Andrej Kiska na promócii kadetov: Porovnávajme sa s najlepšími

Prezident Andrej Kiska sa v piatok zúčastnil na slávnostnom vyradení kadetov Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši a odhalení busty generála Milana Rastislava Štefánika pred vstupom do Akadémie.

„Je to sviatok vysokej školy, jej pedagógov, jej nových absolventov, ale samozrejme aj rodín absolventov - a v tom nie je v takýto deň rozdiel medzi Akadémiou ozbrojených síl a inými vysokými školami,“ povedal prezident v príhovore na slávnostnej promócii. „V čom rozdiel určite je, to je výnimočné poslanie vašej školy. Rozvíjať a šíriť vzdelanosť v oblasti bezpečnosti a obrany. Inšpirovať študentov pre službu vlasti. Učiť a rozvíjať hodnoty, akými sú povinnosť, česť a záujem vlasti. A týmto spôsobom prispievať k plneniu základnej povinnosti každého štátu, ktorou je obrana a bezpečnosť občanov.“

Akadémia je jedinou vzdelávacou inštitúciou Ministerstva obrany SR, ktorá pripravuje dôstojníkov ozbrojených síl a ďalších odborníkov bezpečnostných zložiek. Prezident vyzdvihol jej prínos: „Chcem vás povzbudiť pre ďalšiu spoluprácu s partnerskými školami v zahraničí, pre účasť Akadémie na spoločných projektoch NATO, Európskej obrannej agentúry, vo vedeckej činnosti, v oblasti výskumu a vývoja. Chcem vás povzbudiť aj v ambícii porovnávať sa s najlepšími, a rovnako aj pre hľadanie toho, v čom dokážete vyniknúť a čím môžete aj svojím osobitným spôsobom prispieť ku kolektívnej bezpečnosti a obrane s našimi spojencami.“

Fotografia: ilustračná

Viac k téme: