Bývalí prezidenti

Rudolf Schuster archív webu

Životopis

1934

Narodil sa 4. januára 1934 v Košiciach. Detstvo prežil v Medzeve, vyštudoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v Košiciach a v rokoch 1954 – 1959 Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Od roku 1960 pracoval ako projektant v Krajskom poľnohospodárskom ústave v Bratislave, potom bol asistentom v Slovenskej akadémii vied. V roku 1962 sa vrátil do Košíc, kde sa zamestnal vo Východoslovenských železiarňach. Tu pracoval vo viacerých funkciách až do roku 1974. V roku 1964 vstúpil do Komunistickej strany Slovenska, ktorej členom bol až do roku 1990. V roku 1974 nastúpil na Národný výbor mesta Košice, kde pracoval ako podpredseda pre služby a neskôr pre ekonomiku. V rokoch 1983- 1986 sa prvý raz stal primátorom mesta Košice. V rokoch 1986 až 1989 bol predsedom Východoslovenského krajského národného výboru. V tejto funkcii ho zastihla aj novembrová revolúcia 1989, 30. novembra tohto roka bol zvolený za predsedu Slovenskej národnej rady, kde pôsobil do 30. júna nasledujúceho roku. Potom sa stal veľvyslancom ČSFR v Kanade, v roku 1992 bol ale odvolaný. Krátko potom pracoval na Ministerstve zahraničných vecí v Bratislave a v rokoch 1994 až 1999 ho po druhý raz zvolili za primátora Košíc. V rokoch 1998 – 1999 získal mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. V roku 1998 spoluzakladal a stal sa lídrom Strany občianskeho porozumenia, ktorá ho nominovala za kandidáta do prvých priamych prezidentských volieb v roku 1999.

1999

Voľby vyhral a 15. júna 1999 sa ujal funkcie prezidenta Slovenskej republiky. V úrade pôsobil päť rokov. Za prezidenta SR kandidoval aj v nasledujúcich voľbách v roku 2004, kde však neuspel. Je autorom viacerých kníh rozličných žánrov, predovšetkým literatúry faktu. Písal tiež pre rozhlas a televíziu. Venuje sa cestovaniu po svete, zbiera historické fotoaparáty a kamery a iné technické pamiatky.