Bývalí prezidenti

Zuzana Čaputová

Životopis

1973

Zuzana Čaputová sa narodila 21. júna 1973 v Bratislave. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je matkou dvoch dcér. Počas štúdia a po jeho skončení pracovala v miestnej samospráve v Pezinku, najprv ako asistentka na právnom oddelení, neskôr ako zástupkyňa prednostu mestského úradu.

1998

Od roku 1998 pôsobila v treťom sektore, kde sa venovala verejnej správe a problematike týraných a zneužívaných detí. Následne pracovala ako projektová manažérka v občianskom združení EQ Klub na projekte rozvoja miestnych komunít.

2001
2017

V rokoch 2001 až 2017 spolupracovala s občianskym združením VIA IURIS, od roku 2010 ako advokátka. Venovala sa témam právneho štátu a presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva, napríklad fungovaniu justičných orgánov, zodpovednosti verejných činiteľov, transparentnému nakladaniu s verejným majetkom a posilňovaniu verejnej kontroly verejnej moci.

2017

V decembri 2017 oznámila vstup do politickej strany Progresívne Slovensko, kde bola v januári 2018 zvolená za podpredsedníčku.

V máji 2018 sa rozhodla uchádzať o post prezidentky Slovenskej republiky s cieľom obnoviť dôveru v našej spoločnosti a vrátiť silu a zmysel tým hodnotám, ktoré nás všetkých spájajú – spravodlivosť, ochrana ľudskej dôstojnosti, a naša civilizačná príslušnosť k demokratickej Európe.

Jedným z rozhodujúcich dôvodov jej kandidatúry bola vražda mladého novinára a jeho snúbenice z februára 2018.

2019

V druhom kole prezidentských volieb 30. marca 2019 bola zvolená za prezidentku Slovenskej republiky. Hlas jej odovzdalo 1 056 582 voličov, čo predstavovalo 58,41 percenta zo všetkých odovzdaných hlasov. V máji 2019 požiadala o zrušenie členstva v Progresívnom Slovensku. Aktuálne nie je členkou žiadnej politickej strany. Do úradu nastúpila 15. júna 2019 po svojej inaugurácii.

Prezidentke Slovenskej republiky patria podľa Zákona o štátnych vyznamenaniach nasledujúce štátne vyznamenania: Rad Andreja Hlinku I. triedy, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy a Pribinov kríž I. triedy.

Ocenenia

2023

Zlatá medaila Univerzity Karlovej

2023

Cena cisára Otta

2022

Cena slobody Nadácie Friedricha Naumanna

2021

Strieborná medaila predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky

2019

Európska cena za politickú kultúru

Štátne vyznamenania

9.5.2024

Rad Jaroslava Múdreho 1. stupňa
Ukrajina

7.3.2023

Veľký kríž Radu holandského leva
Holandsko

6.9.2022

Veľký kríž Radu Vykupiteľa
Grécko