková, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Eva Širilová, Okresný súd Trenčín
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Pavol Uhrík, Okresný súd Pezinok
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Eva Vallová, Okresný súd Bratislava V.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Martina Vančová, Okresný súd Bratislava IV.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Rastislav Žigo, Okresný súd Malacky
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Roman Aubrecht, odbor geológia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Angelika Bátorová, odbor vnútorné choroby
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Katarína Bednárová, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Peter Brída, odbor telekomunikácie
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Ingrid Brucknerová, odbor pediatria
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Marcela Capcarová, odbor spracovanie poľnohospodárskych produktov
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Róbert Dankovčík, odbor gynekológia a pôrodníctvo
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Pavol Findura, odbor mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Pavol Galajda, odbor telekomunikácie
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Dana Hanesová, odbor pedagogika
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Josef Jampílek, odbor farmaceutická chémia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Vladimír Janiš, odbor aplikovaná matematika
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Martin Kalina, odbor aplikovaná matematika
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Martin Kanovský, odbor sociálna antropológia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Jana Kaťuchová, odbor chirurgia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Ján Klimas, odbor farmakológia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Adriana Kolesárová, odbor agrobiotechnológie
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Dagmar Marková, odbor etika
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Michal Mego, odbor onkológia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Alojz Nociar, odbor sociálna práca
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Renáta Oriňaková, odbor fyzikálna chémia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Ján Piľa, odbor motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Eva Šmelová, odbor predškolská a elementárna pedagogika
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Marek Števček, odbor občianske právo
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Martin Štoll, odbor filmové umenie a multimédiá
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Ľudmila Tkáčiková, odbor mikrobiológia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Michal Tomko, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Peter Trebuňa, odbor priemyselné inžinierstvo
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Ján Venglovský, odbor hygiena chovu zvierat a životné prostredie
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Oľga Zápotočná, odbor pedagogika
3. 5. 2017 rektor - vymenovanie Jozef Habánik, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. 5. 2017 generálmajor - povýšenie Daniel Zmek, generálny riaditeľ sekcie modernizácie a podpory Ministerstva obrany SR
2. 5. 2017 brigádny generál - vymenovanie Karol Navrátil, zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR
2. 5. 2017 generálporučík - povýšenie Ján Balciar, riaditeľ Vojenského spravodajstva
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Diana Bičová, Okresný súd Trebišov
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Michaela Buceková, Okresný súd Bratislava II.
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Evelyn Csémyová, Okresný súd Trnava
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Gabriela Dubová, Okresný súd Vranov nad Topľou 
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Soňa Glezgo, Okresný súd Košice II.
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Dominika Horváthová, Okresný súd Piešťany
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Dominika Hudecová, Okresný súd Komárno
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Pavel Ištók, Okresný súd Piešťany
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Matúš Kalanin, Okresný súd Vranov nad Topľou
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Oxana Kovalová Báreková, Okresný súd Bratislava V.
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Lenka Kudravá, Okresný súd Bratislava II.
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Péter Nagy, Okresný súd Dunajská Streda
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Vlasta Ondrejková, Okresný súd Nitra
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Ľubomíra Podmaníková, Okresný súd Topoľčany
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Mariana Pondelová, Okresný súd Levice
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Marek Rebej, Okresný súd Bardejov 
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Michaela Sedláková, Okresný súd Prešov
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Kristína Srnková, Okresný súd Galanta
12. 4. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Kurian
31. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milan Segeč
27. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Pacherová
24. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alica Olijášová
17. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Oľga Belková
17. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Kosorínová
17. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Michalcová
17. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Danica Michalková
17. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ema Novodomcová
17. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Miroslav Šanta
16. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Soňa Smolová
15. 3. 2017 rektor - vymenovanie Vladimír Krčméry, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
15. 3. 2017 rektor - vymenovanie Juraj Stern, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
24. 1. 2017 rektor - vymenovanie György Juhász, Univerzita J. Selyeho v Komárne
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Mária Benková, Okresný súd Košice - okolie
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Daniel Marcián, Okresný súd Liptovský Mikuláš
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Peter Štefčík, Okresný súd Partizánske
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Táňa Šefčíková, Okresný súd Galanta
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Zuzana Albert, Okresný súd Malacky
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Ladislav Blaško, Okresný súd Skalica
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Magdaléna Bošková, Okresný súd Bratislava I.
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Tomáš Brinčík, Okresný súd Bánovce nad Bebravou
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Eva Cvengová, Okresný súd Banská Bystrica
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Monika Czafiková, Okresný súd Komárno
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Ján Evin, Okresný súd Bratislava IV.
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Marianna Hirková, Okresný súd Humenné
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Zuzana Konáriková, Okresný súd Zvolen
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Zuzana Krivdová, Okresný súd Námestovo
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Jozef Pikna, Okresný súd Galanta
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Radoslav Prutkay, Okresný súd Bratislava II.
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Miroslava Saxová, Okresný súd Bratislava I.
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Barbora Sopková, Okresný súd Banská Bystrica
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Vincent Szabó, Okresný súd Trnava
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Erika Tischlerová, Okresný súd Galanta
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Miroslava Vaňová, Okresný súd Brezno
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Gabriela Žabková, Okresný súd Bratislava III.
28. 11. 2016 Súdna rada - vymenovanie Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady SR
27. 11. 2016 Súdna rada - odvolanie Ján Klučka, na vlastnú žiadosť odišiel zo Súdnej rady SR
24. 11. 2016 Štatistický úrad - vymenovanie Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Ján Derco, odbor chemické inžinierstvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Svetlana Ficová, odbor občianske právo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Katarína Fichnová, odbor masmediálne štúdiá
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Ivan Gerát, odbor dejiny a teória umenia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Miroslav Grajcar, odbor fyzika
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Peter Halama, odbor všeobecná a experimentálna psychológia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Eva Hanuláková, odbor obchod a marketing
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Hašto, odbor sociálna práca
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Jana Jurkovičová, odbor verejné zdravotníctvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Branislav Kollár, odbor neurológia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Zuzana Krištúfková, odbor verejné zdravotníctvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Vladimír Oleár, odbor verejné zdravotníctvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Martin Péč, odbor biológia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Jana Plevková, normálna a patologická fyziológia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Hana Pravdová, odbor masmediálne štúdiá
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Roman Rak, ochrana osôb a majetku
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Monika Rychtáriková, odbor pozemné stavby
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Milan Tuček, odbor verejné zdravotníctvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Tibor Uhrín, odbor dizajn
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Paweł Żukowski, odbor elektrotechnológie a materiály
9. 11. 2016 rektor - vymenovanie Jozef Minďaš, rektor Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
9. 11. 2016 Protimonopolný úrad - vymenovanie Tibor Menyhart, predseda Protimonopolného úradu
4. 10. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Piusová
1. 10. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Emília Zimová
30. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Júlia Horská
29. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Peter Pospech
26. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Stanislava Bezáková
14. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Babiaková
12. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Šramková
9. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Krupa
8. 9. 2016 generálporučík - povýšenie genmjr. Pavel Macko, prvý zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
8. 9. 2016 generálmajor - povýšenie brig. gen. Jindřich Joch, druhý zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
8. 9. 2016 generál - vymenovanie plk. Miroslav Lorinc, zástupca veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl SR
31. 8. 2016 minister - vymenovanie
Arpád Érsek, minister dopravy, výtavby a regionálneho rozvoja
31. 8. 2016 minister - demisia Roman Brecely, minister dopravy, výtavby a regionálneho rozvoja
29. 8. 2016 generál - vymenovanie Michal Petro (in memoriam), účastník Slovenského národného povstania
29. 8. 2016 generál - vymenovanie Ľudvik Šesták, účastník Slovenského národného povstania
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Vladimír Gurka, Okresný súd Stará Ľubovňa
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Katarína Muráriková, Okresný súd Martin
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Jana Škrabáková, Okresný súd Piešťany
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Zuzana Straňáková, Okresný súd Piešťany
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Katarína Šubjaková, Okresný súd Malacky
6. 7. 2016 SIS - vymenovanie Anton Šafárik, riaditeľ Slovenskej informačnej služby
6. 7. 2016 SIS - odvolanie Ján Valko, riaditeľ Slovenskej informačnej služby
30. 6. 2016 generál - vymenovanie Jozef Turčák, generálny riaditeľ sekcie colných úradov Finančného riaditeľstva SR
30. 6. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milan Lipovský
20. 6. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Emil Bdžoch
15. 6. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anton Lukáč
31. 5. 2016 rektor - odvolanie Erich Petlák, Dubnický technologický inštitút
27. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Hušeková
25. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Štefan Nagy
23. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Štefan Precechtel
20. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Buchová
16. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Kazimíra Hallová
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Vasil Andruch, odbor analytická chémia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Bátora, odbor politológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Marian Bátovský, odbor vnútorné choroby
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Pavol Božek, odbor výrobná technika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Černecký, odbor energetické stroje a zariadenia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Milan Čistý, odbor vodné stavby
