Andrej Kiska diskutoval so študentmi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Domáca politika
Andrej Kiska diskutoval so študentmi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Prezident Andrej Kiska diskutoval v pondelok so študentmi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o téme vysokého školstva i stave spoločnosti.

„Táto univerzita patrí medzi najkvalitnejšie univerzity na Slovensku. Ako prezident sa veľmi rád stretávam s mladými ľuďmi, pretože sú budúcnosťou našej krajiny. Chcel som im tlmočiť moju prosbu, aby boli nároční, aby boli nároční na nás, politikov, na štátnu správu, aby boli sebavedomí, slušní a vyžadovali od štátu, aby plnil svoju úlohu, aby sme vrátili späť dôveru štátu," povedal prezident po stretnutí.

V diskusii vyjadril presvedčenie, že je potrebné sústrediť kvalitu a financie na tie vysoké školy, ktoré ukázali dobré výsledky: „Máme veľmi veľa vysokých škôl a absolventi niektorých vysokých škôl, žiaľ, absolútne nespĺňajú predpoklady na uplatnenie v praxi. Majú nulový styk s praxou, že sú neuplatniteľní na trhu práce. Potrebujeme sa skoncentrovať na tie školy, ktoré tú kvalitu majú, a im dať našu plnú podporu.“

Prezident vyzval študentov, aby sa nebáli zmeny. „Mladí ľudia bývali aj v minulosti nositeľmi zmeny, boli tí, ktorí boli vždy kritickejší na nás starších. Dnes majú mladí ľudia oproti našej generácii tú výhodu, že ak sú nespokojní so stavom našej krajiny, môžu odísť. Žiaľ, veľké percento ich aj z našej krajiny skutočne odchádza. Preto som na nich apeloval, aby sme krásne Slovensko s tak úžasne pracovitými ľuďmi spoločne posunuli dopredu. Aby aj išli študovať do zahraničia alebo na chvíľu pracovať, ale aby sa vrátili.“

Prezident sa v diskusii dotkol aj prípadu bývalej zamestnankyne ministerstva zahraničných vecí Zuzany Hlávkovej, ktorá obvinila ministerstvo z predraženia zákaziek v súvislosti so slovenským predsedníctvom v Rade Európskej únie.

„Prípad tejto mladej dámy ukazuje presne, akí by mali mladí ľudia byť, aby sa dokázali slušne, sebavedomo postaviť, ak vidia, že štát zlyháva. Práve vďaka takýmto ľuďom môžeme našu krajinu posunúť dopredu,“ povedal prezident Kiska.

Zároveň však pripomenul, že platí prezumpcia neviny a kauzu treba čím skôr vyšetriť. „Žiaľ, máme pootváraných veľmi veľa káuz. V prípade, ak takéto obvinenie padne, mali by sme byť veľmi rýchlo schopní - a to hovorím o týždni, dvoch - povedať, či došlo k zlyhaniu a ak niekto zlyhal, tak kto to bol, aby sme do toho rozhodnutia udržali takú neutralitu, aby sme hneď neodsúdili ľudí, ale aby sme to rozhodnutie mali čím skôr a čím jasnejšie. Máme nedoriešené a pootvárané kauzy. Musíme nájsť systém, ako veľmi rýchlo a jasne povedať ľuďom, čo sa deje, inak skutočne dôvera v štát klesá k nule.“