Poradcovia prezidentky SR

Marián Leško

Marián Leško

poradca pre vnútornú politiku

Politický komentátor a novinár. Písal pre denníky Pravda, SME, spolupracoval aj s Rádiom Slobodná Európa a písal pre týždenník TREND. Pracoval v nadácii Zastavme korupciu a je autorom viacerých kníh o slovenskej politike.

Vladimír Talian

Vladimír Talian

poradca pre vnútornú politiku

Komunikačný stratég. V rokoch 1998 a 2003 pracoval na občianskych kampaniach „Volím, teda som” a „Nie je nám to jedno”, prostredníctvom združenia Hlava 98 pomáhal demokratickej opozícii v Bielorusku. Niekoľko rokov pôsobil v Slovenskom rozhlase, v roku 2006 sa stal predsedom Rady Slovenského rozhlasu, pracoval aj v Rádiu_FM. Bol aj poradcom ministerky spravodlivosti a poslankyne NR SR Lucie Žitňanskej.

Martin Burgr

Martin Burgr

poradca pre komunikáciu

Vyštudoval politológiu a mediálne štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne v roku 2016, kde počas štúdia učil predmet zameraný na argumentáciu a kritické myslenie. V minulosti viedol Slovenskú debatnú asociáciu a aktívne súťažil v argumentácii. V roku 2010 sa stal najlepším rečníkom Slovenskej debatnej ligy. Je zakladateľom Akadémie kritického myslenia a jeho školeniami komunikácie prešlo niekoľko stoviek ľudí v rámci univerzity a biznisu. Od roku 2015 pôsobil ako asistent poslanca NR SR. Neskôr bol zodpovedný za komunikáciu v kampani Matúša Valla, terajšieho primátora Bratislavy, a viedol komunikáciu v kampani Zuzany Čaputovej, prezidentky SR.

Peter Bátor

Peter Bátor

poradca pre zahraničnú politiku, bezpečnosť a obranu

Expert na zahraničnú, medzinárodnú a bezpečnostnú politiku. Pôsobil ako poradca a diplomat na ministerstve obrany, ministerstve zahraničných vecí a v Stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO. V rámci krátkodobých pobytov má skúsenosť z Afganistanu, Iraku, Kosova či Blízkeho Východu. Od roku 2015 pôsobí v Kancelárii prezidenta SR ako expert na bezpečnosť, neskôr riaditeľ Odboru zahraničnej politiky.

Zuzana Kusá

Zuzana Kusá

poradkyňa pre sociálnu oblasť

Slovenská sociologička venujúca sa verejnému akademickému výskumu a výuke v oblasti sociológie. V súčasnosti pracuje pre Sociologický ústav SAV. Vo svojej práci sa venuje predovšetkým témam vzdelávania, chudoby a sociálneho vylúčenia. Od roku 1992 pracuje ako samostatná vedecká pracovníčka SAV. Je spoluautorkou monografie „Politická zmena v spoločenskej rozprave” (1997), editorkou viacerých zborníkov a autorkou štúdií, publikovaných najmä v časopise „Sociológia” a v domácich i zahraničných zborníkoch.

Jarmila Lajčáková

Jarmila Lajčáková

poradkyňa pre ľudské a menšinové práva

Právnička so zameraním na ľudské a menšinové práva. Viac ako 10 rokov pôsobila v Centre pre výskum etnicity a kultúry, kde popri výskume spolupracovala so samosprávou a školami na východnom aj strednom Slovensku na praktických programoch začleňovania Rómov. V spolupráci s Ekonomickou univerzitou v roku 2013 zaviedla prvý vysokoškolský program podpory rómskych študentov „Aj ty máš šancu“, ktorého výsledkom sú viacerí úspešní absolventi. Od roku 2007 učí ľudské práva, teóriu spravodlivosti a menšinové práva na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK.

Peter Kubina

Peter Kubina

poradca pre oblasť práva a spravodlivosti

Špecialista na ústavné právo a riešenie sporov v širokom spektre právnych oblastí, bankové a finančné právo. Pred Ústavným súdom SR zastupoval viacero významných prípadov, ako napríklad nevymenovanie generálneho prokurátora, zrušenie Mečiarových amnestií či spory týkajúce sa ochrany slobody prejavu, slobody médií, ochrany vlastníckeho práva a práva na spravodlivé súdne konanie. Je vedúcim partnerom bratislavskej pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie Dentons.

Radovan Pala

Radovan Pala

poradca pre oblasť práva a spravodlivosti

Expert na obchodné právo. Je spoluautorom monografie Cezhraničné fúzie, ako aj rozsiahleho komentára k slovenskému Obchodnému zákonníku. Podieľal sa aj na príprave legislatívy obmedzujúcej pôsobenie tzv. schránkových spoločností. Je zakladajúcim managing partnerom advokátskej kancelárie Taylor Wessing.

Norbert Kurilla

Norbert Kurilla

poradca pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie

Environmentálny diplomat a ekonóm. Skúsený medzinárodný expert v oblasti tvorby politiky životného prostredia a zmeny klímy. Dlhoročný zamestnanec Ministerstva životného prostredia SR, kde pracoval aj ako štátny tajomník. Pôsobil 8 rokov na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, bol slovenským zástupcom v riadiacej Rade Európskej environmentálnej agentúry a v súčasnosti je podpredsedom Výboru OECD pre zelený rast.

Martin Strižinec

Martin Strižinec

hovorca prezidentky

Bývalý moderátor spravodajských a publicistických relácií. Od roku 2001 pôsobil v Rádiu Expres, od roku 2009 v televízii TA3 a od roku 2013 v RTVS. Takmer 5 rokov moderoval najsledovanejšiu politickú diskusiu O 5 minút 12. V súčasnosti pôsobí aj ako externý doktorand na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave.