Andrej Kiska vyjadril sústrasť po útokoch na koptské kostoly

Obrana a bezpečnosť

Prezident Andrej Kiska poslal v nedeľu sústrastný telegram egyptskému prezidentovi Abdel Fattáh Sísímu v súvislosti s teroristickými útokmi v Egypte na kostoly koptských kresťanov sv. Marka v Alexandrii a kostol Mar Girgis v Tante.

„Vaša Excelencia, s hlbokým zármutkom som prijal správu o teroristických útokoch na koptské kostoly v mestách Tanta a Alexandria, pri ktorých zahynuli a boli zranení mnohí nevinní ľudia. Podlé útoky počas sviatku Kvetnej nedele svedčia o absolútnom pohŕdaní ľudským životom páchateľmi.

V mene svojom, ako aj v mene občanov Slovenskej republiky vyjadrujem úprimnú sústrasť Vám a trpiacim rodinám obetí. Zdieľame smútok tých, ktorí stratili svojich blízkych. V tejto ťažkej chvíli Vás uisťujem o podpore Slovenska v boji proti všetkým formám terorizmu.“