Andrej Kiska si uctil vojnových veteránov koncertom v Tepliciach

Andrej Kiska si uctil vojnových veteránov koncertom v Tepliciach

Prezident Andrej Kiska udelil v stredu pri príležitosti Dňa vojnových veteránov ďakovnú medailu prezidenta Slovenskej republiky Martinovi Janecovi, Branislavovi Tvarožekovi, Milanovi Filadelfimu a Júliusovi Kusému. 

Stalo sa tak počas slávnostného koncertu Vojenskej hudby Banská Bystrica v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Koncert spoločne organizovala Kancelária prezidenta SR s Ministerstvom obrany SR.

Pred koncertom sa uskutočnil ceremoniál kladenia vencov na cintoríne padlých v 1. svetovej vojne.

„Dovoľte mi, v prvom rade, vyjadriť svoju vďaku a úctu všetkým statočným mužom a ženám, legionárom a vojenským veteránom, ktorí v minulých bojoch za našu slobodu, za náš mier položili svoje životy. Ktorí sa nezľakli presily nepriateľov, akokoľvek veľká bola. Ktorí svoje činy nepodriadili najprirodzenejšiemu z ľudských pocitov – strachu.

Mužom a ženám, ktorí nám umožnili, že sme vo veľkých konkfliktoch našich dejín mohli stáť na tej správnej strane. Tým, vďaka ktorým má pravda o dobre a zle v našich životoch a končinách nespochybniteľných svedkov a najvernejších zástancov. A ja som rád, že niektorí z nich sú tu dnes s nami. Ďakujeme vám.

Na budúci rok si budeme pripomínať významné udalosti našich novodobých dejín. Sté výročie vzniku 1. Československej republiky. Sto rokov od ukončenia 1. svetovej vojny. Ani jedno, ani druhé by sme si dnes, a ani budúci rok nepripomínali, ak by nebolo obetavých činov a konkrétnych príbehov ľudí v česko-slovenskej armáde a našich legionárov v Rusku. Keby nebolo nebojácnych hrdinov domáceho protifašistického odboja; statočných partizánov v Slovenskom národnom povstaní. A odvážnych bojovníkov v protikomunistickom odboji.

Im všetkým patrí dnešný deň (deň vojnových veteránov), a aj dnešný koncert. Aj kvôli nim, kvôli jasnému odkazu, ktorý nám zanechali a ktorý máme povinnosť počúvať a rozvíjať, by som si veľmi želal, aby všetky, a najmä budúcoročné pripomínanie si týchto týchto udalostí bolo v skutočnosti ich oslavou.

Oslavou výnimočnej ľudskej schopnosti v rozhodujúcich chvíľach spolupracovať a nehľadieť na rozdiely, v skutočnosti často zanedbateľné a nepodstatné. Oslavou našej sily vzdať sa svojich vlastných, bezprostredných záujmov a vo vážnych, určujúcich chvíľach sebavedomo odmietnuť prejavy nevraživosti a nenávisti. Ale predovšetkým oslavou priateľstva a nádeje – že keď to naši otcovia a starí rodičia dokázali v minulosti, dokážeme to, načúvajúc ich odkazu, aj my. Dnes aj kedykoľvek v budúcnosti.

Preto považujem za dôležité dnes pripomenúť – a som rád, že sme sa na tom zhodli spolu s predsedom Národnej rady a predsedom vlády na nedávnom stretnutí bez akéhokoľvek zaváhania – že naše členstvo v Európskej únii, a naše spojenectvo s krajinami a štátmi Severoatlantickej aliancie je v našom bytostnom, strategickom záujme. Že nemá alternatívu, aj keď niektorí sa nás snažia presvedčiť o opaku. A z tohto zväzku nás dostať. Že si to od nás vyžaduje aktívnu účasť na európskych projektoch a plnenie si našich záväzkov voči našim spojencom.

Tak budú mať naše hodnoty slobody, ľudských a občianskych práv, demokracia a právny štát, spravodlivosť a rovnosť príležitosť rozvíjať a napĺňať sa. V bezpečnom prostredí pre našich občanov, v účinnej obranyschopnosti nášho štátu. A tak bude mať odkaz hrdinov našich dejín svojich verných nasledovníkov. Ďakujem vám.“

Viac k téme: