Vymenovania a odvolania

Medzi významné právomoci prezidentky Slovenskej republiky patrí aj vymenúvanie a odvolávanie vysokých štátnych funkcionárov. Hlava štátu disponuje personálnou právomocou vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky (vymenúvanie a odvolávanie predsedu vlády a ďalších členov vlády), vo vzťahu k súdnej moci (vymenúvanie a odvolávanie sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu, podpredsedu a sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky), vo vzťahu k vrcholným predstaviteľom vysokých škôl (vymenúvanie a odvolávanie rektorov vysokých škôl) a vymenúvanie vysokoškolských profesorov, vo vzťahu k ozbrojeným silám Slovenskej republiky (vymenúvanie a povyšovanie generálov), ako aj v prípade ďalších vysokých štátnych funkcionárov (napríklad generálny prokurátor Slovenskej republiky, guvernér Národnej banky Slovenska) alebo iných funkcionárov, ak tak ustanovuje zákon (napríklad predseda Slovenskej akadémie vied, člen Správnej rady Ústavu pamäti národa).

   Jozef Ristvej, občianska bezpečnosť

Dátum Udalosť Meno a pozícia
28. 8. 2019 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Igor Maukš, Izrael
28. 8. 2019 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Michal Kováč, Spojené arabské emiráty
28. 8. 2019
veľvyslanec - slovenský v zahraničí
Rastislav Hindický, Argentína
30. 7. 2019
predseda Regulačnej rady - vymenovanie Ján Ďuriš
26. 6. 2019 rektor - vymenovanie Pavol Sovák, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. 6. 2019 rektor - vymenovanie Peter Kónya, Prešovská univerzita v Prešove
26. 6. 2019 rektor - vymenovanie Stanislav Kmeť, Technická univerzita v Košiciach
26. 6. 2019 rektor - vymenovanie Mária Heinzová, Vyoká škola múzických umení v Bratislave
26. 6. 2019
rektor - vymenovanie René Bílik, Trnavská univerzita v Trnave
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Jozef Ristvej, občianska bezpečnosť
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Katarína Žilková, predškolská a elementárna pedagogika
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Vladimír Zeleňák, anorganická chémia
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Eva Zacharová, ošetrovateľstvo
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Ján Viňáš, strojárske technológie a materiály
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Peter Vansač, sociálna práca
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Anna Tomová, odvetvové a prierezové ekonomiky
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Peter Tomčík, analytická chémia
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie  Jozef Šuvada, sociálna práca
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Mária Štefkovičová, verejné zdravotníctvo
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Mária Šmidová, sociálna práca
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Jiří Škoda, pedagogika
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Jozef Svetlík, výrobná technika
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Zuzana Straková, cudzie jazyky a kultúry
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Miroslav Slašťan, medzinárodné právo
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Marián Schwarz, environmentálne inžinierstvo
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Ľubica Rybárska, hudobné umenie
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Margita Prokeinová, trestné právo
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Roman Pašteka, aplikovaná geofyzika
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Matúš Nemec, teória a dejiny štátu a práva
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Martin Moravčík, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Alžbeta Marček Chorvátová, biofyzika
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Vanda Maráková, cestovný ruch
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Gabriela Lojová, odborová didaktika
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Miloš Lichner, katolícka teológia
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Peter Kubatka, biológia
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Natalia Kryvinska, manažment
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Erich Kalavský, verejné zdravotníctvo
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Slavomír Hrček, časti a mechanizmy strojov
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Tomáš Hangoni, pravoslávna teológia
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Milan Ďurica, obchodné a finančné právo
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Ivan Cimrák, aplikovaná informatika
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Ľuboš Buzna, aplikovaná informatika
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Jana Burgerová, predškolská a elementárna pedagogika
11. 6. 2019 profesor - vymenovanie Ján Buček, humánna geografia
11. 6. 2019
profesor - vymenovanie Alexandra Bitušíková, etnológia
28. 5. 2019 generál - vymenovanie Peter Babiar
28. 5. 2019 generál - vymenovanie Róbert Kleštinec
28. 5. 2019 generál - povýšenie Daniel Zmeko
28. 5. 2019 generál - povýšenie Miroslav Lorinc
28. 5. 2019 generál - menovanie do prvej generálskej hodnosti
Jana Maškarová
28. 5. 2019 generál - menovanie do prvej generálskej hodnosti Róbert Bozalka
22. 5. 2019 sudca - vymenovanie Lucia Baštová, Okresný súd Kežmarok
22. 5. 2019 sudca - vymenovanie Denisa Bučková, Okresný súd Pezinok
22. 5. 2019 sudca - vymenovanie Lenka Figulová, Okresný súd Spišská Nová Ves
22. 5. 2019 sudca - vymenovanie Filip Gylányi, Okresný súd Bratislava II.
22. 5. 2019 sudca - vymenovanie Marcela Holubová, Okresný súd Vranov nad Topľou
22. 5. 2019 sudca - vymenovanie Lucia Kallová, Okresný súd Stará Ľubovňa
22. 5. 2019 sudca - vymenovanie Tomáš Kelner, Okresný súd Bratislava I.
22. 5. 2019 sudca - vymenovanie Jana Kurnotová, Okresný súd Malacky
22. 5. 2019 sudca - vymenovanie Emília Mišenková, Okresný súd Stará Ľubovňa
22. 5. 2019 sudca - vymenovanie Ján Pastirčík, Okresný súd Malacky
22. 5. 2019 sudca - vymenovanie Daniel Petričko, Okresný súd Michalovce
22. 5. 2019 sudca - vymenovanie Antónia Svičinová, Okresný súd Rožňava
21. 5. 2019 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Frederick Hamley Case, Guyanská kooperatívna republika
21. 5. 2019 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Igor Cesar, Rwandská republika
21. 5. 2019 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Eric Anderson Machado, Peruánska republika
21. 5. 2019 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Abdallah Saleh Possi, Tanzánijská zjednotená republika
21. 5. 2019
veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Miguel Camilo Ruíz Blanco, Kolumbijská republika
17. 5. 2019 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milada Dzurošková
14. 5. 2019 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Miroslav Číž
10. 5. 2019 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Daniela Šramelová
10. 5. 2019 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Móroczová
10. 5. 2019 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Mihál
10. 5. 2019 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Kősegiová
10. 5. 2019 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milan Deák
9. 5. 2019 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Kristína Valková
9. 5. 2019 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Savková
9. 5. 2019 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Valéria Píšová
9. 5. 2019 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Igor Burger
9. 5. 2019 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Monika Blahutiaková
7. 5. 2019 minister financií - vymenovanie Ladislav Kamenický
6. 5. 2019 Regulačná rada - vymenovanie Juraj Doležal, člen Regulačnej rady
17. 4. 2019 Ústavný súd - vymenovanie
Ivan Fiačan, predseda
17. 4. 2019 Ústavný súd - vymenovanie
Ľuboš Szigeti, podpredseda
17. 4. 2019 Ústavný súd - vymenovanie Ivan Fiačan, sudca
17. 4. 2019 Ústavný súd - vymenovanie Ľuboš Szigeti, sudca
17. 4. 2019
Ústavný súd - vymenovanie
Peter Molnár, sudca
11. 4. 2019 minister financií - poverenie Peter Pellegrini
11. 4. 2019 minister financií - demisia Peter Kažimír
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Ľubica Argalášová, hygiena
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Vladimír Danielik, anorganická technológia a materiály
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Marek Fabrika, hospodárska úprava lesov
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Alena Furdová, oftalmológia
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Monika Halánová, epidemiológia
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Pavel Hanes, teológia
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Kamil Hudec, ochrana rastlín
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Miloš Jeseňák, pediatria
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Ludvík Juříček, ochrana osôb a majetku
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Radovan Kasarda, všeobecná živočíšna produkcia
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Zuzana Kováčová, slovenská jazyk a literatúra
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Gabriela Lubelcová, sociológia
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Mária Lucká, aplikovaná informatika
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Tomáš Madaras, matematika
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Milan Margetín, špeciálna živočíšna produkcia
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Margita Mesárošová, sociálna psychológia a psychológia práce
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Michal Murin, výtvarné umenie
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Hussam Musa, ekonomika a manažment podniku
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Henryk Noga, odborová didaktika
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Andrea Olšovská, pracovné právo
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Ladislav Orosz, ústavné právo
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Jaroslav Šálka, ekosystémové služby lesov
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Milan Šimko, výživa
27. 3. 2019 profesor - vymenovanie Michal Valčo, religionistika
27. 3. 2019
profesor - vymenovanie Dagmar Zsapková, hudobné umenie
13. 3. 2019 veľvyslanec- zahraničný pre Slovensko Shri Vanlalhuma, Indická republika
13. 3. 2019
veľvyslanec- zahraničný pre Slovensko
Margit Bruck – Fridrichová, Rakúska republika
13. 3. 2019
guvernér - vymenovanie
Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska
28. 2. 2019
rektor - odvolanie
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Martin Záhorčák, Okresný súd Trebišov
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Ina Šingliarová, Okresný súd Bratislava V.
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Marta Szántaiová, Okresný súd Trenčín
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Gabriela Sopková, Okresný súd Považská Bystrica
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Beáta Polyáková, Okresný súd Nitra
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Ľuboš Ondrejička, Okresný súd Senica
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Maroš Maškovič, Okresný súd Bratislava III.
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Helena Marcinkechová, Okresný súd Dunajská Streda
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Jana Križanová, Okresný súd Topoľčany
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Miroslav Jankola, Okresný súd Bratislava IV.
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Lenka Janíková, Okresný súd Čadca
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Jozef Chovan, Okresný súd Martin
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Martin Chlebo, Okresný súd Námestovo
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Alena Hudecová, Okresný súd Trenčín
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Danica Hovančáková, Okresný súd Košice - okolie
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Martina Holecová, Okresný súd Banská Bystrica
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Martin Floriš, Okresný súd Trnava 
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Andrea Daráková, Okresný súd Bardejov
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Barbora Čavojská, Okresný súd Trenčín
26. 2. 2019 sudca - vymenovanie Mária Adamečková, Okresný súd Bratislava II.
13. 2. 2019 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Maria Cleofe Natividad, Filipínska republika
13. 2. 2019 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Thórir Ibsen, Islandská republika
13. 2. 2019 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Ibrahim Assaf, Libanonská republika
13. 2. 2019 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Donatas Kušlys, Litva
13. 2. 2019 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Idibek Kalandar, Tadžická republika
13. 2. 2019 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Samila Ilhem Ammar, Tuniská republika
13. 2. 2019 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Anthony L. Mukwita, Zambia
13. 2. 2019 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Tomáš Ferko, Austrália
5. 2. 2019 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Basem  Mohamed Abdel – Alim Khalil, Egyptská arabská republika
5. 2. 2019
veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Byung Hwa Chung, Kórejská republika
30. 1. 2019 rektor - vymenovanie
Marek Števček, Univerzita Komenského v Bratislave
30. 1. 2019 rektor - vymenovanie Marek Storoška, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
30. 1. 2019 rektor - vymenovanie Jana Mojžišová, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
30. 1. 2019 rektor - vymenovanie Bohunka Koklesová, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. 1. 2019 rektor - vymenovanie Miroslav Fikar, Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. 1. 2019
rektor - vymenovanie Ferdinand Daňo, Ekonomická univerzita v Bratislave
10. 12. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Drahomír Štos,Etiópska federatívna demokratická republika
10. 12. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Ján Kuderjavý, Kórejská republika
10. 12. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Igor Hajdušek, Kuvajstký štát 
10. 12. 2018
profesor - vymenovanie
Pavol Tománek, sociálna práca
10. 12. 2018 profesor - vymenovanie Zuzana Slezáková, ošetrovateľstvo
10. 12. 2018 profesor - vymenovanie Gabriel Semanišin, informatika
10. 12. 2018 profesor - vymenovanie Štefan Sedlický, hudobné umenie
10. 12. 2018 profesor - vymenovanie Gabriel Paľa, katolícka teológia
10. 12. 2018 profesor - vymenovanie Juraj Mokrý, farmakológia
10. 12. 2018 profesor - vymenovanie Daniela Mokrá, normálna a patologická fyziológia
10. 12. 2018 profesor - vymenovanie Ľubomír Kováč, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácie
10. 12. 2018 profesor - vymenovanie Ján Kmec, antropológia
10. 12. 2018 profesor - vymenovanie Branislav Hadzima, strojárske technológie a materiály
10. 12. 2018 profesor - vymenovanie Juraj Bujdák, fyzikálna chémia
10. 12. 2018
profesor - vymenovanie
Gloria Braunsteiner, katolícka teológia
5. 12. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Jukka Pesola, Fínska republika
5. 12. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Ghislain D´Hoop, Belgické kráľovstvo
5. 12. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Gloria Navarrette, Čilská republika
5. 12. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Mikaela Kumlin Granit, Švédske kráľovstvo
5. 12. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko René Rosager Dinesen, Dánske kráľovstvo
5. 12. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Toomas Kukk, Estónska republika
5. 12. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Željko Perovic, Čierna Hora
5. 12. 2018
veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Josseline Marie Louise da Silva Gbony, Beninská republika
28. 11. 2018
veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko
Tomáš Tuhý, Česká republika
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Marek Bartko, Okresný súd Žilina
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Johana Bertová, Okresný súd Prešov
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Jana Gombárová, Okresný súd Svidník
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Ondrej Hvišč, Krajský súd Košice 
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Natália Laurenčíková, Okresný súd Malacky
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Andrej Maukš, Okresný súd Veľký Krtíš
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Margaréta Milecová, Okresný súd Žilina
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Tomáš Minárik, Okresný súd Veľký Krtíš
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Katarína Moravčíková, Okresný súd Nitra
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Ivana Neviďanská, Krajský súd Bratislava
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Soňa Sura, Okresný súd Banská Bystrica
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Simona Štanglovičová, Okresný súd Nitra
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Daša Štefániková, Okresný súd Bratislava V.
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Jana Tvrdíková, Okresný súd Komárno
27. 11. 2018 sudca - vymenovanie Andrea Vorčáková, Okresný súd Martin
7. 11. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Jaroslav Chlebo, Indonézia
7. 11. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Michalis Stavrinos, Cyperská republika
7. 11. 2018
veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko
Terje Theodor Nervik, Nórske kráľovstvo
20. 9. 2018 veľvyslanec- slovenský v zahraničí Milan Zachar, Brazílska federatívna republika
20. 9. 2018 veľvyslanec- slovenský v zahraničí Miroslav Wlachovský, Dánske kráľovstvo
20. 9. 2018 veľvyslanec- slovenský v zahraničí Peter Spišiak, Albánska republika
20. 9. 2018 veľvyslanec- slovenský v zahraničí Slavomíra Mašurová, Fínska republika
20. 9. 2018 veľvyslanec- slovenský v zahraničí Peter Kormúth, Belgické kráľovstvo
20. 9. 2018 brigádny generál - vymenovanie Peter Turský
20. 9. 2018 brigádny generál - povýšenie Miroslav Polák
20. 9. 2018
brigádny generál - povýšenie
Martin Michalko
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Ján Takács, pozemné stavby
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Jana Škvareninová, ochrana a využívanie krajiny
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Ivona Škultétyová, vodné stavby
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Vladislav Suvák, dejiny filozofie
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Tomáš Strémy, trestné právo
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Ingrid Schusterová, vnútorné choroby
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Miloš Poliak, dopravné služby
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Marcela Pokusová, strojárske technológie a materiály
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Mária Pisoňová, pedagogika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Martin Pekár, slovenské dejiny
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Zuzana Palková, výrobná technika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Martin Ološtiak, slovenský jazyk a literatúra
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Janette Musilová, spracovanie poľnohospodárskych produktov
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Saleh Mothana Obadi, medzinárodné vzťahy
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Radovan Madleňák, dopravné služby
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Alžbeta Kucharčíková, manažment
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Lívia Körtvélyessy, neslovanské jazyky a literatúry
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Juraj Janák, geodézia a kartografia
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Peter Ivanič, história
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Jarmila Honzíková, odborová didaktika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Anton Geffert, Anton Geffert
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Jozef Gašparík, doprava
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Dagmar Faktorová, teoretická elektrotechnika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie František Duchoň, kybernetika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Zuzana Bohušová, cudzie jazyky a kultúry
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Ivan Baláž, ochrana a využívanie krajiny
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Pavol Zajac, aplikovaná informatika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Miloslav Vojtech, slovenský jazyk a literatúra
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Jaroslav Veteška, andragogika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Marián Vanderka, športová edukológia
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie János Tóth, matematika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Róbert Toman, výživa
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Tomáš Sollár, pedagogická, poradenská a školská psychológia
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Štefan Porubský, pedagogika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Ivan Poliaček, lekárska biofyzika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Ľubomír Legáth, verejné zdravotníctvo
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Ľubica Lacinová, fyzika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Zdena Kráľová, odborová didaktika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Iveta Kovalčíková, pedagogika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Peter Kopecký, prekladateľstvo a tlmočníctvo
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Kamil Kardis, religionistika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Roland Jančo, aplikovaná mechanika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Dušan Igaz, krajinárstvo
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Peter Halaj, krajinárstvo
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Miroslav Gutten, silnoprúdová elektrotechnika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Adriana Duriš Adameová, farmakológia
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Ladislav Ducsay, agrochémia a výživa rastlín
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Miloš Drutarovský, telekomunikácie
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Marián Drusa, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Pavel Doulík, pedagogika
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Helena Bujdáková, mikrobiológia
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Magdaléna Bilá, prekladateľstvo a tlmočníctvo
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Ľubomír Batka, evanjelická teológia
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Danka Barloková, vodné stavby
19. 9. 2018 profesor - vymenovanie Marián Andričík, literárna veda
11. 9. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Krzysztof Strzałka, Poľská republika
11. 9. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Alexander Hoffet, Švajčiarska konfederácia
29. 8. 2018
brigádny generál -vymenovanie
Ľudovít Kukorelli, in memoriam
28. 8. 2018
veľvyslanec - slovenský v zahraničí
Ivan Korčok, veľvyslanec so sídlom vo Washingtone
9. 8. 2018
sudca - odvolanie
Milan Jurko, odvolanie
7. 8. 2018 rektor - vymenovanie
Lucia Kurilovská, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
7. 8. 2018 rektor - vymenovanie
Vladimír Hiadlovský, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
7. 8. 2018 rektor - vymenovanie
Jaroslav Demko, Katolícka univerzita v Ružomberku
7. 8. 2018
rektor - vymenovanie
Samuel Abrahám, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
10. 7. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Vít Koziak, veľvyslanec SR so sídlom v Kanade
10. 7. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Peter Susko, veľvyslanec SR so sídlom v Chorvátsku
10. 7. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Ladislav Babčan, veľvyslanec SR so sídlom v Litve, Lotyšsku
10. 7. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Pavol Hamžík, veľvyslanec SR so sídlom v Maďarsku
10. 7. 2018
veľvyslanec - slovenský v zahraničí
Marek Šafin, veľvyslanec SR so sídlom na Ukrajine
18. 6. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Dato Ganeson A/L Sivagurunathan, Malajzia
18. 6. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Dario Gallasi, Sanmarínska republika
18. 6. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Victor Osipov, Moldavská republika
18. 6. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Virginia Hesse, Ghanská republika
18. 6. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Veronika Erte, Lotyšská republika
18. 6. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Nyama Naranbat, Mongolsko
18. 6. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Hayatham Abdulmomen, Jemenská republika
18. 6. 2018
veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko
Momčil Babić, srbský veľvyslanec so sídlom v Bratislave
15. 6. 2018
Regulačná rada - vymenovanie
Ján Ďuriš, člen Regulačnej rady
31. 5. 2018 Najvyšší súd - vymenovanie Jarmila Urbancová, podpredsedníčka Najvyššieho súdu
30. 5. 2018
generál - vymenovanie
Milan Ivan, generál
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Veronika Židek, Okresný súd Trnava
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Miriama Žáková, Okresný súd Bratislava I.
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Petra Vysaníková, Okresný súd Košice II.
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Helena Tore Janíčková, Okresný súd Žilina
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Veronika Šuchová, Okresný súd Banská Bystrica
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Andrea Škapincová, Okresný súd Košice I.
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Natália Slivenská, Okresný súd Trnava
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Peter Pravda, Okresný súd Trnava
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Lukáš Poperník, Okresný súd Levice
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Mário Pivarči, Okresný súd Komárno
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Zuzana Pavlíková, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Marek Olekšák, Okresný súd Nitra
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Ján Odnoga, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Alžbeta Mitríková, Okresný súd Košice II.
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Dagmar Mišúnová, Okresný súd Považská Bystrica
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Dušan Miškovčík, Okresný súd Kežmarok
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Silvia Majerníková, Okresný súd Rožňava
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Johana Máčajová, Okresný súd Trnava
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Lucia Kuzmová, Okresný súd Nitra
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie František Krasňan, Okresný súd Poprad
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Ján Kanás, Okresný súd Nitra
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Pavol Juhás, Okresný súd Bratislava II.
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Desana Janíčková Rusnáková, Okresný súd Dunajská Streda
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Silvia Hrnčiariková, Okresný súd Žilina
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Peter Guček, Okresný súd Skalica
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Vladislav Ďurkáň, Okresný súd Revúca
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Eva Detvaiová, Okresný súd Galanta
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Jana Brídziková, Okresný súd Bratislava I.
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie Peter Bodo, Okresný súd Michalovce
22. 5. 2018 sudca - vymenovanie
Lukáš Beňák, Okresný súd Košice - okolie
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie František Ábel, evanjelická teológia
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Albert Breier, biochémia
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Anton Dulak, občianske právo
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Soňa Fraňová, farmakológia
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Ľudovít Hajduk, masmediálne štúdiá
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Marcel Harakaľ, vojenské spojovacie a informačné systémy
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Jarmila Chovancová, filozofia
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Monika Jankechová, ošetrovateľstvo
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Ondrej Kaščák, pedagogika
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Ivan Kotuliak, aplikovaná informatika
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Alena Kozáková, mechatronika
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Lucia Kurilovská, trestné právo
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Mojmír Mamojka, obchodné a finančné právo
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie František Ondriska, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Kamil Pohlodek, gynekológia a pôrodníctvo
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Peter Polák, trestné právo
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Danica Rosinová, mechatronika
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Mária Srebalová, správne právo
22. 5. 2018 profesor - vymenovanie Ingrid Tonhajzerová, normálna a patologická fyziológia
22. 5. 2018 rektor - vymenovanie Roman Boča, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
22. 5. 2018 rektor - vymenovanie Klaudia Halászová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22. 5. 2018 rektor - vymenovanie Edita Hekelová, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
22. 5. 2018 rektor - vymenovanie Jozef Jandačka, Žilinská univerzita v Žiline
22. 5. 2018 rektor - vymenovanie Tomáš Lengyelfalusy, Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
22. 5. 2018 rektor - vymenovanie Peter Šimko, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
22. 5. 2018 rektor - vymenovanie Libor Vozár, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
26. 4. 2018 náčeník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR - vymenovanie Daniel Zmeko
26. 4. 2018 generál - povýšenie Ján Balciar
26. 4. 2018 generálporučík - povýšenie Daniel Zmeko
26. 4. 2018 generálmajor - povýšenie Vladimír Šimko
26. 4. 2018 generálmajor - povýšenie Josef Pokorný
26. 4. 2018 brigádny generál - vymenovanie Juraj Štefanka
26. 4. 2018 minister - vymenovanie Denisa Saková, ministerka vnútra
18. 4. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Roman Hošták, veľvyslanec SR v Kubánskej republike so sídlom v Havane
18. 4. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Marek Lisánský, veľvyslanec SR vo Vatikáne
18. 4. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Ivan Lančarič, veľvyslanec SR v Indii so sídlom v Naí Dillí
18. 4. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Milan Kollár, veľvyslanec SR v Kazachstane so sídlom v Astane
17. 4. 2018 minister - poverenie Peter Pellegrini, minister vnútra
17. 4. 2018
minister - demisia Tomáš Drucker, minister vnútra
22. 3. 2018 minister - vymenovanie Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
22. 3. 2018 podpredseda vlády - vymenovanie Richard Raši, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
22. 3. 2018 minister - vymenovanie László Sólymos - minister životného prostredia
22. 3. 2018 minister - vymenovanie Árpád Érsek, minister dopravy
22. 3. 2018 minister - vymenovanie Gábor Gál, minister spravodlivosti
22. 3. 2018 minister - vymenovanie Peter Gajdoš, minister obrany
22. 3. 2018 minister - vymenovanie Martina Lubyová, ministerka školstva
22. 3. 2018 minister - vymenovanie Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva
22. 3. 2018 minister - vymenovanie Peter Kažimír, minister financií
22. 3. 2018 minister - vymenovanie Peter Žiga, minister hospodárstva
22. 3. 2018 minister - vymenovanie Ľubica Laššáková, ministerka kultúry
22. 3. 2018 minister - vymenovanie Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva
22. 3. 2018 minister - vymenovanie Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
22. 3. 2018 minister - vymenovanie Tomáš Drucker, minister vnútra
22. 3. 2018
predseda vlády - vymenovanie Peter Pellegrini, predseda vlády SR
15. 3. 2018
predseda vlády - poverenie
Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
15. 3. 2018
predseda vlády - demisia
Robert Fico, predseda vlády SR
7. 3. 2018
podpredseda vlády - poverenie
Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
7. 3. 2018
minister - demisia
Marek Maďarič, minister kultúry
20. 2. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Jaroslav Blaško, veľvyslanec SR v Španielskom kráľovstve so sídlom v Madride 
20. 2. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Rudolf Michalka, veľvyslanec SR v Gruzínsku so sídlom v Tbilisi
20. 2. 2018 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Karol Mistrík, veľvyslanec SR v Rumunsku so sídlom v Bukurešti
20. 2. 2018 Národná banka Slovenska - vymenovanie Ľudovít Ódor, viceguvernér Národnej banky Slovenska
17. 1. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Harsh Kumar Jain, India
17. 1. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Duong Trong Ming, Vietnam
17. 1. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Priyanee Wijesekera, Srílanská demokratická socialistická republika
17. 1. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Songsak Saicheua, Thajské kráľovstvo
17. 1. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Heidi Alberta Hulan, Kanada
17. 1. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Víctor A. Veltzé Michel, Bolívijský mnohonárodný štát
17. 1. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Nicole Jocelyn Roberton, Nový Zéland
17. 1. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Sopharath Touch, Kambodžské kráľovstvo
17. 1. 2018 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Elze Nizigama Ntamagiro, Burundská republika
9. 1. 2018 brigádny generál - vymenovanie Slavomír Staviarsky
9. 1. 2018 brigádny generál vo výslužbe - vymenovanie Ivan Čierny
9. 1. 2018 generálmajor - povýšenie Ľubomír Svoboda
2. 1. 2018 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marián Kusý
29. 12. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Stanislava Marková
27. 12. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milan Gylánik
22. 12. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ján Gallo
19. 12. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Henrik Markuš, veľvyslanec SR v Macedónskej republike so sídlom v Skopje
19. 12. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Ingrid Brocková, stála predstaviteľka SR pri OECD so sídlom v Paríži
19. 12. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Oldřich Hlaváček, veľvyslanec SR v Portugalskej republike so sídlom v Lisabone
19. 12. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Ján Bóry, veľvyslanec SR v Uzbeckej republike, Turkménsku a Tadžickej republike so sídlom v Taškente
15. 12. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ferdinand Zimmermann
14. 12. 2017 Ústavný súd - vymenovanie Miroslav Duriš, sudca Ústavného súdu SR
14. 12. 2017 Ústavný súd - vymenovanie Jana Laššáková, sudkyňa Ústavného súdu SR
14. 12. 2017 Ústavný súd - vymenovanie Mojmír Mamojka, sudca Ústavného súdu SR
12. 12. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Elena Šuríková
8. 12. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov František Berec
7. 12. 2017 sudca - odvolanie na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu
Bohuslav Majerníček
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Ľubica Bartová, odbor odvetvové a prierezové ekonomiky
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Tadeusz Bąk, odbor sociálna práca
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Emília Beblavá, odbor politológia
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Martina Blašková, odbor manažment
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Josef Dohnal, odbor cudzie jazyky a kultúry
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Mária Dománková, odbor materiály
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Stanislav Ďuriš, odbor metrológia
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Jacek Dworzecki, odbor ochrana osôb a majetku
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Jaromír Feber, odbor etika
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Jana Frankovská, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Tomáš Gábriš, odbor teória a dejiny štátu a práva
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Ľudovít Gašpar, odbor vnútorné choroby
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Miroslav Haviar, odbor matematika
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Tibor Hlavatý, odbor vnútorné choroby
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Ján Ilavský, odbor krajinárstvo
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Peter Jarčuška, odbor vnútorné choroby
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Peter Jusko, odbor sociálna práca
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Štefan Klein, odbor dizajn
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Jaromír Krško, odbor všeobecná jazykoveda
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Marian Kubliha, odbor materiály
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Vladimír Kutiš, odbor aplikovaná mechanika
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Andrej Mátel, odbor sociálna práca
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Renata Péčová, odbor normálna a patologická fyziológia
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Ivan Sekaj, odbor kybernetika
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Ján Sládeček, odbor divadelné umenie
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Ján Slota, odbor výrobné technológie
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Tomáš Svěrák, odbor procesná technika
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Štefan Stanko, odbor vodné stavby
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Viera Švihrová, odbor verejné zdravotníctvo
4. 12. 2017 profesor - vymenovanie Ján Ziman, odbor fyzikálne inžinierstvo
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Zuzana Berežná, Okresný súd Prešov
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Alena Búliková, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Michaela Doňáková, Okresný súd Košice I.
