Kancelária prezidenta SR sa pridala ku Charte diverzity

Občianska spoločnosť
Kancelária prezidenta SR sa pridala ku Charte diverzity

Charta diverzity má po dvoch rokoch od svojho vzniku už 76 signatárov z rôznych sektorov aj oblastí podnikania. Vo štvrtok sa k nej svojím podpisom pridala aj Kancelária prezidenta SR, ktorá môže byť v oblasti diverzity a inklúzie vzorom. Má takmer vyrovnaný podiel zamestnancov podľa pohlavia, vekové zastúpenie od 24 do 71 rokov a pracovníkmi kancelárie sú aj ľudia zo zníženou zdravotnou schopnosťou. „Neuplatňujeme ani pozitívnu ani negatívnu diskrimináciu. Pracovné prostredie budujeme na otvorenosti a tolerancii,“ vysvetlil Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR.

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity. Iniciatíva vznikla v rámci neformálneho združenia Business Leaders Forum - platformy firiem, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu. 

Podpis Charty diverzity Slovensko sprevádzal odborný seminár Inkluzívne mestá a firmy, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislava.