Je potrebné urobiť opatrenia na zmiernenie sociálnych dopadov a obáv z budúcnosti

Je potrebné urobiť opatrenia na zmiernenie sociálnych dopadov a obáv z budúcnosti

Prezidentka sa pri príležitosti Sviatku práce zaujímala o osudy ľudí, ktorí vzhľadom na pandémiu nemohli dlhšie obdobie pracovať. 

V piatok 30. apríla 2021 navštívila niekoľko prevádzok, ktoré boli niekoľko mesiacov zatvorené – v gastre, v službách a v maloobchode. Podľa prezidentky sa všetci, s ktorými sa stretla, radujú z návratu do práce a veľmi sa tešia na svoje zákazníčky a klientov. Upozorňuje však aj na to, že mnohí za uplynulé obdobie aj veľa stratili. "Niektorým sa príjem znížil tak, že bez pomoci svojich rodín by neprežili. Další minuli všetky úspory, ktoré si odkladali niekoľko rokov alebo sa museli zadlžiť. Skúsenosti so štátnou pomocou, o ktorú som sa zaujímala, boli tiež rôzne. Niektorí ju dostali, no vo výške, ktorá nepostačovala na dôstojné živobytie. Iní cez sieť pomoci prepadli. Boli to ľudia z rôznych generácií, s rôznou pracovnou skúsenosťou. Všetkých ich však spája obava zo zajtrajška."

Prezidentka verí, že situácia sa výrazne zlepší aj vďaka očkovaniu. Zároveň považuje za potrebné kompenzovať straty z tohto obdobia a dodať ekonomike impulz najmä v zasiahnutých sektoroch na rozvoj a modernizáciu. O opatreniach, ktoré je potrebné urobiť aj na zmiernenie sociálnych dopadov a obáv z budúcnosti,  prezidentka diskutuje s príslušnými členmi vlády. "Ďakujem všetkým za poctivú prácu, ktorou prispievajú k rozvoju Slovenska. K zajtrajšiemu sviatku vám želám, aby ste mohli pracovať v dôstojných pracovných podmienkach a s adekvátnym ohodnotením. A v neposlednom rade, aby ste svoju prácu mali radi."