Andrej Kiska odhalil v lučeneckej synagóge dielo Memento

Andrej Kiska odhalil v lučeneckej synagóge dielo Memento

Prezident Andrej Kiska navštívil Lučenec, kde pri príležitosti pamätného Dňa holokaustu a obetí rasového násilia, ktorým je 9. september, odhalil v mestskej synagóge pamätník Memento od konceptuálneho výtvarníka Petra Kalmusa.

Pred 75 rokmi bol na Slovensku vyhlásený Židovský kódex, Židom zobrali majetok, museli nosiť žlté hviezdy, 70 000 Židov bolo zo Slovenska odvlečených, pripomenul pri tejto príležitosti prezident. Podľa Andreja Kisku by toto umelecké dielo, ktoré je pietnou a silnou výpoveďou o našej minulosti, malo byť mementom, že nesmieme zabúdať, čo v krajine dokáže spraviť neznášanlivosť.

„Sme moderná krajina. A v modernej krajine rozlišovanie ľudí, členenie ľudí na základe farby pleti, na základe náboženstva, je niečo, čo podľa mňa patrí do ďalekej minulosti,“ povedal prezident . Akýkoľvek prejav rasovej či náboženskej neznášanlivosti podľa neho nesmieme tolerovať. „Musíme si vždy pripomínať, čo v minulosti dokázala náboženská neznášanlivosť u nás spôsobiť. Nesmieme zabúdať a nesmieme dovoliť aby sa to opakovalo.“

V Lučenci navštívil prezident Kiska aj Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy, kde diskutoval s učiteľmi a so študentmi, a pozrel si tiež nové fyzikálne laboratórium. Súčasťou jeho programu bola aj návšteva strojárskej firmy zameranej na výrobu dielcov pre pretekárske motorové vozidlá, motocykle a motokáry K-KART.

S vedením mesta diskutoval prezident o zdravotníctve, školstve i o tom, ako funguje akčný plán vlády na podporu regiónov s vysokou nezamestnanosťou. „Zdieľame spoločný názor, že treba spraviť zmenu v školstve, aby zo škôl vychádzali mladí ľudia, ktorí sú pripravení pre prax,“ povedal prezident po stretnutí na radnici. V meste je podľa neho veľa dobrých signálov - zrekonštruovaná synagóga, postavili sa komunálne byty, ale je ešte veľkou výzvou a úlohou navrátiť mu prosperitu, aby sa Lučenec stal miestom, kde mladí ľudia budú chcieť zostať žiť.

V rámci pracovného výjazdu zavítal prezident Kiska aj do obce Halič. Stretol sa s vedením obce a s občanmi, zaujímal sa o činnosť obecných spolkov, ktoré v Haliči pôsobia.