Kancelária prezidenta SR upozorňuje na podvod

Domáca politika
Kancelária prezidenta SR upozorňuje na podvod

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky upozorňuje verejnosť na podvod s falošnými cerfitkátmi. 

Na základe informácií uverejnených na falošnom dokumente je jeho prijímateľ opravnený obdržať vysoký obnos, ak sám vopred zaplatí inú sumu. Ide o podvodné konanie a prezidentská kancelária dôsledne varuje občanov, aby naň v žiadnom prípade nereagovali. Ak by ste podobný podozrivý certifikát obdržali, nahláste túto skutočnosť KP SR na emailovej adrese informacie@prezident.gov.sk.