Vyznamenania

Udelením štátnych vyznamenaní prezidentka Slovenskej republiky oceňuje osoby (výnimočne aj kolektívy) za ich mimoriadne alebo významné zásluhy v prospech Slovenskej republiky, demokracie, obrany a bezpečnosti štátu, výsledky činnosti alebo za ich iné výnimočné činy. Prezidentka môže na návrh Národnej rady Slovenskej republiky alebo vlády Slovenskej republiky, alebo aj bez návrhu (na základe vlastného uváženia) udeliť tieto štátne vyznamenania: Rad Bieleho dvojkríža (občiansky alebo vojenský druh), Rad Andreja Hlinku, Rad Ľudovíta Štúra (občiansky alebo vojenský druh), Kríž Milana Rastislava Štefánika, Pribinov kríž, Medailu prezidenta Slovenskej republiky. Okrem Medaily prezidenta Slovenskej republiky majú štátne vyznamenania tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda, pri ktorej udelení sa predpokladá obzvlášť mimoriadna miera zásluh vyznamenaného. Z iných vyznamenaní prezident Slovenskej republiky udeľuje slovenské vojenské vyznamenanie - Medailu za statočnosť.

Dátum Vyznamenanie Osobnosť
10.5.2024 Rad Bieleho dvojkríža I. triedyukrajinský prezident Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj, za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou
2.2.2024 Rad Bieleho dvojkríža III. triedyJoan Baez, za mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra I. triedyPetra Vlhová, rozvoj v oblasti športu, šírenie dobrého mena v zahraničí
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra I. triedyPeter Mikuláš, rozvoj v oblasti kultúry a umenia, šírenie dobrého mena v zahraničí
1.1.2024 Pribinov kríž II. triedyPeter Bebjak, kultúrny rozvoj v oblasti filmu
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyDarina Bancíková (in memoriam), rozvoj v oblasti kultúry, demokracie, ľudských práv a slobôd a ich ochrany
1.1.2024 Pribinov kríž II. triedyPeter Kerekes, kultúrny rozvoj v oblasti filmu
1.1.2024 Medaila prezidenta Slovenskej republikyEva Husáriková, rozvoj kultúry a umenia zahraničných Slovákov
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra I. triedyGizela Fleischmannová, zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochrana
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra III. triedyKoloman Kertész Bagala, rozvoj v oblasti kultúry a umenia
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra I. triedyJuraj Valčuha, rozvoj v oblasti kultúry a umenia, šírenie dobrého mena v zahraničí
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyMária Bieliková, rozvoj v oblasti vedy a techniky, ako aj školstva
1.1.2024 Rad Bieleho dvojkríža II. triedyVáclav Malý, rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou
1.1.2024 Pribinov kríž I. triedyRoman Polák, kultúrny rozvoj v oblasti divadla
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyOtta Plávková (in memoriam), zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochrana
1.1.2024 Rad Bieleho dvojkríža III. triedyLászló Szarka, rozvoj vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskou republikou
1.1.2024 Pribinov kríž II. triedyGabriella Jarábik, kultúrny rozvoj
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra I. triedyOndrej Nepela (in memoriam), rozvoj v oblasti športu
1.1.2024 Pribinov kríž II. triedyMariana Kováčová, sociálny rozvoj
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra III. triedyBlahoslav Uhlár, rozvoj v oblasti kultúry a umenia
1.1.2024 Kríž Milana Rastislava Štefánika II. triedyMarína Paulínyová (in memoriam), zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života
1.1.2024 Pribinov kríž II. triedyStanislav Rakús, kultúrny rozvoj v oblasti literatúry
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyMária Dušinská, rozvoj v oblasti vedy a techniky, šírenie dobrého mena v zahraničí
1.1.2024 Rad Bieleho dvojkríža II. triedyAdam Michnik, rozvoj vzťahov medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyJuraj Bartusz, rozvoj v oblasti kultúry a umenia
1.1.2024 Pribinov kríž II. triedyEva Pavlíková, kultúrny rozvoj
1.1.2024 Pribinov kríž I. triedyJúlius Koller (in memoriam), kultúrny rozvoj, najmä v oblasti výtvarného umenia
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyJakub Krako, rozvoj v oblasti športu
1.1.2024 Pribinov kríž II. triedyMarián Marko, rozvoj kultúry
1.1.2024 Medaila prezidenta Slovenskej republikyEva Gašparová, rozvoj kultúry
1.1.2024 Pribinov kríž III. triedyPeter Gombita, sociálny rozvoj Slovenskej republiky
1.1.2024 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyRudolf Fiby (in memoriam), zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochrana
1.1.2024 Rad Bieleho dvojkríža III. triedyJan Rychlík, rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou
1.1.2024 Pribinov kríž II. triedyEva Sopková, sociálny rozvoj Slovenskej republiky
1.1.2024 Pribinov kríž I. triedyNina Poláková, kultúrny rozvoj v oblasti klasického tanca
7.3.2023 Rad Bieleho dvojkríža I. triedyholandský kráľ Viliam Alexander, za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou