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie René Harťanský, odbor meracia technika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Tomáš Hauer, odbor systematická filozofia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Edgar Hiller, odbor geológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Róbert Hudec, odbor telekomunikácie
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Michal Chabada, odbor filozofia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Michal Javorka, odbor normálna a patologická fyziológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Imrich Jenča, odbor masmediálne štúdiá
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Klembara, odbor zoológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Tatiana Kluvánková, odbor manažment
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jaroslav Kmeť, odbor ochrana rastlín
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jana Kottferová, odbor hygiena chovu zvierat a životné prostredie
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jana Kučerová, odbor cestovný ruch
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Hristo Slavov Kuychukov, odbor všeobecná jazykoveda
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Ladislav Lenvoský, odbor kulturológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Anna Lesňáková, odbor verejné zdravotníctvo
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Lysý, odbor politológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Marian Marschalko, odbor banská geológia a geologický prieskum
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Peter Monka, odbor výrobné technológie
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Miloš Musil, odbor aplikovaná mechanika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Nlažej Pandula, odbor baníctvo
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Ján Pečeňák, odbor psychiatria
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Juraj Pekár, odbor ekonometria a operačný výskum
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Anna Pilková, odbor manažment
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Marián Polóni, odbor dopravné stroje a zariadenia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Miroslav Rimár, odbor energetika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Martin Slobodník, odbor orientálne jazyky a kultúry
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Ján Staško, odbor vnútorné choroby
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Ľubica Stuchlíková, odbor elektronika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Vladimír Šimkovič, odbor architektúra a urbanizmus
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Stanislav Tokár, odbor fyzika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Daniela Uhríková, odbor fyzika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie František Urban, odbor energetika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Peter Valkovič, odbor neurológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Rastislav Varga, odbor fyzika kondenzovaných látok a akustika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Višňovský, odbor gynekológia a pôrodníctvo
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Pavol Žúbor, odbor gynekológia a pôrodníctvo
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Denisa Hiščáková, Okresný súd Spišská Nová Ves
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Dominika Volkaiová, Okresný súd Košice 2
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Ondrej Melišek, Okresný súd Komárno
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Michal Sobolovský, Okresný súd Bratislava 5
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Michal Drimák, Okresný súd Prešov
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Lenka Saksunová, Okresný súd Košice 2
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Silvia Zdráhalová Rúfusová, Krajský súd v Banskej Bystrici
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Radoslava Strhárska, Okresný súd Banská Bystrica
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Simona Lisá, Okresný súd Trebišov
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Ivana Michalíková, Okresný súd Liptovský Mikuláš
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Vladimír Šalamún, Okresný súd Žiar nad Hronom
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Ladislav Réves, Okresný súd Trnava
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Jozef Šulek, Okresný súd Trnava
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Jana Kordošová, Okresný súd Trnava
10. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Július Urban
10. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Elena Tublová
10. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marta Kucbelová
9. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Soňa Kováčová
7. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Bérešová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Oľga Balážová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Benešová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Ďalog
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Margita Fridová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alexander Ivkovič
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alica Lukáčová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Michalová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jaroslav Mikuš
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jaroslava Vráblová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jana Árendašová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Elexová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alžbeta Gnothová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Margita Horná
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Hrnčárová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Katinová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľubica Kulichová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Kutiš
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Markéta Laceková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Markovičová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Vladimír Martuš
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Oslej
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Palenčárová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Petruľáková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Janka Prístavková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Račeková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Šipošová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Magdaléna Škorpilová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľudmila Tuková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jana Víznerová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Božeková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Elena Ďuranová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Tatiana Hanečková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Valéria Hercegová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Danica Horváthová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Hudobová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Zita Ilčíková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Mateja
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Repková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Božena Richtáriková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Slezáková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľudmila Šamková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Želmíra Šebová
4. 5. 2016 rektor - vymenovanie Egon Krák, rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
19. 4. 2016 generál - vymenovanie plk. Csaba Fargó, riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave
19. 4. 2016 generál - vymenovanie plk. Vladimír Šramko, riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne
19. 4. 2016 generál - vymenovanie plk. Marian Slobodník, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici
19. 4. 2016 generál - vymenovanie plk. Juraj Bukuš, policajný pridelenec v činnej zálohe s výkonom funkcie na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Budapešti
19. 4. 2016 generálmajor - povýšenie brig. gen. Ondřej Novosad, veliteľ pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
19. 4. 2016 generálmajor - povýšenie brig. gen. Miroslav Korba, veliteľ vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
19. 4. 2016 generálmajor - povýšenie brig. gen. Ján Balciar, riaditeľ vojenského spravodajstva
19. 4. 2016 brigádny generál - vymenovanie
plk. Ivan Pach, náčelník štábu strategického plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
19. 4. 2016 brigádny generál - vymenovanie plk. Vladimír Šimko, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Tomáš Drucker, minister zdravotníctva
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Marek Maďarič, minister kultúry
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu
23. 3. 2016 minister - vymenovanie László Solymos, minister životného prostredia
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Peter Gajdoš, minister obrany
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Gabriela Matečná, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Roman Brecely, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Peter Kažimír, minister financií
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Peter Žiga, minister hospodárstva
23. 3. 2016 minister - vymenovanie
Lucia Žitňanská, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
23. 3. 2016 podpredseda vlády - vymenovanie Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície
23. 3. 2016 predseda vlády - vymenovanie Robert Fico, predseda vlády
22. 3. 2016 minister - poverenie Robert Fico, ministerstvo obrany
22. 3. 2016 minister - demisia Martin Glváč, ministerstvo obrany
16. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Peter Šamko
15. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Zuzana Bálintová
14. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Balážová
14. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Hozáková
14. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ján Škvarka
11. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Tomáš Valovič
3. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Agneša Čierna
1. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Katarína Potocká
29. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Benková
29. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Laufová
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Botka
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Oľga Greššová
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Hedviga Grošaftová
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marta Nevřelová
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marcela Řepková
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Vašková
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marián Vladovič
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milan Benovič
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Štefan Cesnak
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Otto Gáťa
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Andrej Golema
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Hrabovský
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Elena Jakubcová
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ján Kišš
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anton Kudič
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ružena Márkušová
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Marošová
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Močková
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marta Pačinová
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alžbeta Pasteráková
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľubomír Samuel
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Pavol Svetík
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milan Šebeň
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Magdaléna Tirpáková
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľuboslav Zoľák
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Zugová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alžbeta Černičková
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ida Gregorovičová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Vojtech Kántor
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Karkušová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Otília Krajčová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Margita Králiková
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Stanislav Lehoťák
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Peter Pacalaj
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Pohančeníková
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Janka Posluchová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Vladimír Pravda
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jana Ružičková
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Škrinárová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Etela Várošová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alexander Vietor