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Peter Duman, Okresný súd Dunajská Streda
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Katarína Ďurianová, Okresný súd Zvolen
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Jana Jančíková, Okresný súd Humenné
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Štefan Juhás, Okresný súd Žiar nad Hronom
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Jana Koblišková, Okresný súd Dunajská Streda
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Stanislav Kováč, Okresný súd Galanta
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Lucia Kovačinová, Okresný súd Považská Bystrica
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Petra Lacková, Okresný súd Ružomberok
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Peter Majcher, Okresný súd Martin
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Peter Molčan, Krajský súd Banská Bystrica
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Tatiana Muziková, Okresný súd Levice
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Matej Okály, Okresný súd Spišská Nová Ves
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Lucia Petríková, Okresný súd Košice I.
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Michaela Priesolová, Okresný súd Žilina
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Matúš Staríček, Okresný súd Topoľčany
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Michal Tagaj, Okresný súd Zvolen
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Dominika Vitteková, Okresný súd Prešov
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Denisa Drúžková, Okresný súd Bratislava I.
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Anita Filová, Krajský súd Trnava
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Michal Frátrik, Okresný súd Trenčín
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Janka Gibaľová, Okresný súd Lučenec 
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Lea Gubová, Okresný súd Bratislava I.
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Branislav Harabin, Okresný súd Bratislava I.
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Gabriela Chudovská, Okresný súd Trenčín
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Marek Janigloš, Okresný súd Nitra
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Martin Jenis, Okresný súd Bratislava I.
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Monika Kadlicová, Krajský súd Trnava
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Richard Klimek, Okresný súd Spišská Nová Ves
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Zuzana Krajčovicová, Okresný súd Banská Bystrica
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Peter Králik, Okresný súd Bratislava II.
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Alena Mihalčinová, Okresný súd Nitra
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Ágnes Nagyová, Okresný súd Bratislava I.
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Petra Pavlisová, Okresný súd Spišská Nová Ves
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Dominika Rejdovianová, Okresný súd Banská Bystrica
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Silvia Rovňánková, Okresný súd Bratislava I.
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Zuzana Sinčáková, Okresný súd Košice - okolie
4. 12. 2017 sudca - vymenovanie Lucia Šupenová, Okresný súd Lučenec
29. 11. 2017 podpredseda vlády - vymenovanie Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
7. 11. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Hamad Al Kaabi, Spojené arabské emiráty
7. 11. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Vivian Nwunaku Rose Okeke, Nigérijská federatívna republika
7. 11. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Dieusonné Kere, Burkina Faso
7. 11. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Ali bin Jassim Al-Thani, Katarský štát
7. 11. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Lineo Irene Molise-Mabusela, Lesothské kráľovstvo
7. 11. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Ramesh Prasad Khanal, Nepál
7. 11. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Khaled bin Ibrahim Al-Jindan, Saudskoarabské kráľovstvo
7. 11. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Marc Ungeheuer, Luxemburské veľkovojvodstvo
7. 11. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Imtiaz Ahmed, Bangladéšska ľudová republika
7. 11. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Lofti Bouchaara, Marocké kráľovstvo
7. 11. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Martina Balunová, Švédsko
11. 10. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Alexander Heina, Chorvátsko
11. 10. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Gregor Kozovinc, Slovinsko
11. 10. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Hildegard Ó Riain, Írska republika
10. 10. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Martin Kačo, Bosna a Hercegovina
10. 10. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Manuel Korček, Bulharská republika
10. 10. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Ján Škoda, Cyperská republika
10. 10. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Igor Pokojný, Írska republika
10. 10. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Dušan Dacho, Moldavsko
13. 9. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Giacomo Guido Ottonello, Vatikán
13. 9. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Adiyatwidi Adiwoso, Indonézia
13. 9. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Tibor Petö, Maďarsko
13. 9. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Henk Cor van der Kwast, Holandsko
13. 9. 2017 minister - vymenovanie Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
13. 9. 2017 minister - zrušenie poverenia Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva dočasne poverená riadením rezortu školstva
12. 9. 2017 veľvyslanec - slovenský Denisa Frelichová, Nórske kráľovstvo
31. 8. 2017 minister - poverenie Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva dočasne poverená riadením rezortu školstva
15. 8. 2017 Regulačná rada - vymenovanie Radoslav Naništa, predseda
3. 8. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľubomír Dobrík
1. 8. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Seman
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Linda Anovčinová, Okresný súd Trnava
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Jaroslava Gederová, Okresný súd Lučenec
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Ivana Hauerlandová, Okresný súd Trnava
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Marian Hoffmann, Krajský súd Prešov
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Miroslava Hudecová, Okresný súd Banská Bystrica
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Vladimír Hudzík, Okresný súd Banská Bystrica
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Eva Kresl, Okresný súd Bratislava I.
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Júlia Malegová, Okresný súd Košice II.
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Katarína Maniačková, Okresný súd Galanta
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Martina Mochnáčová, Okresný súd Liptovský Mikuláš
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Kamila Nagyová, Okresný súd Trnava
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Stanislava Nosková, Okresný súd Rimavská Sobota
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Martin Rusnáková, Okresný súd Banská Bystrica
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Katarína Švecová, Okresný súd Banská Bystrica
26. 7. 2017 sudca - vymenovanie Zuzana Tomašovičová, Okresný súd Banská Bystrica
17. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Florovič
12. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jarmila Jurkovičová
10. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Mészáros
10. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Lýdia Mendelová
7. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Zdenka Zamecová
7. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Božena Sukupčáková
7. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Schubertová
7. 7. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Martina Mišovičová
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Dana Bartová, Okresný súd Nitra
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Antónia Bednarčík, Okresný súd Bratislava I.
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Zuzana Belanová, Okresný súd Bratislava I.
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Eva Bomborová, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Antónia Ďuranová, Okresný súd Žilina
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Andrea Fraňová, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Martin Kostúr, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Roman Lajoš, Okresný súd Bardejov
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Martin Ľupták, Krajský súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Miroslav Majerník, Okresný súd Rožňava
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Jana Mičeková, Okresný súd Galanta
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Katarína Morová, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Lucia Novysedláková, Okresný súd Žilina
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Svetlana Novysedláková, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Tomáš Paranič, Okresný súd Košice II.
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Tomáš Rudáš, Okresný súd Prievidza
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Stanislava Salajová, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Eva Segečová, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Katarína Skubáková, Okresný súd Trnava
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Eliška Šnajderová, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Dorota Topoľančíková, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Dominika Vavreková, Okresný súd Banská Bystrica
4. 7. 2017 sudca - vymenovanie Veronika Vnuková, Okresný súd Nitra
22. 6. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Peter Mišík, Rakúska republika
22. 6. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Igor Slobodník, Francúzska republika, Monacké kniežatstvo, Alžírska demokratická ľudová republika so sídlom v Paríži
22. 6. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Iveta Hricová, Helénska republika
22. 6. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Marián Tomášik, Japonsko
22. 6. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Michal Mlynár, Stála misia SR pri OSN so sídlom v New Yorku
22. 6. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Juraj Podhorský, Stála misia SR pri OSN so sídlom v Ženeve
7. 6. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Marek Eštok, Stála misia SR pri Rade Európy v Štrasburgu
7. 6. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Radomír Boháč, Stála misia SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni
7. 6. 2017 profesor - vymenovanie Ivan Špánik, odbor analytická chémia
7. 6. 2017 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva - vymenovanie Zuzana Števulová, členka Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva
1. 6. 2017 SAV - vymenovanie Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied
26. 5. 2017 generálmajor - povýšenie Jozef Gabčík [in memoriam], slovenský vojak pôsobiaci v exilovej československej armáde, ktorý bol účastníkom operácie Antropoid – atentátu na Ríšskeho protektora Reinharda Heydricha
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Mária Bačová, Okresný súd Trenčín
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Martin Bekeš, Okresný súd Martin
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Miroslava Belašičová, Okresný súd Pezinok
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Lenka Benčová, Okresný súd Prešov  
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Martina Bollová, Okresný súd Bratislava II.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Nina Dubovská, Okresný súd Bratislava III.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Renata Ďurková, Okresný súd Trebišov
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Michal Eliaš, Okresný súd Trnava
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Marek Filo, Okresný súd Trnava
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Ľudmila Hricková, Okresný súd Piešťany
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Ľudmila Jančovičová, Okresný súd Bratislava III.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Juraj Kapinaj, Okresný súd Bratislava III.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Alžbeta Marková, Okresný súd Bratislava IV.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Barbara Michalková, Okresný súd Bardejov
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Mária Moskvičová, Okresný súd Bratislava V.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Katarína Mužilová, Okresný súd Bratislava II.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Katarína Petráň Vinczeová, Okresný súd Rimavská Sobota
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Miroslava Šibíková, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Eva Širilová, Okresný súd Trenčín
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Pavol Uhrík, Okresný súd Pezinok
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Eva Vallová, Okresný súd Bratislava V.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Martina Vančová, Okresný súd Bratislava IV.
