Kiska: Dedičstvo Helmuta Kohla musíme zachovať

Prezident Andrej Kiska poslal kondolenčný telegram pre prezidenta Spolkovej republiky Nemecko Franka-Waltera Steinmeiera v súvislosti s úmrtím bývalého spolkového kancelára Helmuta Kohla.

„V mene občanov Slovenskej republiky, ako aj v mene svojom, vyjadrujem Vám a občanom Vašej krajiny úprimnú sústrasť v súvislosti s úmrtím bývalého spolkového kancelára Helmuta Kohla. Svet prišiel o výnimočnú osobnosť a štátnika, ktorý zásadným spôsobom prispel k znovuzjednoteniu Nemecka a Európy. Spolutvorca Európskej únie a spoločnej meny, ktorý desaťročia aktívne pracoval v prospech spoločného európskeho projektu slobody, demokracie a ľudských práv, nám zanechal vzácne dedičstvo, ktoré musíme zachovať. Neoceniteľná je pre nás aj jeho mimoriadna pozornosť a podpora, ktorú venoval krajinám strednej Európy.“