August 1968 nám pripomína, že demokracia a sloboda nie je samozrejmosť

August 1968 nám pripomína, že demokracia a sloboda nie je samozrejmosť

Prezidentka Zuzana Čaputová si v piatok 21. augusta 2020 pripomenula 52. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy na pietnej spomienke pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave.

Prezidentka je presvedčená, že augustové udalosti sú hodné toho, aby sa stali súčasťou pamäte každého obyvateľa Slovenskej republiky. "Táto pamäť zahŕňa našu historickú skúsenosť a hodnoty, ktoré patria k tým najdôležitejším. Týmito hodnotami sú štátna suverenita a suverenita občanov ako jediného  zdroja štátnej moci. Práve preto, že pred viac než pol storočím bola naša suverenita brutálne pošliapaná, vieme veľmi dobre, prečo sa už niečo také nesmie nikdy zopakovať."

Prezidentka v príhovore pripomenula, že na jar roku 1968 veľká časť spoločnosti uverila tomu, že aj vo vtedajšom zriadení bude možné, aby sme pokojnou a nenásilnou cestou dospeli k stavu, že štát bude rešpektovať základné práva a slobody občanov. Udalosti z augusta 1968, i to, čo nasledovalo po ňom, však podľa nej priniesli smutný dôkaz, že táto predstava bola iba dobovou ilúziou. "Každú zmenu k lepšiemu, ku ktorej došlo v Česku a na Slovensku, vládnuce garnitúry štátov sovietskeho bloku vnímali ako svoje priame ohrozenie. Obávali sa, že naša demokratizácia spustí domino efekt, v dôsledku ktorého by mohli aj oni prísť o mocenský monopol. Preto k nám poslali tanky a ich pásy s konečnou platnosťou rozdrvili teóriu, že socializmus môže byť aj demokratický."

August 1968 nám podľa prezidentky pripomína, že suverenita štátu nie je samozrejmosťou, ale je to hodnota, ktorá si vyžaduje, aby ju štátna reprezentácia odhodlane bránila. "Práve preto, že sme august 68 v našej krajine zažili, vieme, akého zločinu sa kdekoľvek na svete dopúšťa každý, kto neuznáva a nerešpektuje ľud ako jediný zdroj štátnej moci a kto svoje vlastné mocenské postavenie nadraďuje nad suverenitu štátu. Pamätajme teda na august 1968, pripomínajme si ho. Vzdávame tým úctu nielen jeho obetiam, ale aktualizujeme v sebe pripomenutie všetkých jeho posolstiev: a to že ľud je suverén a pôvodca moci a že demokracia a sloboda nie je samozrejmosť."

Celý text príhovoru prezidentky je dostupný v sekcii Prejavy