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľubomíra Zlochová
11. 2. 2016 rektor - vymenovanie Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene
11. 2. 2016 rektor - vymenovanie Vojtech Didi, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Milan Majerník, sudca Okresného súdu Bardejov
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Jozef Jaselský, sudca Okresného súdu Prešov
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Peter Kubej, sudca Okresného súdu Košice II
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Petra Štefanko, sudca Okresného súdu Košice II
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Natália Štrkolcová, sudkyňa Okresného súdu Košice-okolie
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Júlia Prikrylová, sudkyňa Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Martin Bauer, sudca Okresného súdu Martin
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Lenka Kostolanská, sudca Okresného súdu Levice
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Radka Laceková, sudkyňa Okresného súdu Levice
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Marián Dunčko, sudca Okresného súdu Trnava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Michal Pollák, sudca Okresného súdu Trnava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Pavol Macháč, sudca Okresného súdu Piešťany
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Lucia Leňová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Ľubica Mojžišová, sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Adriana Mazúchová, sudkyňa Okresného súdu Žiar nad Hronom
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Monika Vozárová, sudkyňa Okresného súdu Trnava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Dušan Szabó, sudca Okresného súdu Trnava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Michaela Králiková, sudkyňa Okresného súdu Revúca
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Mária Ďuricová, sudkyňa Okresného súdu Trenčín
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Jana Tomášová, sudkyňa Okresného súdu Humenné
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Peter Vrbjar, sudca Okresného súdu Rožňava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Lýdia Stehurová, sudca Okresného súdu Čadca
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Martin Kurečko, sudca Okresného súdu Trebišov
12. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Klepancová
8. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Gabriela Gerdová
7. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Pavlína Krajčírová
4. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Čechovičová
2. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ida Takáčová
28. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľudmila Hatalová
22. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marián Jarábek
22. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Natália Čekanová
21. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Szárazová
21. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Silavecká
21. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Stanislav Hájiček
18. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Dušan Harbuta
18. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eduard Heinrich
18. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Blažena Hirnerová
26. 11. 2015 generál - povýšenie genpor. Milan Maxim, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
26. 11. 2015 brigádny generál - vymenovanie plk. Ľubomír Gacko, zástupca veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl SR
26. 11. 2015 brigádny generál - vymenovanie plk. Vladimír Kubáň, veliteľ 1. mechanizovanej brigády pozemných síl Ozbrojených síl SR
26. 11. 2015 brigádny generál - vymenovanie plk. Martin Stoklasa, veliteľ 2. mechanizovanej brigády pozemných síl Ozbrojených síl SR
26. 11. 2015 generál - vymenovanie plk. Ľubomír Ábel, viceprezident Policajného zboru SR
26. 11. 2015 generál - vymenovanie plk. Milan Lučanský, 1. viceprezident Policajného zboru SR
26. 11. 2015 generál - vymenovanie plk. Ivan Ševčík, generálny riaditeľ sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Lenka Augustínová, sudkyňa Okresného súdu Žilina
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Ladislav Burda, sudca Okresného súdu Trebišov
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Robert Droppa, sudca Okresného súdu Liptovský Mikuláš
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Ján Golian, sudca Okresného súdu Bratislava I
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Imrich Hlavička, sudca Okresného súdu Komárno
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Zuzana Hlistová, sudca Okresného súdu Bratislava I
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Anna Holeščáková, sudkyňa Okresného súdu Čadca
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Peter Kalata, sudca Okresného súdu Bratislava IV
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Eva Kráľová, sudca Okresného súdu Žilina
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Jana Matayová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Lívia Mikulášová, sudkyňa Okresného súdu Revúca
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Zoltán Orlai, sudca Okresného súdu Veľký Krtíš
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Anna Přikrylová, sudkyňa Okresného súdu Malacky
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Mária Szabóová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Renáta Šišková, sudkyňa Okresného súdu Nitra
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Erik Tomus, sudca Okresného súdu Malacky
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Boris Vittek, sudca Okresného súdu Trenčín
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Eugen Andreanský, odbor dejiny filozofie
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Miroslava Bartoňová, odbor špeciálna pedagogika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Jozef Bieľak, odbor katolícka teológia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Igor Bodík, odbor chemické technológie
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Martin Boltižiar, odbor geografia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Anton Eliaš, odbor slovanské jazyky a literatúra
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Roman Gálik, odbor poľnohospodárska a lesnícka technika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Martin Golema, odbor literárna veda
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Sergej Hloch, odbor výrobné technológie
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Ladislav Janoušek, odbor teoretická elektrotechnika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Peter Káša, odbor literárna veda