18. 5. 2017 sudca - vymenovanie Rastislav Žigo, Okresný súd Malacky
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Roman Aubrecht, odbor geológia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Angelika Bátorová, odbor vnútorné choroby
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Katarína Bednárová, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Peter Brída, odbor telekomunikácie
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Ingrid Brucknerová, odbor pediatria
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Marcela Capcarová, odbor spracovanie poľnohospodárskych produktov
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Róbert Dankovčík, odbor gynekológia a pôrodníctvo
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Pavol Findura, odbor mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Pavol Galajda, odbor telekomunikácie
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Dana Hanesová, odbor pedagogika
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Josef Jampílek, odbor farmaceutická chémia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Vladimír Janiš, odbor aplikovaná matematika
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Martin Kalina, odbor aplikovaná matematika
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Martin Kanovský, odbor sociálna antropológia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Jana Kaťuchová, odbor chirurgia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Ján Klimas, odbor farmakológia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Adriana Kolesárová, odbor agrobiotechnológie
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Dagmar Marková, odbor etika
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Michal Mego, odbor onkológia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Alojz Nociar, odbor sociálna práca
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Renáta Oriňaková, odbor fyzikálna chémia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Ján Piľa, odbor motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Eva Šmelová, odbor predškolská a elementárna pedagogika
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Marek Števček, odbor občianske právo
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Martin Štoll, odbor filmové umenie a multimédiá
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Ľudmila Tkáčiková, odbor mikrobiológia
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Michal Tomko, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Peter Trebuňa, odbor priemyselné inžinierstvo
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Ján Venglovský, odbor hygiena chovu zvierat a životné prostredie
18. 5. 2017 profesor - vymenovanie Oľga Zápotočná, odbor pedagogika
10. 5. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Atalla S. A. Qubia, Palestína
10. 5. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Luis Belzuz de los Ríos, Španielske kráľovstvo
3. 5. 2017 rektor - vymenovanie Jozef Habánik, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. 5. 2017 generálmajor - povýšenie Daniel Zmek, generálny riaditeľ sekcie modernizácie a podpory Ministerstva obrany SR
2. 5. 2017 brigádny generál - vymenovanie Karol Navrátil, zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR
2. 5. 2017 generálporučík - povýšenie Ján Balciar, riaditeľ Vojenského spravodajstva
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Diana Bičová, Okresný súd Trebišov
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Michaela Buceková, Okresný súd Bratislava II.
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Evelyn Csémyová, Okresný súd Trnava
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Gabriela Dubová, Okresný súd Vranov nad Topľou 
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Soňa Glezgo, Okresný súd Košice II.
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Dominika Horváthová, Okresný súd Piešťany
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Dominika Hudecová, Okresný súd Komárno
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Pavel Ištók, Okresný súd Piešťany
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Matúš Kalanin, Okresný súd Vranov nad Topľou
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Oxana Kovalová Báreková, Okresný súd Bratislava V.
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Lenka Kudravá, Okresný súd Bratislava II.
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Péter Nagy, Okresný súd Dunajská Streda
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Vlasta Ondrejková, Okresný súd Nitra
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Ľubomíra Podmaníková, Okresný súd Topoľčany
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Mariana Pondelová, Okresný súd Levice
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Marek Rebej, Okresný súd Bardejov 
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Michaela Sedláková, Okresný súd Prešov
24. 4. 2017 sudca - vymenovanie Kristína Srnková, Okresný súd Galanta
12. 4. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Kurian
10. 4. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Luís Antonio Balduíno Carneiro, Brazísla federatívna republika
31. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milan Segeč
27. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Pacherová
24. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alica Olijášová
23. 3. 2017 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Radovan Javorčík, NATO v Bruseli
17. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Oľga Belková
17. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Kosorínová
17. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Michalcová
17. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Danica Michalková
17. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ema Novodomcová
17. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Miroslav Šanta
16. 3. 2017 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Soňa Smolová
15. 3. 2017 rektor - vymenovanie Vladimír Krčméry, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
15. 3. 2017 rektor - vymenovanie Juraj Stern, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
1. 3. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Simon Madjumo Maruta, Namíbijská republika
1. 3. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Paulina F. Navarro, Panamská republika
1. 3. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Myo Aye, Mjanmarský zväz
1. 3. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Largaton G. Ouattara, Pobrežie Slonoviny
1. 3. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Lucía R. Badía, Salvádorská republika
1. 3. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Fernando Rojas Samanez, Peruánska republika
1. 3. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Marcel R. Tibaleka, Ugandská republika
1. 3. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Brendon Hammer, Austrálsky zväz
8. 2. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Jurij Jurijovič Muška, Ukrajina
8. 2. 2017 veľvyslanec - slovenský Dušan Bella, Čínska ľudová republika a Mongolsko
24. 1. 2017 rektor - vymenovanie György Juhász, Univerzita J. Selyeho v Komárne
18. 1. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Gabriele Meucci, Talianska republika
18. 1. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Yordanka Chobanova, Bulharská republika
18. 1. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Yamila Sonia Pita Monte, Kubánska republika
18. 1. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Hatice Aslıgül Üğdül, Turecká republika
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Mária Benková, Okresný súd Košice - okolie
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Daniel Marcián, Okresný súd Liptovský Mikuláš
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Peter Štefčík, Okresný súd Partizánske
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Táňa Šefčíková, Okresný súd Galanta
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Zuzana Albert, Okresný súd Malacky
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Ladislav Blaško, Okresný súd Skalica
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Magdaléna Bošková, Okresný súd Bratislava I.
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Tomáš Brinčík, Okresný súd Bánovce nad Bebravou
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Eva Cvengová, Okresný súd Banská Bystrica
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Monika Czafiková, Okresný súd Komárno
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Ján Evin, Okresný súd Bratislava IV.
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Marianna Hirková, Okresný súd Humenné
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Zuzana Konáriková, Okresný súd Zvolen
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Zuzana Krivdová, Okresný súd Námestovo
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Jozef Pikna, Okresný súd Galanta
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Radoslav Prutkay, Okresný súd Bratislava II.
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Miroslava Saxová, Okresný súd Bratislava I.
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Barbora Sopková, Okresný súd Banská Bystrica
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Vincent Szabó, Okresný súd Trnava
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Erika Tischlerová, Okresný súd Galanta
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Miroslava Vaňová, Okresný súd Brezno
19. 12. 2016 sudca - vymenovanie Gabriela Žabková, Okresný súd Bratislava III.
28. 11. 2016 Súdna rada - vymenovanie Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady SR
27. 11. 2016 Súdna rada - odvolanie Ján Klučka, na vlastnú žiadosť odišiel zo Súdnej rady SR
24. 11. 2016 Štatistický úrad - vymenovanie Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu
10. 11. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Maria Louisa Marinakisová, Grécka republika
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Ján Derco, odbor chemické inžinierstvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Svetlana Ficová, odbor občianske právo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Katarína Fichnová, odbor masmediálne štúdiá
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Ivan Gerát, odbor dejiny a teória umenia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Miroslav Grajcar, odbor fyzika
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Peter Halama, odbor všeobecná a experimentálna psychológia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Eva Hanuláková, odbor obchod a marketing
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Hašto, odbor sociálna práca
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Jana Jurkovičová, odbor verejné zdravotníctvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Branislav Kollár, odbor neurológia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Zuzana Krištúfková, odbor verejné zdravotníctvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Vladimír Oleár, odbor verejné zdravotníctvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Martin Péč, odbor biológia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Jana Plevková, normálna a patologická fyziológia
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Hana Pravdová, odbor masmediálne štúdiá
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Roman Rak, ochrana osôb a majetku
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Monika Rychtáriková, odbor pozemné stavby
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Milan Tuček, odbor verejné zdravotníctvo
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Tibor Uhrín, odbor dizajn
9. 11. 2016 profesor - vymenovanie Paweł Żukowski, odbor elektrotechnológie a materiály
9. 11. 2016 rektor - vymenovanie Jozef Minďaš, rektor Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
9. 11. 2016 Protimonopolný úrad - vymenovanie Tibor Menyhart, predseda Protimonopolného úradu
4. 10. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Piusová
1. 10. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Emília Zimová
30. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Júlia Horská
29. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Peter Pospech
26. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Stanislava Bezáková
14. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Babiaková
12. 9. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Kwami Christophe Dikenou, Togská republika
12. 9. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Alicia Buenrostro Massieu, Spojené štáty mexické
12. 9. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Armin Andreya, Čilská republika
12. 9. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Bruno Maiga, Malijská republika
12. 9. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko María del Carmen Gonzáles Cabal, Ekvádorská republika
12. 9. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Fauzia Mebarki, Alžírska demokratická ľudová republika
12. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Šramková
9. 9. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Krupa
8. 9. 2016 generálporučík - povýšenie genmjr. Pavel Macko, prvý zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
8. 9. 2016 generálmajor - povýšenie brig. gen. Jindřich Joch, druhý zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
8. 9. 2016 generál - vymenovanie plk. Miroslav Lorinc, zástupca veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl SR
6. 9. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Alfred Prinz von Schönburg-Hartenstein, Zvrchovaný vojenský špitálsky rád svätého Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty
6. 9. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Adam H. Sterling, Spojené štáty americké
6. 9. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Igor Leščeňa, Bielorusko
31. 8. 2016 minister - vymenovanie
Arpád Érsek, minister dopravy, výtavby a regionálneho rozvoja
31. 8. 2016 minister - demisia Roman Brecely, minister dopravy, výtavby a regionálneho rozvoja
29. 8. 2016 generál - vymenovanie Michal Petro (in memoriam), účastník Slovenského národného povstania
29. 8. 2016 generál - vymenovanie Ľudvik Šesták, účastník Slovenského národného povstania
17. 8. 2017 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Joachim Bleicker, Nemecko
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Vladimír Gurka, Okresný súd Stará Ľubovňa
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Katarína Muráriková, Okresný súd Martin
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Jana Škrabáková, Okresný súd Piešťany
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Zuzana Straňáková, Okresný súd Piešťany
6. 7. 2016 sudca - vymenovanie Katarína Šubjaková, Okresný súd Malacky
6. 7. 2016 SIS - vymenovanie Anton Šafárik, riaditeľ Slovenskej informačnej služby
6. 7. 2016 SIS - odvolanie Ján Valko, riaditeľ Slovenskej informačnej služby
30. 6. 2016 generál - vymenovanie Jozef Turčák, generálny riaditeľ sekcie colných úradov Finančného riaditeľstva SR
30. 6. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milan Lipovský
20. 6. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Emil Bdžoch
15. 6. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anton Lukáč
8. 6. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Steluţa Arhire, Rumunsko
8. 6. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Jun Shimmi, Japonsko
8. 6. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Enkeledy Mërkuri, Albánska republika
8. 6. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Revaz Gachechiladze, Gruzínsko
31. 5. 2016 rektor - odvolanie Erich Petlák, Dubnický technologický inštitút
27. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Hušeková
26. 5. 2016 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Eva Ponomarenková, Slovinská republika
25. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Štefan Nagy
23. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Štefan Precechtel
20. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Buchová
16. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Kazimíra Hallová
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Vasil Andruch, odbor analytická chémia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Bátora, odbor politológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Marian Bátovský, odbor vnútorné choroby
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Pavol Božek, odbor výrobná technika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Černecký, odbor energetické stroje a zariadenia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Milan Čistý, odbor vodné stavby
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie René Harťanský, odbor meracia technika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Tomáš Hauer, odbor systematická filozofia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Edgar Hiller, odbor geológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Róbert Hudec, odbor telekomunikácie
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Michal Chabada, odbor filozofia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Michal Javorka, odbor normálna a patologická fyziológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Imrich Jenča, odbor masmediálne štúdiá
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Klembara, odbor zoológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Tatiana Kluvánková, odbor manažment
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jaroslav Kmeť, odbor ochrana rastlín
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jana Kottferová, odbor hygiena chovu zvierat a životné prostredie
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jana Kučerová, odbor cestovný ruch
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Hristo Slavov Kuychukov, odbor všeobecná jazykoveda
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Ladislav Lenvoský, odbor kulturológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Anna Lesňáková, odbor verejné zdravotníctvo
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Lysý, odbor politológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Marian Marschalko, odbor banská geológia a geologický prieskum
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Peter Monka, odbor výrobné technológie
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Miloš Musil, odbor aplikovaná mechanika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Nlažej Pandula, odbor baníctvo
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Ján Pečeňák, odbor psychiatria
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Juraj Pekár, odbor ekonometria a operačný výskum
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Anna Pilková, odbor manažment
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Marián Polóni, odbor dopravné stroje a zariadenia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Miroslav Rimár, odbor energetika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Martin Slobodník, odbor orientálne jazyky a kultúry
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Ján Staško, odbor vnútorné choroby
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Ľubica Stuchlíková, odbor elektronika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Vladimír Šimkovič, odbor architektúra a urbanizmus
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Stanislav Tokár, odbor fyzika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Daniela Uhríková, odbor fyzika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie František Urban, odbor energetika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Peter Valkovič, odbor neurológia
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Rastislav Varga, odbor fyzika kondenzovaných látok a akustika
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Jozef Višňovský, odbor gynekológia a pôrodníctvo
16. 5. 2016 profesor - vymenovanie Pavol Žúbor, odbor gynekológia a pôrodníctvo
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Denisa Hiščáková, Okresný súd Spišská Nová Ves
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Dominika Volkaiová, Okresný súd Košice 2
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Ondrej Melišek, Okresný súd Komárno
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Michal Sobolovský, Okresný súd Bratislava 5
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Michal Drimák, Okresný súd Prešov
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Lenka Saksunová, Okresný súd Košice 2
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Silvia Zdráhalová Rúfusová, Krajský súd v Banskej Bystrici
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Radoslava Strhárska, Okresný súd Banská Bystrica
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Simona Lisá, Okresný súd Trebišov
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Ivana Michalíková, Okresný súd Liptovský Mikuláš
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Vladimír Šalamún, Okresný súd Žiar nad Hronom
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Ladislav Réves, Okresný súd Trnava
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Jozef Šulek, Okresný súd Trnava
16. 5. 2016 sudca - vymenovanie Jana Kordošová, Okresný súd Trnava
10. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Július Urban
10. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Elena Tublová
10. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marta Kucbelová
9. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Soňa Kováčová
7. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Bérešová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Oľga Balážová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Benešová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Ďalog
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Margita Fridová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alexander Ivkovič
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alica Lukáčová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Michalová
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jaroslav Mikuš
6. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jaroslava Vráblová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jana Árendašová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Elexová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alžbeta Gnothová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Margita Horná
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Hrnčárová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Katinová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľubica Kulichová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Kutiš
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Markéta Laceková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Markovičová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Vladimír Martuš
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Oslej
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Palenčárová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Petruľáková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Janka Prístavková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Račeková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Viera Šipošová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Magdaléna Škorpilová
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľudmila Tuková
5. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jana Víznerová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Božeková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Elena Ďuranová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Tatiana Hanečková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Valéria Hercegová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Danica Horváthová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Hudobová
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Zita Ilčíková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Juraj Mateja
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Repková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Božena Richtáriková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Slezáková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľudmila Šamková
4. 5. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Želmíra Šebová
4. 5. 2016 rektor - vymenovanie Egon Krák, rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
19. 4. 2016 generál - vymenovanie plk. Csaba Fargó, riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave
19. 4. 2016 generál - vymenovanie plk. Vladimír Šramko, riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne
19. 4. 2016 generál - vymenovanie plk. Marian Slobodník, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici
19. 4. 2016 generál - vymenovanie plk. Juraj Bukuš, policajný pridelenec v činnej zálohe s výkonom funkcie na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Budapešti
19. 4. 2016 generálmajor - povýšenie brig. gen. Ondřej Novosad, veliteľ pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
19. 4. 2016 generálmajor - povýšenie brig. gen. Miroslav Korba, veliteľ vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
19. 4. 2016 generálmajor - povýšenie brig. gen. Ján Balciar, riaditeľ vojenského spravodajstva
19. 4. 2016 brigádny generál - vymenovanie
plk. Ivan Pach, náčelník štábu strategického plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
19. 4. 2016 brigádny generál - vymenovanie plk. Vladimír Šimko, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
5. 4. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Bwalya Stanley Kasonde Chiti, Zambijská republika
5. 4. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Teneng Mba Jaiteh, Gambijská republika
5. 4. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Mouhamed Mahmoud Brahim Khlill, Mauritánska islamská republika
5. 4. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Sabah Zita Okaikoi, Ghanská republika
5. 4. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Ghazi Jomaa, Tuniská republika
5. 4. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Mohamed Hussein Hassan Zaroug, Sudánska republika
5. 4. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Vasilka Poposka Trenevska, Macedónska republika
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Tomáš Drucker, minister zdravotníctva
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Marek Maďarič, minister kultúry
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu
23. 3. 2016 minister - vymenovanie László Solymos, minister životného prostredia
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Peter Gajdoš, minister obrany
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Gabriela Matečná, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Roman Brecely, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Peter Kažimír, minister financií
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Peter Žiga, minister hospodárstva
23. 3. 2016 minister - vymenovanie
Lucia Žitňanská, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
23. 3. 2016 minister - vymenovanie Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
23. 3. 2016 podpredseda vlády - vymenovanie Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície
23. 3. 2016 predseda vlády - vymenovanie Robert Fico, predseda vlády
22. 3. 2016 minister - poverenie Robert Fico, ministerstvo obrany
22. 3. 2016 minister - demisia Martin Glváč, ministerstvo obrany
16. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Peter Šamko
15. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Zuzana Bálintová
14. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Balážová
14. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Hozáková
14. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ján Škvarka
11. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Tomáš Valovič
9. 3. 2016 veľvyslanec - slovenský Valér Franko, Egyptská arabská republika
9. 3. 2016 veľvyslanec - slovenský Monika Tomašovičová, Juhoafrická republika
3. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Agneša Čierna
1. 3. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Katarína Potocká
29. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Benková
29. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Laufová
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Botka
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Oľga Greššová
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Hedviga Grošaftová
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marta Nevřelová
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marcela Řepková
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Vašková
26. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marián Vladovič
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milan Benovič
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Štefan Cesnak
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Otto Gáťa
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Andrej Golema
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jozef Hrabovský
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Elena Jakubcová
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ján Kišš
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anton Kudič
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ružena Márkušová
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Marošová
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Močková
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marta Pačinová
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alžbeta Pasteráková
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľubomír Samuel
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Pavol Svetík
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Milan Šebeň
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Magdaléna Tirpáková
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľuboslav Zoľák
25. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Zugová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alžbeta Černičková
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ida Gregorovičová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Vojtech Kántor
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Karkušová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Otília Krajčová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Margita Králiková
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Stanislav Lehoťák
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Peter Pacalaj
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Anna Pohančeníková
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Janka Posluchová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Vladimír Pravda
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Jana Ružičková
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Škrinárová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Etela Várošová
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Alexander Vietor
24. 2. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľubomíra Zlochová
11. 2. 2016 rektor - vymenovanie Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene
11. 2. 2016 rektor - vymenovanie Vojtech Didi, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Milan Majerník, sudca Okresného súdu Bardejov
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Jozef Jaselský, sudca Okresného súdu Prešov
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Peter Kubej, sudca Okresného súdu Košice II
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Petra Štefanko, sudca Okresného súdu Košice II
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Natália Štrkolcová, sudkyňa Okresného súdu Košice-okolie
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Júlia Prikrylová, sudkyňa Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Martin Bauer, sudca Okresného súdu Martin
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Lenka Kostolanská, sudca Okresného súdu Levice
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Radka Laceková, sudkyňa Okresného súdu Levice
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Marián Dunčko, sudca Okresného súdu Trnava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Michal Pollák, sudca Okresného súdu Trnava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Pavol Macháč, sudca Okresného súdu Piešťany
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Lucia Leňová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Ľubica Mojžišová, sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Adriana Mazúchová, sudkyňa Okresného súdu Žiar nad Hronom
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Monika Vozárová, sudkyňa Okresného súdu Trnava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Dušan Szabó, sudca Okresného súdu Trnava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Michaela Králiková, sudkyňa Okresného súdu Revúca
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Mária Ďuricová, sudkyňa Okresného súdu Trenčín
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Jana Tomášová, sudkyňa Okresného súdu Humenné
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Peter Vrbjar, sudca Okresného súdu Rožňava
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Lýdia Stehurová, sudca Okresného súdu Čadca
9. 2. 2016 sudca - vymenovanie Martin Kurečko, sudca Okresného súdu Trebišov
4. 2. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Michael Adipo Okoth Oyugi, Kenská republika
4. 2. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Karla Beteta Brenes, Nikaragujská republika
4. 2. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Ermek Ibraimov, Kirgizská republika
4. 2. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Helen Eduards, Švédske kráľovstvo
4. 2. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Ivan Milić, Čierna Hora
4. 2. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Maria de Jesus dos Ries Ferreira, Angolská republika
4. 2. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Ebadollah Molaei, Iránska islamská republika
4. 2. 2016 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Serzhan Abdykarimov, Kazašská republika
2. 2. 2016 veľvyslanec - slovenský Jozef Migaš, Bielorusko
12. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Klepancová
8. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Gabriela Gerdová
7. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Pavlína Krajčírová
4. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Mária Čechovičová
2. 1. 2016 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ida Takáčová
28. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Ľudmila Hatalová
22. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Marián Jarábek
22. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Natália Čekanová
21. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eva Szárazová
21. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Silavecká
21. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Stanislav Hájiček
18. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Dušan Harbuta
18. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Eduard Heinrich
18. 12. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Blažena Hirnerová
15. 12. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí František Dlhopolček, Kenská republika
15. 12. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Ľubomír Golian, Iránska islamská republika
15. 12. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Roman Hlobeň, Čierna Hora
15. 12. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Vladimír Jakabčin, Čínska ľudová republika
15. 12. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Stanislav Opiela, Thajské kráľovstvo
8. 12. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Essa Y Al Shamali, Kuvajtský štát
8. 12. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Lin Lin, Čínska ľudová republika
8. 12. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Zvi Aviner Vapni, Izraelský štát
8. 12. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Lee Tae-ro, Kórejská republika
26. 11. 2015 generál - povýšenie genpor. Milan Maxim, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
26. 11. 2015 brigádny generál - vymenovanie plk. Ľubomír Gacko, zástupca veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl SR
26. 11. 2015 brigádny generál - vymenovanie plk. Vladimír Kubáň, veliteľ 1. mechanizovanej brigády pozemných síl Ozbrojených síl SR
26. 11. 2015 brigádny generál - vymenovanie plk. Martin Stoklasa, veliteľ 2. mechanizovanej brigády pozemných síl Ozbrojených síl SR
26. 11. 2015 generál - vymenovanie plk. Ľubomír Ábel, viceprezident Policajného zboru SR
26. 11. 2015 generál - vymenovanie plk. Milan Lučanský, 1. viceprezident Policajného zboru SR
26. 11. 2015 generál - vymenovanie plk. Ivan Ševčík, generálny riaditeľ sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Lenka Augustínová, sudkyňa Okresného súdu Žilina
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Ladislav Burda, sudca Okresného súdu Trebišov
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Robert Droppa, sudca Okresného súdu Liptovský Mikuláš
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Ján Golian, sudca Okresného súdu Bratislava I
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Imrich Hlavička, sudca Okresného súdu Komárno
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Zuzana Hlistová, sudca Okresného súdu Bratislava I
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Anna Holeščáková, sudkyňa Okresného súdu Čadca
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Peter Kalata, sudca Okresného súdu Bratislava IV
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Eva Kráľová, sudca Okresného súdu Žilina
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Jana Matayová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Lívia Mikulášová, sudkyňa Okresného súdu Revúca
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Zoltán Orlai, sudca Okresného súdu Veľký Krtíš
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Anna Přikrylová, sudkyňa Okresného súdu Malacky
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Mária Szabóová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Renáta Šišková, sudkyňa Okresného súdu Nitra
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Erik Tomus, sudca Okresného súdu Malacky
26. 11. 2015 sudca - vymenovanie Boris Vittek, sudca Okresného súdu Trenčín
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Eugen Andreanský, odbor dejiny filozofie
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Miroslava Bartoňová, odbor špeciálna pedagogika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Jozef Bieľak, odbor katolícka teológia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Igor Bodík, odbor chemické technológie
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Martin Boltižiar, odbor geografia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Anton Eliaš, odbor slovanské jazyky a literatúra
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Roman Gálik, odbor poľnohospodárska a lesnícka technika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Martin Golema, odbor literárna veda
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Sergej Hloch, odbor výrobné technológie
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Ladislav Janoušek, odbor teoretická elektrotechnika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Peter Káša, odbor literárna veda
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Ján Koller, odbor chirurgia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Ján Koščo, odbor všeobecná ekológia jedinca a populácií
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Roman Králik, odbor filozofia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Silvester Krčméry, odbor vnútorné choroby
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Štefan Lenčiš, odbor katolícka teológia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Tomáš Loveček, odbor ochrana osôb a majetku
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Maroš Martinkovič, odbor strojárske technológie a materiály
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Vieroslav Molnár, odbor logistika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Jana Müllerová, odbor ochrana osôb a majetku
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Michal Oláh, odbor sociálna práca
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Jarmila Pavlovičová, odbor kybernetika
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Jana Pohaničová , odbor architektúra a urbanizmus
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Štefan Polák, odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Anna Polednáková, finančný manažment
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Janka Poráčová, odbor biológia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Radovan Šebesta, odbor organická chémia
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Pavol Tišliar, odbor slovneské dejiny
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Viktor Tittel, odbor strojárske technológie a materiály
24. 11. 2015 profesor - vymenovanie Elena Zaitseva, odbor aplikovaná informatika
9. 11. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Leszek Soczewica, Poľská republika
13. 10. 2015 rektor - vymenovanie
Jozef Puttera, novovymenovaný rektor Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
13. 10. 2015 rektor - odvolanie Boriš Ďurkech, končiaci rektor Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
12. 10. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Anna Maria Coelho Ribeiro da Silva, Portugalská republika
12. 10. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Carmen M. G. de Hernandéz, Salvádorská republika
12. 10. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Arthayudh S. Srisamoot, Thajské kráľovstvo
12. 10. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Dato A. Bin Othman, Malajzia
12. 10. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Willem Van de Voorde, Belgické kráľovstvo
12. 10. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Silapberdi A. Nurbrerdiyev, Turkménsko
12. 10. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Helena E. Tuuri, Fínska republika
12. 10. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Maria Z. A. Collinson, Filipínska republika
12. 10. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Rein Oidekivi, Estónska republika
23. 7. 2015 ÚPN - vymenovanie Slavomír Michálek, člen Správnej rady Ústavu pamäti národa
14. 7. 2015 rektor - vymenovanie Stanislav Kmeť, Technická univerzita v Košiciach
14. 7. 2015 rektor - vymenovanie Peter Kónya,, Prešovská univerzita v Prešova
14. 7. 2015 rektor - vymenovanie Pavol Sovák, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. 7. 2015 rektor - vymenovanie Marek Šmid, Trnavská univerzita v Trnave
9. 7. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Roman Bužek, Holandské kráľovstvo
9. 7. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Alena Gažúrová, Spojené štáty mexické
9. 7. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Peter Hulényi, Izraelský štát
9. 7. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Dušan Krištofík, Poľská republika
9. 7. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Ľubomír Rehák, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
9. 7. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Dagmar Repčeková, Srbská republika
9. 7. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Ján Šoth, Talianska republika
9. 7. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Anna Tureničová, Turecká republika
25. 6. 2015 rektor - vymenovanie Mária Heinzová, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
17. 6. 2015 sudca - odvolanie pre vek nad 65 rokov Helena Kožíková
