Andrej Kiska poslal telegram novému prezidentovi USA Trumpovi

Andrej Kiska poslal telegram novému prezidentovi USA Trumpovi

Prezident Andrej Kiska poslal telegram novozvolenému prezidentovi Spojených štátov amerických Donaldovi Trumpovi:

„Vážený pán novozvolený prezident, v mene občanov Slovenskej republiky, ako aj v mene svojom, Vám blahoželám k zvoleniu za 45. prezidenta Spojených štátov amerických.

Spojené štáty americké sú strategickým spojencom a priateľom Slovenska a Európskej únie. Zdieľanie spoločných hodnôt slobody a demokracie je pevným základom našich vzájomných vzťahov.

Slovensko považuje zachovanie silnej transatlantickej väzby za jeden z najdôležitejších pilierov svojej bezpečnosti a prosperity. Je to mimoriadne dôležité v záujme riešenia výziev tak v Európe, ako aj vo svete. Vzájomná dôvera a spojenecká jednota sú tou najlepšou odpoveďou na ich riešenie. Osobitne mám na mysli bezpečnosť v euroatlantickom priestore a stabilitu za jeho hranicami. Slovenská republika si je vedomá svojich záväzkov v tomto smere a bude pokračovať v ich plnení.

Veľmi ma teší, že vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými sú na vynikajúcej úrovni aj v praktickej rovine. Cením si osobitne intenzívny rozvoj obrannej a ekonomickej spolupráce. V mnohých oblastiach sú pre nás Spojené štáty americké inšpiráciou a dobrým príkladom – v podpore podnikania, v rozvoji vedy, výskumu, nových technológií a inovácií. Silné medziľudské kontakty, ktoré sa podarilo vybudovať, sú základom porozumenia medzi našimi krajinami a občanmi.

Vážený pán prezident, želám Vám veľa zdravia a úspechov vo funkcii prezidenta Spojených štátov amerických.“