Andrej Kiska prijal zástupcov Hodiny deťom

Zahraničná politika
Andrej Kiska prijal zástupcov Hodiny deťom

Andrej Kiska prijal v Prezidentskom paláci zástupcov Hodiny deťom, celoročnej finančnej zbierky organizovanej od roku 1999. Cieľom zbierky je podporiť trvalé a pozitívne zmeny v živote detí a mladých ľudí do 26 rokov. Ide predovšetkým o zmeny zamerané na tvorivosť, rozvíjanie potenciálu, budovanie komunít a zlepšovanie školského prostredia.