16. 6. 2015 minister - vymenovanie Vazil Hudák, minister hospodárstva
16. 6. 2015 minister - zrušenie poverenia Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií už nie je poverený riadením Ministerstva hospodárstva SR
11. 6. 2015 Regulačná rada - vymenovanie Milan Krajčovič, člen Regulačnej rady
11. 6. 2015 Regulačná rada - vymenovanie Ján Hijj, člen Regulačnej rady
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Alexander Cap, odbor pravoslávna teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Monika Čambáliková, odbor teória politiky
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Pavel Čičák, odbor aplikovaná informatika
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Adriana Eštoková, odbor enviromentálne inžinierstvo
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Danica Fazekašová, odbor enviromentálne inžinierstvo
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Miroslav Hutňan, odbor chemické technológie
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Ján Kraic, odbor biológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Milada Krejčí, odbor športová humanistika
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Pavol Lizák, odbor materiály
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Monika Mačkinová, odbor sociálna práca
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Iveta Marková, odbor záchranné služby
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Boris Mravec, odbor normálna a patologická fyziológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Daniela Nováčková, odbor manažment
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Marek Petro, odbor katolícka teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Beatrice Plešingerová, odbor anorganické technológie a materiály
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie
Radim Pulec-Kryštof, odbor pravoslávna teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Peter Račay, odbor lekárska, klinická a farmaceutická biológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Andrey Rikhter, odbor masmediálne štúdiá
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Vladimír Szaniszlóv, odbor katolícka teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Alexandra Šimonovičová, odbor pedológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Peter Štarchoň, odbor manažment
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Martin Štrbák, odbor katolícka teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie František Trnstenský, odbor katolícka teológia
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Miloš Tupach, odbor účtovníctvo
2. 6. 2015 profesor - vymenovanie Radka Wildová, odbor predškolská a elementárna pedagogika
18. 5. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Peter Holás, Nigérijská federatívna republika, Beninská republika, Burkina Faso, Gamijská republika, Ghanská republika, Guinejská republika, Kamerunská republika, Libérijská republika, Malijská republika, Republika Pobrežia Slonoviny, Senegalská republika, Tožská republika
18. 5. 2015 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Peter Lizák, Nemecká spolková republika
21. 4. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Loreta Zakarevčicné, Litovská republika
21. 4. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Tebogo Joseph Seokolo, Juhoafrická republika
21. 4. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Abel Adelakun Ayoko, Nigérijská federatívna republika
21. 4. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Phoukhao Phommavongsa, Laoská ľudovodemokratická republika
21. 4. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Youssouf Abassalah, Čadská republika
21. 4. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Thai Chun, Kambodžské kráľovstvo
21. 4. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Kim Pyong Il, Kórejská ľudovodemokratická republika
16. 3. 2015 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Éva Czimbalmosné Molnár, Maďarsko
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Janette Brezinová, odbor výrobné technológie
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Wojciech Czarny, odbor športová edukológia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Andrej Démuth, odbor systematická filozofia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Štefan Faix, odbor veterinárna morfológia a fyziológia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie František Gahér, odbor filozofia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Ladislav Hofreiter, odbor národná a medzinárodná bezpečnosť
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Ľudmila Jánošíková, odbor aplikovaná informatika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Michal Kelemen, odbor mechatronika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Jana Kesselová, odbor slovenský jazyk a literatúra
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Cyril Klement, odbor verejné zdravotníctvo
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Silvia Kohnová, odbor vodné hospodárstvo
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Roman Koleňák, odbor strojárske technológie a materiály
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Mária Machalová, odbor sociálna práca
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Viktor Matejčík, odbor chirurgia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Jozef Meteňko, odbor ochrana osôb a majetku
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Jacek Neumann, odbor katolícka teológia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Robert Pokluda, odbor záhradníctvo
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Pavol Rafajdus, odbor silnoprúdová elektrotechnika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Dagmar Samešová, odbor enviromentálne inžinierstvo
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Karol Sorby, odbor medzinárodné vzťahy
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Vladimír Šály, odbor elektroenergetika
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Markéta Štefková, odbor hudobné umenie
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Pavel Važan, odbor automatizácia
12. 3. 2015 profesor - vymenovanie Stanislav Žiaran, odbor aplikovaná mechanika
11. 3. 2015 rektor - vymenovanie Robert Redhammer, Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Ferdinand Daňo, Ekonomická univerzita v Bratislave
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Karol Mičieta, Univerzita Komenského v Bratislave
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Jana Mojžišová, Univerzita veterinárskeho lekárstvaa farmácie v Košiciach
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Stanislav Stankoci, Vysoká škola výtvarných umení
29. 1. 2015 rektor - vymenovanie Marek Storoška, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
15. 1. 2015 SAV - vymenovanie Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied
13. 1. 2015 NBS - vymenovanie Jozef Makúch, guvernér Národnej banky Slovenska
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Stanislava Padúchová, Okresný súd Brezno
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Ľuboš Murgaš, Okresný súd Veľký Krtíš
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Juraj Fujerik, Okresný súd Kežmarok
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Tomáš Saraka, Okresný súd Kežmarok
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Jana Smereková, Okresný súd Michalovce
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Andrej Radomský, Okresný súd Michalovce
16. 12. 2014 sudca - vymenovanie Judita Gabonaiová Hrenčuková, Okresný súd Rožňava
9. 12. 2014 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Peter Priputen, Ruská federácia
9. 12. 2014 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Branislav Hitka, Argentína
26. 11. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Amr Wafík el-Henáwí, Egyptská arabská republika
26. 11. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Ayesha Riyaz, Pakistanská islamská republika
26. 11. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Ismatullo Nasredinov, Tadžická republika
26. 11. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Liselotte Kjærsgaard Plesner, Dánske kráľovstvo
25. 11. 2014 minister - poverenie Juraj Draxler, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Boris Bielek, odbor pozemné stavby
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Ľubomír Čaplovič, odbor materiály
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Štefan Durdík, odbor chirurgia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Gabriel Fedorko, odbor logistika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Július Fuják, odbor estetika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Michal Hnatič, odbor fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Jaroslav Holomek, odbor ochrana osôb a majetku
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Ján Husár, odbor obchodné a finančné právo
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Peter Chrastina, odbor história
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Michal Jaščur, odbor fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Danica Kačíková, odbor bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Tomáš Klieštik, odbor ekonomika a manažment podniku
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Blanka Kudláčová, odbor pedagogika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Pavol Mach, odbor fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Monika Martiniaková, odbor biológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Roman Martoňák, odbor fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Milan Mazúr, odbor chemická fyzika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Martina Mojtová, odbor sociálna práca
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Peter Mojžiš, odbor filmové umenie a multimédiá
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Ilona Németh, odbor výtvarné umenie
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie František Novotný, odbor veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Radoslav Omelka, odbor biológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Peter Pavlac, odbor divadelné umenie
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Silvia Pokrivčáková, odbor odborová didaktika
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Vladimír Rábik, odbor slovenské dejiny
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Gregor Rozinaj, odbor telekomunikácie
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Darina Smržová, odbor filmové umenie a multimédiá
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Martin Šmatlák, odbor filmové umenie a multimédiá
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Danka Švecová, odbor dermatovenerológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Alexandra Trbolová, odbor veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
19. 11. 2014 profesor - vymenovanie Mária Vondráková, odbor biológia
18. 11. 2014 rektor - vymenovanie Vladimír Hiadlovský, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18. 11. 2014 rektor - vymenovanie Miroslav Kelemen, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
6. 11. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Dac Minh Nguyet, Vietnamská socialistická republika
6. 11. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Nearchos Palas, Cyperská republika
6. 11. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Alexej Leonidovič Fedotov, Ruská federácia
6. 11. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Jaime Alberto Cabal Sanclemente, Kolumbijská republika
2. 10. 2014 Najvyšší súd - vymenovanie Daniela Švecová, predsedníčka Najvyššieho súdu SR
18. 9. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Helfried Carl, Rakúska republika
18. 9. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Chay Wai Chuen, Singapurská republika
18. 9. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Andrew John Garth, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
18. 9. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Param Jit Mann, Indická republika
9. 9. 2014 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Andrej Droba, Kanada
9. 9. 2014 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Dušan Horniak, Spojené arabské emiráty
9. 9. 2014 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Ľubomír Macko, Iracká republika
9. 9. 2014 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Stanislav Vallo, Belgické kráľovstvo a Luxemburské veľkovojvodstvo
27. 8. 2014 rektor - vymenovanie Samuel Abrahám, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdi
27. 8. 2014 rektor - vymenovanie Jozef Jarab, Katolícka univerzita v Ružomberku
27. 8. 2014 rektor - vymenovanie Lucia Kurilovská, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Zuzana Slušná, Okresný súd Trenčín
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Monika Kráľová, Okresný súd Spišská Nová Ves
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Matúš Tarcala, Okresný súd Svidník
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Radoslav Smatana, Okresný súd Partizánske
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Zuzana Gašpírová, Okresný súd Bratislava II
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Zuzana Dojčánová, Okresný súd Galanta
26. 8. 2014 sudca - vymenovanie Michal Novotný, Okresný súd Dunajská Streda
21. 7. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Thomas Götz, Nemecká spolková republika
21. 7. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Hussam Al Husseini, Jordánske hášimovské kráľovstvo
21. 7. 2014 veľvyslanec - zahraničný pre Slovensko Audunn Atlason, Islandská republika
16. 7. 2014 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Andrea Elscheková Matisová, Švajčiarska konfederácia
16. 7. 2014 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Boris Gandel, Dánske kráľovstvo
16. 7. 2014 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Tibor Králik, Fínska republika
16. 7. 2014 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Milan Lajčiak, Kórejská republika
16. 7. 2014 veľvyslanec - slovenský v zahraničí Kuvajtský štát, Pavol Svetík
10. 7. 2014 Ústavný súd - vymenovanie
Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu SR
3. 7. 2014 minister - vymenovanie Pavol Pavlis, minister hospodárstva
3. 7. 2014 minister - vymenovanie Peter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu
18. 6. 2014 Súdna rada - vymenovanie Ján Klučka, člen Súdnej rady SR
18. 6. 2014 Súdna rada - vymenovanie Jozef Vozár, člen Súdnej rady SR
18. 6. 2014 Súdna rada - vymenovanie Elena Berthotyová, členka Súdnej rady SR