Andrej Kiska prijal zástupcov environmentálnych mimovládok

Andrej Kiska prijal zástupcov environmentálnych mimovládok

Prezident Andrej Kiska privítal v utorok v Prezidentskom paláci osobnosti a expertov z environmentálnych mimovládnych organizácií. Stretnutie sa konalo deň pred plánovanou cestou prezidenta do New Yorku na slávnostný podpis Parížskej klimatickej dohody.

Témou rokovania bolo aj blížiace sa predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, ktorého hlavnými environmentálnymi témami sú energetika, ochrana klímy a vodné hospodárstvo.

Andrej Kiska a zástupcovia mimovládnych organizácií spolu hovorili o možnostiach účinnejšieho zapojenia environmentálnych organizácií do rozhodovania o konkrétnych projektoch, ale aj do prípravy strategických dokumentov.

Environmentálni experti zdôrazňujú, že ak by úrady a investori zapojili už v ranných fázach do prípravy projektov verejnosť, mohli by sa mnohé pripomienky zohľadniť a predišlo by sa nedorozumeniam a konfliktom.