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Ján Koller, odbor chirurgia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Ján Koščo, odbor všeobecná ekológia jedinca a populácií
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Roman Králik, odbor filozofia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Silvester Krčméry, odbor vnútorné choroby
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Štefan Lenčiš, odbor katolícka teológia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Tomáš Loveček, odbor ochrana osôb a majetku
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Maroš Martinkovič, odbor strojárske technológie a materiály
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Vieroslav Molnár, odbor logistika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Jana Müllerová, odbor ochrana osôb a majetku
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Michal Oláh, odbor sociálna práca
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Jarmila Pavlovičová, odbor kybernetika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Jana Pohaničová , odbor architektúra a urbanizmus
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Štefan Polák, odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Anna Polednáková, finančný manažment
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Janka Poráčová, odbor biológia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Radovan Šebesta, odbor organická chémia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Pavol Tišliar, odbor slovneské dejiny
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Viktor Tittel, odbor strojárske technológie a materiály
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Elena Zaitseva, odbor aplikovaná informatika
13. 10. 2015 rektor - vymenovanie
Jozef Puttera, novovymenovaný rektor Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
13. 10. 2015 rektor - odvolanie Boriš Ďurkech, končiaci rektor Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
23. 7. 2015 ÚPN - vymenovanie Slavomír Michálek, člen Správnej rady Ústavu pamäti národa
14. 7. 2015 rektor - vymenovanie Stanislav Kmeť, Technická univerzita v Košiciach
14. 7. 2015 rektor - vymenovanie Peter Kónya,, Prešovská univerzita v Prešova
14. 7. 2015 rektor - vymenovanie Pavol Sovák, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. 7. 2015 rektor - vymenovanie Marek Šmid, Trnavská univerzita v Trnave
25. 6. 2015 rektor - vymenovanie Mária Heinzová, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
17. 6. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Kožíková
16. 6. 2015 minister - vymenovanie Vazil Hudák, minister hospodárstva
16. 6. 2015 minister - zrušenie poverenia Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií už nie je poverený riadením Ministerstva hospodárstva SR
11. 6. 2015 Regulačná rada - vymenovanie Milan Krajčovič, člen Regulačnej rady
11. 6. 2015 Regulačná rada - vymenovanie Ján Hijj, člen Regulačnej rady
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Alexander Cap, odbor pravoslávna teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Monika Čambáliková, odbor teória politiky
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Pavel Čičák, odbor aplikovaná informatika
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Adriana Eštoková, odbor enviromentálne inžinierstvo
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Danica Fazekašová, odbor enviromentálne inžinierstvo
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Miroslav Hutňan, odbor chemické technológie
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Ján Kraic, odbor biológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Milada Krejčí, odbor športová humanistika
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Pavol Lizák, odbor materiály
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Monika Mačkinová, odbor sociálna práca
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Iveta Marková, odbor záchranné služby
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Boris Mravec, odbor normálna a patologická fyziológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Daniela Nováčková, odbor manažment
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Marek Petro, odbor katolícka teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Beatrice Plešingerová, odbor anorganické technológie a materiály
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie
Radim Pulec-Kryštof, odbor pravoslávna teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Peter Račay, odbor lekárska, klinická a farmaceutická biológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Andrey Rikhter, odbor masmediálne štúdiá
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Vladimír Szaniszlóv, odbor katolícka teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Alexandra Šimonovičová, odbor pedológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Peter Štarchoň, odbor manažment
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Martin Štrbák, odbor katolícka teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie František Trnstenský, odbor katolícka teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Miloš Tupach, odbor účtovníctvo
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Radka Wildová, odbor predškolská a elementárna pedagogika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Janette Brezinová, odbor výrobné technológie
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Wojciech Czarny, odbor športová edukológia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Andrej Démuth, odbor systematická filozofia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Štefan Faix, odbor veterinárna morfológia a fyziológia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie František Gahér, odbor filozofia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Ladislav Hofreiter, odbor národná a medzinárodná bezpečnosť
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Ľudmila Jánošíková, odbor aplikovaná informatika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Michal Kelemen, odbor mechatronika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Jana Kesselová, odbor slovenský jazyk a literatúra
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Cyril Klement, odbor verejné zdravotníctvo
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Silvia Kohnová, odbor vodné hospodárstvo
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Roman Koleňák, odbor strojárske technológie a materiály
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Mária Machalová, odbor sociálna práca
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Viktor Matejčík, odbor chirurgia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Jozef Meteňko, odbor ochrana osôb a majetku
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Jacek Neumann, odbor katolícka teológia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Robert Pokluda, odbor záhradníctvo
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Pavol Rafajdus, odbor silnoprúdová elektrotechnika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Dagmar Samešová, odbor enviromentálne inžinierstvo
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Karol Sorby, odbor medzinárodné vzťahy
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Vladimír Šály, odbor elektroenergetika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Markéta Štefková, odbor hudobné umenie
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Pavel Važan, odbor automatizácia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Stanislav Žiaran, odbor aplikovaná mechanika
11. 3. 2015 rektor - vymenovanie Robert Redhammer, Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Ferdinand Daňo, Ekonomická univerzita v Bratislave
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Karol Mičieta, Univerzita Komenského v Bratislave
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Jana Mojžišová, Univerzita veterinárskeho lekárstvaa farmácie v Košiciach
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Stanislav Stankoci, Vysoká škola výtvarných umení
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Marek Storoška, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
15. 1. 2015 SAV - vymenovanie Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied
13. 1. 2015 NBS - vymenovanie Jozef Makúch, guvernér Národnej banky Slovenska
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Stanislava Padúchová, Okresný súd Brezno
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Ľuboš Murgaš, Okresný súd Veľký Krtíš
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Juraj Fujerik, Okresný súd Kežmarok
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Tomáš Saraka, Okresný súd Kežmarok
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Jana Smereková, Okresný súd Michalovce
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Andrej Radomský, Okresný súd Michalovce
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Judita Gabonaiová Hrenčuková, Okresný súd Rožňava
25. 11. 2014 minister - poverenie Juraj Draxler, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Boris Bielek, odbor pozemné stavby
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Ľubomír Čaplovič, odbor materiály
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Štefan Durdík, odbor chirurgia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Gabriel Fedorko, odbor logistika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Július Fuják, odbor estetika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Michal Hnatič, odbor fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Jaroslav Holomek, odbor ochrana osôb a majetku
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Ján Husár, odbor obchodné a finančné právo
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Peter Chrastina, odbor história
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Michal Jaščur, odbor fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Danica Kačíková, odbor bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Tomáš Klieštik, odbor ekonomika a manažment podniku
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Blanka Kudláčová, odbor pedagogika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Pavol Mach, odbor fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Monika Martiniaková, odbor biológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Roman Martoňák, odbor fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Milan Mazúr, odbor chemická fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Martina Mojtová, odbor sociálna práca
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Peter Mojžiš, odbor filmové umenie a multimédiá
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Ilona Németh, odbor výtvarné umenie
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie František Novotný, odbor veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Radoslav Omelka, odbor biológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Peter Pavlac, odbor divadelné umenie
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Silvia Pokrivčáková, odbor odborová didaktika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Vladimír Rábik, odbor slovenské dejiny
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Gregor Rozinaj, odbor telekomunikácie
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Darina Smržová, odbor filmové umenie a multimédiá
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Martin Šmatlák, odbor filmové umenie a multimédiá
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Danka Švecová, odbor dermatovenerológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Alexandra Trbolová, odbor veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Mária Vondráková, odbor biológia
18. 11. 2014 rektor - vymenovanie Vladimír Hiadlovský, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18. 11. 2014 rektor - vymenovanie Miroslav Kelemen, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2. 10. 2014 Najvyšší súd - vymenovanie Daniela Švecová, predsedníčka Najvyššieho súdu SR
27. 8. 2014 rektor - vymenovanie Samuel Abrahám, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdi
27. 8. 2014 rektor - vymenovanie Jozef Jarab, Katolícka univerzita v Ružomberku
27. 8. 2014 rektor - vymenovanie Lucia Kurilovská, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Zuzana Slušná, Okresný súd Trenčín
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Monika Kráľová, Okresný súd Spišská Nová Ves
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Matúš Tarcala, Okresný súd Svidník
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Radoslav Smatana, Okresný súd Partizánske
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Zuzana Gašpírová, Okresný súd Bratislava II
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Zuzana Dojčánová, Okresný súd Galanta
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Michal Novotný, Okresný súd Dunajská Streda
10. 7. 2014 Ústavný súd - vymenovanie
Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu SR
3. 7. 2014 minister - vymenovanie Pavol Pavlis, minister hospodárstva
3. 7. 2014 minister - vymenovanie Peter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu
18. 6. 2014 Súdna rada - vymenovanie Ján Klučka, člen Súdnej rady SR
18. 6. 2014 Súdna rada - vymenovanie Jozef Vozár, člen Súdnej rady SR
18. 6. 2014 Súdna rada - vymenovanie Elena Berthotyová, členka Súdnej rady SR