Životopis

XXXX

Dátum a miesto narodenia

6.10.1975 v Banskej Bystrici

Vzdelanie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
- Financie, bankovníctvo, investovanie

Technická univerzia v Košiciach 
- Financie, bankovníctvo, investovanie

Jazykové znalosti

  • anglický jazyk
  • nemecký jazyk
  • ruský jazyk

Profesionálna prax:

1998
2002

samostatne zárobkovo činná osoba

2002
2006

asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

2006
2010

predseda Komisie pre dopravu, pošty, telekomunikácie a informatizáciu spoločnosti vo Výbore pre hospodársku politiku

2006
2010

člen Výboru pre hospodársku politiku

člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

člen Mandátového a imunitného výboru

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

2010
2012

člen Výboru pre financie a rozpočet

člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

2012
2014

štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky

2014
2015

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

2015
2016

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

2016
2018

podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

2018
2020

predseda vlády Slovenskej republiky

2020

podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky

2020
2023

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

2023
2024

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

2024

prezident Slovenskej republiky