Poradcovia prezidentky SR

Vladimír Talian

Vladimír Talian

poradca pre vnútornú politiku

Komunikačný stratég. V rokoch 1998 a 2003 pracoval na občianskych kampaniach „Volím, teda som” a „Nie je nám to jedno”, prostredníctvom združenia Hlava 98 pomáhal demokratickej opozícii v Bielorusku. Niekoľko rokov pôsobil v Slovenskom rozhlase, v roku 2006 sa stal predsedom Rady Slovenského rozhlasu, pracoval aj v Rádiu_FM. Bol aj poradcom ministerky spravodlivosti a poslankyne NR SR Lucie Žitňanskej.

Michal Novota

Michal Novota

poradca pre vnútornú politiku

Je expertom na politický marketing, stratégie a komunikáciu. Venoval sa zahraničnej, komunálnej a sociálnej politike. Pracoval ako stratég v reklamnej agentúre MARK/BBDO, program officer a tréner v International Republican Institute a hovorca Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. Písal a tvoril relácie pre magazín .týždeň. Je členom Brand Council v Superbrands Slovakia a členom European Association of Political Consultants.

 Jarmila Lajčáková

Jarmila Lajčáková

poradkyňa pre ľudské a menšinové práva, domáce násilie a duševné zdravie

Právnička so zameraním na ľudské a menšinové práva. Viac ako 10 rokov pôsobila v Centre pre výskum etnicity a kultúry, kde popri výskume spolupracovala so samosprávou a školami na východnom aj strednom Slovensku na praktických programoch začleňovania Rómov. V spolupráci s Ekonomickou univerzitou v roku 2013 zaviedla prvý vysokoškolský program podpory rómskych študentov „Aj ty máš šancu“, ktorého výsledkom sú viacerí úspešní absolventi. Od roku 2007 učí ľudské práva, teóriu spravodlivosti a menšinové práva na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK.

 Radovan Pala

Radovan Pala

poradca pre oblasť práva a spravodlivosti

Expert na obchodné právo. Je spoluautorom monografie Cezhraničné fúzie, ako aj rozsiahleho komentára k slovenskému Obchodnému zákonníku. Podieľal sa aj na príprave legislatívy obmedzujúcej pôsobenie tzv. schránkových spoločností. Je zakladajúcim managing partnerom advokátskej kancelárie Taylor Wessing.

 Norbert Kurilla

Norbert Kurilla

poradca pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie

Environmentálny diplomat a ekonóm. Skúsený medzinárodný expert v oblasti tvorby politiky životného prostredia a zmeny klímy. Dlhoročný zamestnanec Ministerstva životného prostredia SR, kde pracoval aj ako štátny tajomník. Pôsobil 8 rokov na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, bol slovenským zástupcom v riadiacej Rade Európskej environmentálnej agentúry a v súčasnosti je podpredsedom Výboru OECD pre zelený rast.

Jana Kobzová

Jana Kobzová

poradkyňa pre zahraničnú politiku

Profesionálne sa venovala regiónu východnej Európy, Ruska a strednej Ázie ako aj politikám Európskej únie. Pracovala v londýnskom think-tanku European Council on Foreign Relations, neskôr v Bruseli v European Endowment for Democracy a konzultačnej spoločnosti Rasmussen Global. Je autorkou niekoľkých odborných štúdií a spoluautorkou knihy Bruselenie valašiek.

Ivan Mikloš

Ivan Mikloš

poradca pre oblasť ekonomickej politiky

Ekonóm, bývalý podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky (2002-2006, 2010-2012), podpredseda vlády pre ekonomiku (1998-2002) a minister privatizácie (1991-1992). V období rokov 2006-2010 a 2012-2016 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V rokoch 2015-2020 pôsobil na Ukrajine v rôznych poradných funkciách, okrem iných bol hlavným ekonomickým poradcom ukrajinského premiéra a viedol strategickú skupinu poradcov na podporu reforiem na Ukrajine. Je tiež spoluzakladateľom ukrajinského ekonomického think-tanku Centre for Economic Strategy. V súčasnosti zastáva funkciu prezidenta ekonomického think-tanku MESA10. Od augusta 2021 je členom Strategickej rady pre implementáciu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vedenej premiérom a od novembra pôsobí aj ako poradca moldavskej premiérky.

Marián Giba

Marián Giba

poradca pre oblasť práva a spravodlivosti

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia v roku 2010 získal doktorát z ústavného práva na parížskej Sorbonne a tiež na Univerzite Komenského v Bratislave, kde pôsobí od roku 2006. V súčasnosti je docentom a vedúcim Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Je autorom monografie Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku, autorom či spoluautorom niekoľkých desiatok publikácií z oblasti práva a pravidelným účastníkom vedeckých konferencií a členom Francúzskej asociácie ústavného práva. V rokoch 2015 až 2019 bol poradcom prezidenta republiky pre ústavnoprávnu oblasť.

 Oľga Gyárfášová

Oľga Gyárfášová

poradkyňa pre sociálne témy a verejnú mienku

Sociologička, výskumníčka a vysokoškolská pedagogička so zameraním na politickú sociológiu, sociálnu inklúziu, práva menšín a situáciu ohrozených skupín. Pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a dlhodobo spolupracuje s Inštitútom pre verejné otázky na výskumných projektoch k širokému spektru spoločenských a politických tém. Podieľala sa na viacerých občianskych kampaniach.

Martin Strižinec

Martin Strižinec

hovorca prezidentky

Bývalý moderátor spravodajských a publicistických relácií. Od roku 2001 pôsobil v Rádiu Expres, od roku 2009 v televízii TA3 a od roku 2013 v RTVS. Takmer 5 rokov moderoval najsledovanejšiu politickú diskusiu O 5 minút 12. V súčasnosti pôsobí aj ako externý doktorand na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave.