Pandémiu zvládneme len pri dôslednom rešpektovaní odporúčaní expertov

Pandémiu zvládneme len pri dôslednom rešpektovaní odporúčaní expertov

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v Prezidentskom paláci pracovne stretla s poprednými epidemiológmi a epidemiologičkami a hlavným hygienikom SR. 

Zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu u nás, aj za hranicami Slovenska, sleduje prezidentka s obavami: „Podľa ich expertného stanoviska aktuálna situácia nie je dobrá a najbližšie týždne a mesiace sa budeme stretávať s rastúcim počtom infikovaných, aj s negatívnymi dopadmi na kapacitu nemocníc a vyťažením zdravotníckeho personálu. Dobrou správou je, že Slovensko začalo obstarávať nový antigénový test na Covid-19, ktorého výsledky sú dostupné v priebehu niekoľkých minút. Prisľúbila som v tomto procese aj svoju pomoc, aby Slovensko zadovážilo tieto testy čo najskôr. Rýchle testovanie umožní ľuďom žiť slobodnejšie.“  

Pre dobré zvládnutie aktuálnej situácie však podľa prezidentky nestačí len zlepšenie a zrýchlenie testovania. Potrebné je zlepšiť komunikáciu zo strany štátu a jeho inštitúcii. Niekoľko princípov, ktoré môžu pomôcť, zopakovala aj na včerajšom stretnutí.

  • Opatrenia by nemali byť prekvapením pre verejnosť a majú byť predvídateľné. Tak, ako sme mali jasný plán uvoľňovania po prvej vlne, mali by sme vedieť ľuďom dopredu ukázať, aké opatrenia štát zavedie, ak sa situácia zhorší
  • Opatrenia, ktoré štát zavádza, musia vychádzať z dát a odborných posudkov expertov a expertiek. Ich autorita je dnes veľmi dôležitá
  • Opatrenia by mali byť zrozumiteľné a férové, čo znamená, že pre prípady s rovnakým rizikom šírenia vírusu by mali platiť aj rovnaké obmedzenia
  • Prezentovať verejnosti by sme mali len opatrenia, ktoré sú definitívne a majú aj najvyššiu politickú podporu. Aby sa nám nestávalo, že v éteri koluje množstvo opatrení a nie je jasné, ktoré z nich a kde vlastne platia. Neprehľadnosť a nezrozumiteľnosť opatrení bude vždy zdrojom odporu verejnosti
  • V boji s pandémiou je okrem odbornosti veľmi dôležitý aj efektívny manažment prijímania rozhodnutí a ich výkonu. V nadväznosti na to je rovnako dôležitá komunikácia s verejnosťou a zodpovednosť za ňu

Podľa prezidentky náš spoločný úspech stojí na dvoch pilieroch: „Manažovanie zo strany štátu a zodpovednosť, solidarita každého z nás. Potrebujeme si znovu a znovu pripomínať, že zmyslom tohto úsilia je ochrana zdravia a životov tých najzraniteľnejších.“

Prezidentka je presvedčená, že prijímané opatrenia je potrebné naviazať na rýchle a efektívne kompenzovanie strát. „Obzvlášť to platí teraz v oblasti kultúry a športu, pretože ide o profesie a segmenty, ktorým sa po prvej vlne pandémie nepodarilo pomôcť dostatočne.“

Prezidentka pripomenula, že prvú vlnu pandémie sme zvládli aj za cenu, že sme dočasne a na nevyhnutnú mieru obmedzili všetky sociálne kontakty, a tiež za cenu dočasného utlmenia ekonomiky. „Nikto si dnes neželá, aby sa to zopakovalo znovu. Je teraz len v našich rukách, aby sme tvrdým opatreniam dokázali predísť. Chce to však od každého z nás väčšiu mieru obozretnosti, vyhýbanie sa situáciám a miestam s väčším rizikom nákazy a dôsledné rešpektovanie odporúčaní a opatrení epidemiológov a hygienikov."

Nosenie rúšok je podľa prezidentky najmenej bolestivé a zároveň aj najúčinnejšie opatrenie na to, aby sa nám situácia nevymkla spod kontroly. „Situácia v okolitých krajinách by pre nás mala byť upozornením. So znepokojením sledujem aj názory rôznych ľudí, ktorí bez rešpektu a samozrejme aj bez zodpovednosti za výsledok, šíria dezinformácie.“

Prezidentka tvrdí, že riešenie situácie si vyžaduje nás všetkých, našu empatiu, solidaritu so slabšími a ohľaduplnosť. „Zatiaľ sme na tom stále lepšie ako okolité štáty a podľa slov odborníkov, s ktorými som sa stretla, sme aj na ďalšie týždne a mesiace pripravení. Potrebujeme však výraznejšie pohnúť v zabezpečení dostatočnej finančnej, materiálnej, ale aj morálnej podpory našim zdravotníkom a zdravotníčkam v prvej línii. Tí si od nástupu pandémie prakticky neoddýchli, stále pracujú v mimoriadnom režime, a práve oni budú v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch čeliť najväčšiemu náporu nových prípadov nákazy.“

Na pracovnom stretnutí s prezidentkou SR sa v utorok 22. septembra 2020 zúčastnili hlavný hygienik SR Ján Mikas, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Slovenskej lekárskej spoločnosti a prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Pavol Jarčuška, Mária Avdičová z Oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu a vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK v Martine Henrieta Hudečková, primárka Oddelenia infektológie FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici Diana Vološinová, zástupkyňa prednostu Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB Alena Koščálová a zástupkyňa prednostky Ústavu epidemiológie LF UK Alexandra Bražinová.