Andrej Kiska prijal zástupcov cirkví a náboženských spoločností

Andrej Kiska prijal zástupcov cirkví a náboženských spoločností

Veľkou úlohou cirkví a náboženských spoločností v zložitých časoch môže byť šírenie lásky a porozumenia medzi ľuďmi. Prezident Andrej Kiska vyjadril vo štvrtok toto presvedčenie v rámci prijatia v Prezidentskom paláci.

„Srdečne vás vítam na tradičnom novoročnom stretnutí cirkví a náboženských spoločností v Prezidentskom paláci.

Pre mňa je to v úrade prezidenta už druhá takáto príležitosť. Keď som sa pokúsil spomenúť si, v akej spoločenskej atmosfére sme sa stretli na začiatku minulého roka, uvedomil som si, že to boli vtedy chvíle silných pocitov a vypätých emócií. U nás doma aj v našom okolí. Svet sužoval strach. Po niekoľkých rokoch úľavy sa priamo do Európy na začiatku minulého roka znovu vrátil terorizmus. Bolo len niekoľko dní po teroristickom útoku v Paríži na redakciu časopisu Charlie Hebdo. Porozumenie bolo znovu silnejšie konfrontované s násilím, agresivitou, neznášanlivosťou a nepriateľskými emóciami.

Cítili sme, že nejde len o dočasný krátkodobý jav pod dojmom niektorých konkrétnych udalostí. A uplynulý rok, kedy sa do tejto atmosféry vstúpili ďalšie okolnosti, to potvrdil.

Rok nie je krátka doba. Predstavujem si, a každý z nás to dobre pozná, koľko sily a viery musí človek vo svojom osobnom živote preukázať, keď sa ocitne v situácii dlhodobejších nepriaznivých osobných, pracovných alebo rodinných okolností. A keď potrebuje podporu a pomoc. Keď sa ľudia vo svojom živote aj pod tlakom nepriaznivých okolnosti nechajú uniesť zlobou. A potrebujú utíšiť. Keď človek stratí vieru v slušnosť, morálku, úctu k druhému človeku. A potrebuje povzbudiť. Keď prepadne presvedčeniu, že svoju osobnú situáciu vyrieši kompromisom s morálkou, slušnosťou, ľudskosťou - keď necíti dlhodobú oporu sám v sebe, vo svojej rodine, vo svojej komunite, ako súčasť spoločenstva.

Rok nie krátka doba v živote človeka ani v živote spoločenstva, národa, štátu. Máme za sebou ľudia na Slovensku, aj veriaci vašich cirkví rok mnohých dobrých skutkov. Ale máme za sebou - aj pred sebou - aj rok plný pokušení, o ktorých som hovoril - ako ľudia, aj ako spoločenstvo.

Chcem aj dnes zopakovať moje osobné presvedčenie, že vnímam obrovskú dôležitosť cirkví - a v tomto období osobitne. Kedy nám chýba napríklad aj dostatok vzorov a autorít. Kedy je každá autorita niečím spochybňovaná. Kedy sa aj veľká časť produkcie médií zmenila na festival ľudských zlyhaní, nešťastia, násilia a chaosu. Kedy sa rozmáhajú pochybnosti, či ešte existuje pravda, čomu a komu sa ešte dá veriť - a čím posudzovať našu mravnosť a morálku, ľudskosť a humanizmus.

Silnejšie a nástojčivejšie ako donedávna vnímame, že mier a pokoj, mier a pokojné spolužitie medzi ľuďmi nie sú samozrejmosťou. Pokoj a mier však potrebujeme ako ľudia v prvom rade v každom z nás - keď máme každý pokoj a mier v sebe, potom ho prenášame do našich komunít. Dovoľte mi zopakovať moje presvedčenie, že aj tu je vaša misia nezastupiteľná a povedal by som dokonca osobitne v dnešných časoch - nenahraditeľná.

Zjednodušenia, čo najhlučnejšie slová a apel na strach a predsudky - aj to je súčasťou každej zložitej doby a jej politiky. Myslím, že takúto zložitejšiu dobu žijeme. A máme v Európe aj u nás na Slovensku dávnejšiu aj nedávnu skúsenosť s tým, keď sa do slovníka politikov alebo dokonca politických doktrín dostávajú slová označujúce a vymedzujúce ako ohrozenie celé skupiny ľudí podľa ich príslušnosti k národu, náboženskému presvedčeniu alebo menšine. A ktoré na základe príslušnosti k národu, náboženskému presvedčeniu alebo menšine povzbudzovali strach alebo otvorené nepriateľstvo či nenávisť. Máme takúto skúsenosť aj na Slovensku - a dnes sa do nášho domáceho politického slovníka ako synonymum strachu a ohrozenia pridáva výraz Moslim. Takéto vymedzenia, či prisudzovanie kolektívnej viny za chyby, zlyhania či zločiny jednotlivcov do dnešnej Európy nepatria. Nedajú sa ospravedlniť ničím a prebúdzajú démonov minulosti.

Aj v tejto súvislosti do tretice zopakujem, akú veľkú úlohu môžu zohrať cirkvi v takýchto zložitých časoch: pri šírení svojej misie lásky a porozumenia medzi ľuďmi, medzi ľudskými bytosťami. A tiež medzi náboženstvami a v tom, čo ich spája – láska, dobro, porozumenie a odpúšťanie.

Chcem sa poďakovať vám, predstaviteľom cirkví a náboženských spoločností, za vaše pôsobenie, ktoré v minulom roku povzbudzovalo ľudí u nás konať dobré skutky. Želám vám na prahu nového roka 2016 zdravie, silu, odvahu - a množstvo dobrých skutkov, ku ktorým povzbudíte ľudí na Slovensku.“