Andrej Kiska navštívil Trebišov a Tokaj, diskutoval o nezamestnanosti

Regióny
Andrej Kiska navštívil Trebišov a Tokaj, diskutoval o nezamestnanosti

Prezident Andrej Kiska navštívil v piatok počas pracovného výjazdu Trebišov a tokajskú oblasť. Ako uviedol po rokovaní s predstaviteľmi Trebišova, mesto trápia typické problémy tejto oblasti: predovšetkým vysoká nezamestnanosť, ktorá tu dosahuje takmer 18 percent, rómska problematika a zlyhávajúce poľnohospodárstvo.

„Trebišov dlhodobo patrí medzi okresy, kde je tento problém vypuklý,“ konštatoval prezident. S primátorom Marekom Čižmárom hovorili o tom, ako využiť možnosti, ktoré poskytuje nedávno schválený zákon o podpore najmenej rozvinutým okresom. Mesto má podľa primátora pripravený akčný plán, ktorý by mohol pomôcť nezamestnanosť riešiť.

Na stretnutiach s predstaviteľmi vlády chce prezident aj po návšteve tokajskej oblasti zvýrazniť potrebu riešenia rómskej problematiky, spojenej s nízkym vzdelaním, nezamestnanosťou a chudobou. „Musíme sa zamerať na túto dlhodobo zanedbávanú oblasť a dať jasné konkrétne riešenia. Aj v tomto regióne je podiel rómskej populácie vysoký a už sa vníma ako kritický na to, aby sa zaviedli systémové kroky,“ povedal.

Mesto by privítalo aj väčšiu podporu pri rozvoji aktivít a možností športového vyžitia.

Andrej Kiska navštívil v Trebišove aj dve stredné školy. Súkromná stredná odborná škola DSA pripravuje mladých ľudí na učiteľské povolanie pre materské školy, či sociálno–výchovnú prácu, ale aj technické povolanie v oblasti vodohospodárstva.

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta zastrešuje hotelovú akadémiu, podnikanie v cestovnom ruchu, ale aj technické odbory ako napr. autoopravár.

Prezident diskutoval s predstaviteľmi škôl, prezrel si ich priestory a žiakov cirkevnej odbornej školy pozdravil pri ich záverečných skúškach.

V obci Malá Tŕňa prezident diskutoval s výrobcami tokajského vína.