7.3.2023 Rad Bieleho dvojkríža I. triedyholandská kráľovná Máxima, za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyĽubomír Vajdička, rozvoj v oblasti kultúry a umenia
1.1.2023 Pribinov kríž I. triedyMartin Štrba, kultúrny rozvoj, najmä v oblasti filmu
1.1.2023 Pribinov kríž I. triedyAndrás Takács, kultúrny rozvoj, najmä v oblasti folklóru
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Jack Martin Händler, rozvoj v oblasti kultúry a umenia, šírenie dobrého mena v zahraničí
1.1.2023 Pribinov kríž II. triedyEmília Haugová, kultúrny rozvoj, najmä v oblasti literatúry
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyYuri Dojč, rozvoj v oblasti kultúry, šírenie dobrého mena v zahraničí
1.1.2023 Pribinov kríž I. triedyLadislav Vrteľ, kultúrny rozvoj, najmä v oblasti heraldiky
1.1.2023 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Branislav Koniar, rozvoj v oblasti športu
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyMarek Hamšík, rozvoj v oblasti športu, šírenie dobrého mena v zahraničí
1.1.2023 Medaila prezidenta Slovenskej republikyGabriela Fischerová (in memoriam), za významné zásluhy o riadenie a správu štátu
1.1.2023  Pribinov kríž I. triedyAlexandra Kolenová, sociálny rozvoj, najmä v oblasti zdravotníctva
1.1.2023 Pribinov kríž I. triedy Ľubomír Okruhlica, sociálny rozvoj, najmä v oblasti zdravotníctva
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyJana Madejová, rozvoj v oblasti vedy
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyDaniela Ježová, rozvoj v oblasti vedy
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyMiroslav Zeman, rozvoj v oblasti vedy a techniky, šírenie dobrého mena v zahraničí
1.1.2023 Pribinov kríž II. triedyOndrej Korpás, hospodársky rozvoj, najmä v oblasti vinohradníctva a vinárstva
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyHana Gregorová (in memoriam), ochrana ľudských práv a slobôd
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyAnna Koptová, ochrana ľudských práv a slobôd
1.1.2023 Pribinov kríž II. triedySoňa Holúbková, sociálny rozvoj
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyViktor Nižňanský, rozvoj v oblasti územnej samosprávy
1.1.2023 Rad Andreja Hlinku I. triedy; Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy; Pribinov kríž I. triedy Michal Kováč (in memoriam), mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky; obrana Slovenskej republiky; sociálny rozvoj Slovenskej republiky
1.1.2023 Rad Bieleho dvojkríža II. triedyVilém Prečan, rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra III. triedyMikuláš Laš (in memoriam), rozvoj v oblasti umenia a v sociálnej oblasti, najmä pri kodifikácii rusínskeho jazyka
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra III. triedyĽudovít Didi (in memoriam), ľudské práva a slobody a ich ochrana
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra III. triedyEugen Valovič, ľudské práva a slobody a ich ochrana, rozvoj v sociálnej oblasti
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyVladimír Strmeň, ľudské práva a slobody a ich ochrana
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra I. triedyKarol Mikuláš, ľudské práva a slobody a ich ochrana
1.1.2023 Rad Ľudovíta Štúra I. triedyJán Paľovský (in memoriam), ľudské práva a slobody a ich ochrana
20.9.2022 Rad Bieleho dvojkríža II. triedyRužena Bajcsy, šírenie dobrého mena v zahraničí
6.9.2022 Rad Bieleho dvojkríža I. triedyKaterina Nikolaos Sakellaropulosová, prezidentka Gréckej republiky
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyZita Ádámová, rozvoj školstva
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra I. triedyMaria Bartuszová (in memoriam), šírenie dobrého mena v zahraničí
1.1.2022 Medaila prezidenta Slovenskej republikyKvetoslava Berkyová, rozvoj práce s marginalizovanými komunitami
1.1.2022 Pribinov kríž II. triedyIrena Brežná, rozvoj kultúry
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra I. triedyVojtech Čelko, rozvoj vedy a šírenie dobrého mena v zahraničí
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra I. triedyViliam Dobiáš, rozvoj zdravotníctva
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra I. triedyAlžbeta Gwerková-Göllnerová (in memoriam), rozvoj demokracie a ochrana práv
1.1.2022 Pribinov kríž I. triedyMilota Havránková, rozvoj kultúry
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Marián Hossa, rozvoj športu
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyJozef Kabaň, šírenie dobrého mena v zahraničí
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra II. triedySergej Kopčák, šírenie dobrého mena v zahraničí
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Štefan Kopecký, rozvoj demokracie a ochrana práv
1.1.2022 Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedyMargita Kosturíková (in memoriam), záchrana ľudského života
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyMilan Lapin, rozvoj vedy
