Istanbulský dohovor neplatí, nie je dôvod riešiť ho krátko pred voľbami

Istanbulský dohovor neplatí, nie je dôvod riešiť ho krátko pred voľbami

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 10. februára 2020 stretla v Prezidentskom paláci s predsedom NR SR Andrejom Dankom a predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim. Na pracovnom stretnutí diskutovali o ďalšom postupe v súvislosti s procesom ratifikácie Istanbulského dohovoru. 

Prezidentka vo svojom vyhlásení zopakovala, že bude rešpektovať rozhodnutie Národnej rady SR o súhlase alebo nesúhlase s ratifikáciou dohovoru prijaté ústavným spôsobom a aj to, že doteraz sa to nielen podľa nej, ale ani podľa viacerých ústavných právnikov nestalo.

"Opätovne treba zdôrazniť, že Istanbulský dohovor nie je ratifikovaný a Slovensku žiadne záväzky z neho nevyplývajú. Inak povedané, Istanbulský dohovor na Slovensku neplatí a nie je súčasťou našej právnej reality. K jeho ratifikácii by mohlo prísť len vtedy, ak by väčšina parlamentu vyjadrila súhlas s pristúpením k dohovoru po prerokovaní jeho textu, čo sa doteraz nestalo a zjavne k tomu ani nie je politická vôľa. Súčasný stav ohľadne dohovoru je na Slovensku od roku 2011 a keďže dohovor neplatí, nie je žiaden naliehavý dôvod riešiť ho tri týždne pred voľbami."

Prezidentka navrhla predsedovi vlády SR, aby sa vláda obrátila na Ústavný súd SR. "Ak sú tu však neustále pochybnosti o tom, či Istanbulský dohovor patrí do nášho právneho a hodnotového prostredia, názor ústavného súdu by mohol byť kvalifikovaným a vecným príspevkom do diskusie o citlivej téme Istanbulského dohovoru."

Prezidentka zároveň požiadala organizátorov a účastníkov protestov, aby svoj názor vyjadrili pokojne a nekonfrontačne.

Celé vyhlásenie prezidentky je dostupné tu.