Dobrovoľní hasiči stelesňujú ľudskosť a spolupatričnosť

Dobrovoľní hasiči stelesňujú ľudskosť a spolupatričnosť

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu 6. októbra 2021 v Prezidentskom paláci predstaviteľov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. 

Dobrovoľní hasiči podľa prezidentky stelesňujú ľudskosť a spolupatričnosť. V príhovore zdôraznila, že vo svojom voľnom čase slúžia svojim blížnym a podieľajú sa na záchrane ich zdravia, životov či majetku a spájajú našu spoločnosť bez ohľadu na politickú či národnostnú príslušnosť. Ocenila, že ich organizácia vypĺňa priestor medzi jednotlivcami a štátom a významnou mierou sa zapájajú do kultúrno-spoločenského života miest a obcí. Navyše vďaka aktívnemu prístupu k deťom a mládeži rozvíjajú ich fyzickú silu, vytrvalosť a vychovávajú z nich svojich nástupcov. Na záver stretnutia prezidentka všetkým dobrovoľným hasičom zaželala veľa energie a odhodlania v tom, v čom sú nezastupiteľní: v dobrovoľnej verejnej službe pre všetkých občanov.