1.1.2022 Medaila prezidenta Slovenskej republikyMária Mačošková, rozvoj kultúry
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra I. triedyJozef Mašura, rozvoj zdravotníctva
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyMichal Mego, rozvoj vedy
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Peter Mikulík, rozvoj kultúry
1.1.2022 Pribinov kríž I. triedyZuzana Mináčová, rozvoj kultúry
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra II. triedyJana Oľhová, rozvoj kultúry a umenia
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra I. triedyLaura Špániková, rozvoj demokracie a ochrana práv
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy  Matej Tóth, rozvoj športu
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Albert Púčik (in memoriam), rozvoj demokracie a ochrana práv
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Eduard Tesár (in memoriam), rozvoj demokracie a ochrana práv
1.1.2022 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Anton Tunega (in memoriam), rozvoj demokracie a ochrana práv
21.4.2022 Rad Bieleho dvojkríža I. triedy Romano Prodi, dvojnásobný premiér Talianskej republiky a bývalý predseda EK 
12.11.2021 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Štefan Šteflovič, veterán bojov 2. svetovej vojny 
1.1.2021 Pribinov kríž III. triedy Ján Zavarský, scénograf, grafik
1.1.2021 Pribinov kríž II. triedy  Dezider Ursiny (in memoriam), hudobník
1.1.2021 Rad Ľudovíta Štúra III. triedy Károly Tóth(in memoriam), literárny kritik
1.1.2021 Rad Ľudovíta Štúra III. triedy Milan Šútovec, literárny vedec, spisovateľ
1.1.2021 Pribinov kríž II. triedy  Ivan Štrpka, básnik
1.1.2021 Rad Ľudovíta Štúra III. triedy  Magdaléna Špotáková, detská psychologička
1.1.2021 Rad Ľudovíta Štúra III. triedy  Anna Šestáková, protikomunistický odboj
1.1.2021 Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Pavel Rychetský, ústavný právnik
1.1.2021 Rad Ľudovíta Štúra III. triedy  Chaviva Reicková, protifašistický odboj
1.1.2021 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Hilda Múdra, trénerka krasokorčuliara Ondreja Nepelu
1.1.2021 Pribinov kríž III. triedy Vladimír Michal, kníhkupec
1.1.2021 Pribinov kríž III. triedy  Ivan Leitman, zakladateľ OZ Náruč
1.1.2021 Pribinov kríž III. triedy  Kristína Križanová, paliatívna medicína
1.1.2021 Pribinov kríž II. triedy  Helena Jurasovová, choreografka detského ľudového tanca
1.1.2021 Pribinov kríž III. triedy Vasiľ Jabur, rusínsky jazyk
1.1.2021 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Rudolf Chmel, literárny vedec, historik, spisovateľ, publicista
1.1.2021 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy  Zdeno Chára, hokejista
1.1.2021 Pribinov kríž III. triedy Agnesa Horváthová, zakladateľka a štatutárna zástupkyňa OZ Romano kher – Rómsky dom
1.1.2021 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Agnieszka Holland, režisérka
1.1.2021 Rad Ľudovíta Štúra III. triedy  Vladimír Godár, hudobný skladateľ, muzikológ
1.1.2021 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy  Pavol Demitra (in memoriam), hokejista
1.1.2021 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Pavol Čekan, vedec-biochemik
1.1.2021 Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy Jaroslav Budz (in memoriam), učiteľ v Spojenej škole vo Vrútkach
1.1.2021 Medaila prezidenta SR Sándor Beke, režisér
2.1.2020 Rad Bieleho dvojkríža I. triedy Milada Horáková (in memoriam), česká právnička a politička, ktorá je považovaná za symbol protikomunistického odboja a odporu
2.1.2020 Pribinov kríž III. triedy Mária Šustrová, doktorka venujúca sa Downovmu syndrómu
2.1.2020 Pribinov kríž II. triedy Klára Kubičková, historička architektúry
2.1.2020 Pribinov kríž II. triedy Alžbeta Rajterová, muzikologička
2.1.2020 Pribinov kríž II. triedy Zora Bútorová, sociologička
2.1.2020 Pribinov kríž I. triedy Rudolf Urc, umelec v oblasti filmového umenia
2.1.2020 Pribinov kríž I. triedy Igor Luther, kameraman
2.1.2020 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Andrej Bán, reportér
2.1.2020 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Pavel Sadloň, riaditeľ gymnázia
2.1.2020 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Silvia Pastoreková, virologička
2.1.2020 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Jozef Plachý, športovec
2.1.2020 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Ondrej Demáček, učiteľ informatiky
2.1.2020 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Tibor Soós, tréner
2.1.2020 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Helena Barancová, profesorka
2.1.2020 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Zuzana Mistríková, študentská líderka Nežnej revolúcie
2.1.2020 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy František Mikloško, politik
2.1.2020 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Ján Cibuľa (in memoriam), prvý rómsky lekár v Československu 
2.1.2020 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Martin Janec (in memoriam), príslušník Vysokoškolského strážneho oddielu generálov Goliana a Viesta
2.1.2020 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Branislav Tvarožek, príslušník Vysokoškolského strážneho oddielu generálov Goliana a Viesta
2.1.2020Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Peter Zajac, literárny vedec a politik 
6.6.2019 Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy Rudolf Schuster, prezident
6.6.2019 Rad Andreja Hlinku I. triedy Rudolf Schuster, prezident
6.6.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Rudolf Schuster, prezident
15.5.2019 Rad Bieleho dvojkríža I. triedy Andrzej Duda, prezident Poľskej republiky
8.5.2019 Medaila prezidenta SR
Constantin Ispas, veterán druhej svetovej vojny
8.5.2019 Medaila prezidenta SR Marin Lungu, Medaila prezidenta SR
30.4.2019 Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Ján Mojto, filmový a televízny producent 
29.4.2019
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Michal Lukeš, riaditeľ Národného múzea
7.2.2019 Rad Bieleho dvojkríža I. triedy Angela Merkelová, kancelárka Nemeckej spolkovej republiky
21.3.2019 Rad Bieleho dvojkríža I. triedy Alexander Van der Bellen, prezident Rakúskej republiky
16.1.2019 Medaila prezidenta SR Helfried Carl, veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Zuzana Žirková, (bývalá) basketbalistka
8.1.2019 Pribinov kríž I. triedy Jana Želibská, výtvarníčka
8.1.2019 Pribinov kríž I. triedy Miroslav Žbirka, spevák a skladateľ
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Katarína Zavacká, právnička, dejiny štátu a práva
8.1.2019 Pribinov kríž I. triedy Gyula Zalabai, šľachtiteľ
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Veronika Velez Zuzulová, (bývalá) alpská lyžiarka
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Magdaléna Vášáryová, herečka a diplomatka
8.1.2019 Pribinov kríž I. triedy Marián Valko, vedec v oblasti fyzikálnej chémie
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Richard Stanke, herec
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Ladislav Snopko, historik, bývalý minister kultúry
8.1.2019 Pribinov kríž I. triedy Veronika Racková, lekárka, misionárka
8.1.2019 Pribinov kríž I. triedy Roman Patkoló, kontrabasista
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Klára Orgovánová, klinická psychologička
8.1.2019 Pribinov kríž I. triedy Mária Omastová, vedkyňa v oblasti chémie
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra (vojenský) I. triedy Svetozár Naďovič, genmjr. vo výslužbe
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Dušan Mitana, spisovateľ
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Ľubomír Longauer, maliar, grafický dizajnér
8.1.2019 Pribinov kríž I. triedy Zuzana Kumanová, etnografka a historička
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Ján Kuciak, investigatívny novinár
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Darina Kárová, dramaturgička
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Jana Juráňová, spisovateľka a prekladateľka
8.1.2019 Pribinov kríž I. triedy Mária Jasenková, lekárka a riaditeľka Plamienka
8.1.2019 Pribinov kríž I. triedy Pavel Cheben, vedec v oblasti optiky a fotoniky
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Peter Hunčík, psychiater a spisovateľ
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Daniela Hantuchová, tenistka
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Alexej Fulmek, vydavateľ
8.1.2019 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Jana Dubovcová, sudkyňa
8.1.2019 Pribinov kríž I. triedy Radoslav Danilák, podnikateľ
8.1.2019 Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Dagmar Burešová, advokátka
8.1.2019
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Josef Abrhám, herec
28.8.2018 Medaila prezidenta SR Inge Magistad, nórska veľvyslankyňa v SR, za významné zásluhy o rozvoj nórsko-slovenských vzťahov a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
18.6.2018 Medaila prezidenta SR Leszek Soczewica, poľský veľvyslanec v SR, za významné zásluhy o rozvoj poľsko-slovenských vzťahov a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
8. 5. 2018 Medaila prezidenta SR
Naděžde Brůhová, veteránka druhej svetovej vojny
8. 5. 2018 Medaila prezidenta SR Věre Holubeva, veteránka druhej svetovej vojny
8. 5. 2018 Medaila prezidenta SR Miloslavovi Masopust, veterán druhej svetovej vojny
8. 5. 2018 Medaila prezidenta SR Josef Kaufman, veterán druhej svetovej vojny
26. 3. 2018 Rad Bieleho dvojkríža I. triedy Joachim Gauck, bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko
1. 1. 2018 Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Gabriela Beňačková, operná speváčka
1. 1. 2018 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Peter Breiner, dirigent, skladateľ a aranžér hudby
1. 1. 2018 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Alexander Bröstl, právnik, ústavný sudca
1. 1. 2018 Pribinov kríž II. triedy Marián Čaučík, charita
1. 1. 2018 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Juraj Flamik, Koordinačné centrum VPN, Bratislava/nahlas
1. 1. 2018 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Mikuláš Huba, ekológ a vydavateľ Bratislava/nahlas
1. 1. 2018 Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Vladimír Ješina, kameraman
1. 1. 2018 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Fedor Gál, sociológ, spoluzakladateľ VPN
1. 1. 2018 Pribinov kríž I. triedy Marika Gombitová, autorka hudby a speváčka
1. 1. 2018 Pribinov kríž II. triedy Eva Kováčová, Liga proti rakovine
1. 1. 2018 Pribinov kríž I. triedy Jozef Kroner (in memoriam), herec
1. 1. 2018 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Zuzana Kronerová, herečka
1. 1. 2018 Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Marta Kubišová, speváčka, herečka
1. 1. 2018 Pribinov kríž II. triedy Ján Lazorík (in memoriam), etnograf, folklorista
1. 1. 2018 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Marta Ličková, prekladateľka, protikomunistický odboj
1. 1. 2018 Pribinov kríž I. triedy Myrón Malý, rehabilitačný lekár, pedagóg, NRC Kováčová
1. 1. 2018 Pribinov kríž I. triedy Robert Mistrík, významný vedec a chemik
1. 1. 2018 Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Petr Pithart, politik
1. 1. 2018 Pribinov kríž I. triedy Pavel Povinec, jadrová, environmentálna fyzika
1. 1. 2018 Pribinov kríž I. triedy Rudolf Sloboda (in memoriam), spisovateľ
1. 1. 2018 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy László Szigeti, vydavateľ, Kalligram
1. 1. 2018 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Martin Milan Šimečka, prozaik a publicista
1. 1. 2018 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Otto Šimko, účastník odboja
1. 1. 2018 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Alta Vášová, spisovateľka
1. 1. 2018 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Ilja Zeljenka (in memoriam), hudobný skladateľ
17. 11. 2017 Rad Bieleho dvojkríža I. triedy Frank-Walter Steinmeier, prezident Spolkovej republiky Nemecko
13. 9. 2017 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Hüseyin Özdilek, honorárny konzul Slovenskej republiky v Burse, Turecká republika
30. 8. 2017 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Milan Píka, brigádny generál, ktorý počas druhej svetovej vojny slúžil v britskom Kráľovskom letectve
29. 8. 2017 Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Roger Naël, vojenský veterán, pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania
3. 7. 2017 Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Dimitar Stefanov, básnik, spisovateľ a prekladateľ, Bulharská republika
8. 5. 2017 Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Vitaliy Viktorovič Rybalka, ruský vojnový veterán, zúčastnil sa na bojoch za oslobodenie Slovenska
8. 5. 2017 Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Nikolai Alexandrovič Melnikov, ruský vojnový veterán, zúčastnil sa na bojoch za oslobodenie Slovenska
8. 5. 2017 Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Ivan Ivanovič Selifonov, ukrajinský vojnový veterán, zúčastnil sa na bojoch za oslobodenie Slovenska
8. 5. 2017 Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Bronislav Sergejevič Adamovič, ukrajinský vojnový veterán, zúčastnil sa na bojoch za oslobodenie Slovenska
2. 5. 2017 Rad Bieleho dvojkríža I. triedy Albert II., monacké knieža
29. 3. 2017 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Aron Grünhut [in memoriam], bratislavský obchodník a funkcionár židovskej náboženskej obce, záchranca vyše 1300 rasovo prenasledovaných ľudí počas druhej svetovej vojny
9. 1. 2017 Pribinov kríž II. triedy Zita Furková, herečka
9. 1. 2017 Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Juraj Herz, režisér
9. 1. 2017 Pribinov kríž I. triedy Juraj Hromkovič, profesor informatiky
9. 1. 2017 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Martin Huba, herec a režisér
9. 1. 2017 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Tomáš Janovic, spisovateľ a aforista
9. 1. 2017 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Zora Jesenská [in memoriam], prekladateľka a publicistka
9. 1. 2017 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Ivan Kamenec, historik
9. 1. 2017 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Michal Kaščák, organizátor festivalu Pohoda
9. 1. 2017 Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Michael Kocáb, hudobník
9. 1. 2017 Pribinov kríž II. triedy Ladislav Kováč, biochemik
9. 1. 2017 Pribinov kríž I. triedy Jaroslav Krajčo, právnik a sudca
9. 1. 2017 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Alexandra Krsková, právnička a vysokoškolská pedagogička
9. 1. 2017 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Ján Langoš [in memoriam], politik
9. 1. 2017 Pribinov kríž II. triedy Mária Maciková, vinárka
9. 1. 2017 Pribinov kríž II. triedy Augustín Maťovčík, literárny historik
9. 1. 2017 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Eva Mosnáková, účastníčka odboja
9. 1. 2017 Pribinov kríž II. triedy Ilona Németh, výtvarníčka
9. 1. 2017 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Dobroslav Pustaj [in memoriam], politický väzeň
9. 1. 2017 Pribinov kríž II. triedy Daniela Šilanová [in memoriam], publicistka a dramaturgička
9. 1. 2017 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Ivan Trimaj, ústavný právnik
10. 10. 2016 Rad Bieleho dvojkríža I. triedy Klaus Werner Iohannis, prezident Rumunska - za mimoriadny osobný prínos k rozvoju bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Rumunskom
10. 10. 2016 Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Alexandru Octavian Leru, za podiel na oslobodzovaní Československa počas 2. svetovej vojny
10. 10. 2016 Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Ionel Tuta Steluta, za podiel na oslobodzovaní Československa počas 2. svetovej vojny
10. 10. 2016 Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Gheorge Constantin Dominte, za podiel na oslobodzovaní Československa počas 2. svetovej vojny
10. 10. 2016 Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Constantin Badau, za podiel na oslobodzovaní Československa počas 2. svetovej vojny
10. 10. 2016 Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Dumitru Virgiliu Popauteanu, za podiel na oslobodzovaní Československa počas 2. svetovej vojny
29. 9. 2016 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Carlo Orlandi, za záchranu 500 židovských utečencov, z toho asi 260 Slovákov, v Egejskom mori počas druhej svetovej vojny
13. 9. 2016 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Didier Lopinot, za významné zásluhy o rozvoj slovensko-francúzskych vzťahov a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
25. 1. 2016 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Anthony Bailey, za zásluhy o rozvoj slovensko-britských vzťahov
25. 1. 2016 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Gavyn Arthur, za zásluhy o rozvoj slovensko-britských vzťahov
7. 1. 2016 Rad Bieleho dvojkríža I. triedy Lucia Popp [in memoriam], operná hviezda
7. 1. 2016 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Oleg Pastier, spisovateľ
7. 1. 2016 Pribinov kríž II. triedy Júlia Horáková, odborníčka na hematológiu a onkológiu
7. 1. 2016 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Michal Handzuš, hokejista
7. 1. 2016 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Mária Smreková, riaditeľka gymnázia
7. 1. 2016 Pribinov kríž I. triedy Rudolf Sikora, výtvarník
7. 1. 2016 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Ernest Valko [in memoriam], právnik
7. 1. 2016 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Dalma Špitzerová, účastníčka odboja
7. 1. 2016 Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Pavel Holländer, ústavný právnik
7. 1. 2016 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Helena Pašiaková, riaditeľka gymnázia
7. 1. 2016 Pribinov kríž II. triedy Vladimír Dedeček, architekt
7. 1. 2016 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Hana Hegerová, šansoniérka
7. 1. 2016 Pribinov kríž I. triedy Dušan Dušek, spisovateľ
7. 1. 2016 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Martin Porubjak [in memoriam], divadelník
7. 1. 2016 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Soňa Szomolányi, politologička a sociologička
17. 12. 2015 Medaila Za statočnosť Andrej Adamko, vojak Ozbrojených síl SR
10. 12. 2015 Rad Bieleho dvojkríža I. triedy Rosen Plevneliev, prezident Bulharska
22. 10. 2015 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Anna Kyppo, lektorka slovenského jazyka na Univerzite Jyväskylä vo Fínsku
22. 10. 2015 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Kalervo Juhani Kummola, prezident Fínskej hokejovej asociácie a viceprezident IIHF
19. 10. 2015 Rad Bieleho dvojkríža I. triedy Toomas Hendrik Ilves, prezident Estónskej republiky
25. 6. 2015 Medaila prezidenta SR Theodore Sedgwick, veľvyslanec Spojených štátov amerických v Slovenskej republike
14. 4. 2015 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Jaromir Sokołowski, diplomat
14. 4. 2015 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Tomasz Chłoń, veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike
13. 1. 2015 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Ján Valach, skladateľ, koncertný organista
13. 1. 2015 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Milan Zemko, historik, in memoriam
13. 1. 2015 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Jozef Kafka, vedec, vysokoškolský pedagóg
13. 1. 2015 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Helena Woleková, aktivistka občianskej spoločnosti
13. 1. 2015 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Štefan Klein, dizajnér
13. 1. 2015 Rad Ľudovíta Štúra III. triedy Pavol Šajgalík, vedec
13. 1. 2015 Pribinov kríž I. triedy Augusta Herényivoá-Starostová, tanečná umelkyňa
13. 1. 2015 Pribinov kríž II. triedy Pavel Vilikovský, spisovateľ
13. 1. 2015 Pribinov kríž II. triedy Marián Varga, hudobník
13. 1. 2015 Pribinov kríž II. triedy Pavel Branko, filmový kritik
17. 11. 2014 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Jaroslav Fabok, bojovník za slobodu a demokraciu
17. 11. 2014 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Ján Zeman, bojovník za slobodu a demokraciu
17. 11. 2014 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Alexander Bachnár, bojovník za slobodu a demokraciu
17. 11. 2014 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Marcel Strýko, in memoriam, bojovník za slobodu a demokraciu
17. 11. 2014 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Agneša Kalinová, in memoriam, bojovníčka za slobodu a demokraciu
05. 11. 2014 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Jake Slegers, výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory
27. 10. 2014 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Pavel Litvinov, obhajca ľudských práv
27. 10. 2014 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Vladimír Dremliuga, obhajca ľuských práv
27. 10. 2014 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Viktor Isaakovič Fainberg, ochranca ľudských práv
11. 9. 2014 Medaila prezidenta Slovenskej republiky Josef Markus Wuketich, veľvyslanec Rakúskej republiky v SR
01. 7. 2014 Rad Bieleho dvojkríža, II. trieda Catherine Ashtonová, vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčku EK

Základné informácie

Vyznamenanie Zásluhy
Rad Bieleho dvojkríža Udeľuje sa občanom iných štátov za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov so Slovenskou republikou, za posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch, naplnenie zahraničnopolitických priorít SR alebo mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.
Rad Andreja Hlinku Je pre občanov Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o vznik SR.
Rad Ľudovíta Štúra Je určený občanom SR za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody. Tiež za ochranu, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoj v oblasti hospodárstva, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.
Kríž Milana Rastislava Štefánika Je určený občanom SR, ktorí sa nasadením vlastného života zaslúžili o obranu SR, o záchranu ľudského života alebo o záchranu materiálnych hodnôt.
Pribinov Kríž Môžu dostať občania SR za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo kultúrny rozvoj.
Medaila prezidenta Slovenskej republiky Udeľuje sa občanom Slovenskej republiky, ktorí sa významne zaslúžili o riadenie a správu štátu, o rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, hospodárstva Slovenskej republiky, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Patrí aj tým, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt. Výnimočne udeľuje aj občanom iných štátov.

Návrh na vyznamenanie

Návrhy na udelenie štátneho vyznamenania je možné predkladať Národnej rade SR a Vláde SR. Prezident Slovenskej republiky môže udeliť vyznamenanie aj bez návrhu.

Podnet na udelenie štátneho vyznamenania môže podať štátny orgán alebo iná právnická osoba.

Podnet na udelenie Radu Bieleho dvojkríža je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu, to platí aj pre podanie podnetu na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti významného životného jubilea. V ostatných prípadoch treba podať podnet do 31. mája.

Podnet obsahuje:
1) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly
- dátum narodenia a adresu trvalého bydliska toho, v prospech koho sa predkladá podnet
- názov vojenského útvaru alebo vojenského zväzku ak ide o udelenie Radu Ľudovíta Štúra alebo o medailu prezidenta Slovenskej republiky
- v prípade kolektívu osôb jeho názov alebo iné označenie a meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly a dátum narodenia a adresa bydliska každého jeho člena
2) zdôvodnenie podnetu
3) príležitosť, pri ktorej sa má udeliť štátne vyznamenanie.

Všetky podnety sú predkladané Komisii na posudzovanie podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní.

Ďakovné medaily

Ďakovná medaila udeľovaná prezidentom Slovenskej republiky je ocenením prínosu a zásluh o Slovenskú republiku a jej rozvoj, o reprezentáciu Slovenskej republiky a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, o šírenie európskych hodnôt a mierových hodnôt, o dodržiavanie a ochranu základných práv a slobôd, o rozvoj demokracie, o šírenie a ochranu myšlienok humanizmu a pluralizmu, o zabezpečovanie riadneho chodu ústavných orgánov, o rozvoj spoločnosti najmä v oblasti obrany a bezpečnosti, práva, hospodárstva, vedy a techniky, sociálnej oblasti, oblasti školstva, vzdelávania, vedy, kultúry, umenia, športu a ocenením za záchranu ľudského života a materiálnych hodnôt.

DátumOsobnosť
30.4.2024Andrej Matišák, za zásluhy o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Radovan Geist, za zásluhy o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Miroslav Wlachovský, za zásluhy o reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Peter Weiss, za zásluhy o reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Magdaléna Vášáryová, za zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, jej reprezentáciu a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Vladimír Šucha, za zásluhy o reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Maroš Šefčovič, za zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, jej reprezentáciu a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024František Šebej, za zásluhy o reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Rudolf Schuster, za zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, jej reprezentáciu a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Jozef Stank [in memoriam], za zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, jej reprezentáciu a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Katarína Mathernová, za zásluhy o reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Eduard Kukan [in memoriam], za zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, jej reprezentáciu a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Katarína Kováčová, za zásluhy o reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Ivan Korčok, za zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, jej reprezentáciu a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Rastislav Káčer, za zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, jej reprezentáciu a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Milan Ježovica, za zásluhy o reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Radovan Javorčík, za zásluhy o o reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Peter Javorčík, za zásluhy o reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Vladimír Jakabčin [in memoriam], za zásluhy o reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Pavol Hrušovský, za zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, jej reprezentáciu a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Oľga Gyarfášová, za zásluhy o šírenie európskych a mierových hodnôt, o dodržiavanie a ochranu základných práv a slobôd, o rozvoj demokracie a o šírenie a ochranu myšlienok humanizmu a pluralizmu
30.4.2024Ján Figeľ, za zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, jej reprezentáciu a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Andrea Elscheková Matisová, za zásluhy o reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Mikuláš Dzurinda, za zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, jej reprezentáciu a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024gen. Milan Cerovský, za zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, jej reprezentáciu a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Martin Bútora, za zásluhy o reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Béla Bugár, za zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, jej reprezentáciu a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
30.4.2024Miroslav Adamiš, za zásluhy o reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena v zahraničí a o šírenie európskych a mierových hodnôt
27.6.202381. krídlo Sliač, za zásluhy o rozvoj spoločnosti najmä v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, ako aj za šírenie európskych a mierových hodnôt
27.6.202365. prieskumný prápor Prešov, za zásluhy o rozvoj spoločnosti najmä v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, ako aj za šírenie európskych a mierových hodnôt
20.12.2022Norbert Kádek, za zásluhy o rozvoj spoločnosti najmä v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky
20.12.2022Vladimír Šimko, za zásluhy o rozvoj spoločnosti najmä v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky
5.5.2022Radoslav Beňuš, za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a za ochranu myšlienok humanizmu
5.5.2022Pavel Hanuliak, za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a za ochranu myšlienok humanizmu
5.5.2022Rastislav Holub, za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a za ochranu myšlienok humanizmu
5.5.2022Norbert Moravanský, za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a za ochranu myšlienok humanizmu
5.5.2022Ján Šikuta, za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a za ochranu myšlienok humanizmu
5.5.2022Otto Šimon, za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a za ochranu myšlienok humanizmu
5.5.2022Boris Ťažkýza šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a za ochranu myšlienok humanizmu
21.3.2022Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv
18.8.2021Modul pozemného hasenia lesných požiarov, za významné zásluhy o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a za záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt pri hasení požiarov na ostrove Euboia v Grécku
8.5.2019
Alexandru Octavian Leru, za významné zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
8.5.2019Ondrej Brachna, za významné zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
8.5.2019Jozef Kulich, za významné zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
8.5.2019Juraj Penička, za významné zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
8.5.2019Jozef Sokol, za významné zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
8.11.2018Ján Iľanovský, za významné zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
8.11.2018Vladimír Strmeň, za významné zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
8.11.2018Ľubomír Kolenčík, za významné zásluhy o obranu Slovenskej republiky a o medzinárodnú bezpečnos
8.11.2018Katarína Gašparíková, za významné zásluhy o obranu Slovenskej republiky a o medzinárodnú bezpečnosť
29.8.2018Ján Černek, za významné zásluhy v boji proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní
29.8.2018Viliam Žingor, za významné zásluhy v boji proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní
29.8.2018Karol Pekník, za významné zásluhy v boji proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní
29.8.2018Július Nosko, za významné zásluhy v boji proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní
29.8.2018Ján Golian, za významné zásluhy v boji proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní
29.8.2018Rudolf Viest, za významné zásluhy v boji proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní
8.5.2018Jaroslav Prokop, za významné zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
8.5.2018Matej Valocký, za významné zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
8.5.2018Martin Kolárik, za významné zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
8.5.2018Jozef Glemba, za významné zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
7.4.2018Veronika Velez-Zuzulová, za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky v oblasti zjazdového lyžovania
20.12.2017Miroslav Ištván, za prínos v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky
6.12.2017Dušan Chrenek, za príkladnú činnosť v prospech šírenia významu európskych hodnôt a spolupráce v Slovenskej republike
15.11.2017Daniela Hantuchová, za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky
8.11.2017Július Kusý, za mimoriadne zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
8.11.2017Milan Filadelfi, za mimoriadne zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
8.11.2017Branislav Tvarožek, za mimoriadne zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky
8.11.2017Martin Janec, za mimoriadne zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky